Ogłoszenie o zmianach w Radzie Nadzorczej
Z dniem 04 marca 2024 r. Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Matthew Aluna Williamsa.

 

Ogłoszenie o zmianach w składzie Rady Nadzorczej
Z dniem 27 listopada 2023 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. złożył Pan Kristopher Patrick Macauley.

 

Ogłoszenie o zmianach w składzie Rady Nadzorczej
Z dniem 07 listopada 2023 r. Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Hilde Martinę Malyster.

 

Rejestracja zmian w Statucie Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym
W dniu 18.08.2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w statucie Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. przyjętych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 26.06.2023 r. W ramach dokonanych zmian podwyższony został kapitał zakładowy Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z  kwoty 17 400 000,00 zł do kwoty 19 616 640,00 zł.
Zakres dokonanych zmian w Statucie Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. obejmuje: art. 7 § 1, art. 7 § 2,art. 35 § 1 litera d). Przyjęto tekst jednolity Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

 

Ogłoszenie o złożeniu przez Spółkę dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych:
W dniu 05 lipca  2023 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. złożyło do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujące dokumenty: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.

 

Ogłoszenie o uchwałach podjętych w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
W dniu 26 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. podjęło następujące uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.

 

Ogłoszenie o złożeniu przez Spółkę dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych:
W dniu 23 czerwca 2022 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. złożyło do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujące dokumenty: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021.

 

Ogłoszenie o uchwałach podjętych w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
W dniu 23 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. podjęło następujące uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021, w sprawie powołania Pana Jakuba Marka Karnowskiego z dniem 20 października 2022 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

 

Ogłoszenie o zmianach w składzie Rady Nadzorczej:
Z dniem 1 lutego 2022 r. Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Marine Arlette Bochot i Pana Rodrigo Rincon Jimenez.

 

Ogłoszenie o zmianach w składzie Rady Nadzorczej:
Z dniem 01 października 2021 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. złożył Pan Aemilius Wilhelmus Bogaerts.

 

Ogłoszenie o zmianach w składzie Zarządu Spółki:
Z dniem 01 października 2021 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Sławomira Bąka na Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

 

Rejestracja zmian w statucie Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym:
  W dniu 22.09.2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w statucie Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. przyjętych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 25.06.2021 r. Zakres zmian dokonanych w statucie Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.: zmieniono Art. 13, Art. 15, Art. 19 § 4, Art. 25, Art. 38 § 1, Art. 43 § 4, w Art. 43 dodano § 5.
Przyjęto tekst jednolity statutu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.


Ogłoszenie o złożeniu przez Spółkę dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych:

W dniu 8 lipca 2021 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. złożyło do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujące dokumenty: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020.


Ogłoszenie o zmianach w składzie Zarządu Spółki:
Z dniem 30 czerwca 2021 r. rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. złożył Pan Paul Patrick Flanagan.

 
Ogłoszenie o uchwałach podjętych w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
W dniu 25 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. podjęło następujące uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020, w sprawie powołania Pana Aemilius Wilhelmus Bogaerts z dniem 25 czerwca 2021 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie powołania Pana Jacka Lisowskiego z dniem 2 stycznia 2022 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

Ogłoszenie o zmianach w składzie Rady Nadzorczej:
Z dniem 21 czerwca 2021 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. złożył Pan Fabrice Michel Desnos.


Ogłoszenie o zmianach w składzie Rady Nadzorczej:
Z dniem 01 czerwca 2021 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. złożyła Pani Sarah Ramian Murrow.


Dematerializacja akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

W dniu 30 września 2020 r. Zarząd Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie wykonując obowiązek zawarty w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wezwał Euler Hermes SA jako akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji.

 

Rejestracja zmian w statucie Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym:
W dniu 30.06.2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w statucie Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. przyjętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 29.05.2020 r. Zakres zmian dokonanych w statucie Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.: zmieniono Art. 5, Art. 29 § 2, Art. 29 § 4, Art. 29 § 5, Art 46; w Art. 37 dodano § 7 i § 8, w Art. 41 dodano § 6, §7 i § 8; w Art. 38 skreślono § 2, a dotychczasowy § 3 otrzymał numer § 2. Przyjęto tekst jednolity statutu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

 

Ogłoszenie o złożeniu przez Spółkę dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych:
W dniu 24 czerwca 2020 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. złożyło do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujące dokumenty: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.

 

Ogłoszenie o uchwałach podjętych w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
W dniu 16 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. podjęło następujące Uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, w sprawie powołania Pana Kristopher Patrick Macauley na członka Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie powołania Pana Sébastien Rageot na członka Rady Nadzorczej Spółki.

 

Ogłoszenie o zmianach w składzie Rady Nadzorczej:
Z dniem 15 czerwca 2020 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. złożyli: Pani Marine Arlette Bochot i Pan Antoine Luc Marie George.