NAJNOWSZE WIADOMOŚCI I AKTUALNOŚCI

 

img desc

lut 15, 2024 | Wiadomości

Zagrożone waluty rynków wschodzących – pomimo poprawy w 2023 r.

Polska wypada dobrze, tak jak i inne kraje z naszego regionu z wyjątkiem Turcji (Europa Środkowo-Wschodnia) – a nawet najlepiej w tym gronie (najniższe ryzyko wystąpienia ryzyka utraty płynności i ryzyka związanego z cyklem koniunkturalnym w finansowaniu – odpływu kapitału).

img desc

lut 12, 2024 | Wiadomości

Chiny: utrzymując smoka rozbudzonym - analiza Allianz Trade

W obliczu słabnącej koniunktury na rynku nieruchomości i inwestycji zagranicznych, Chiny desperacko potrzebują nowych motorów wzrostu.

img desc

sty 31, 2024 | Wiadomości

Allianz Trade: najgorsze w Polsce już za nami! - premiera Atlasu Ryzyka Biznesowego Krajów

W 2023 r. Allianz Trade podwyższył 21 ratingów ryzyka krajów (+13 w porównaniu z 2022 r.) i obniżył tylko 4 (-13 w porównaniu z 2022 r.), co wskazuje na zwiększoną odporność pomimo globalnych wstrząsów.

img desc

sty 30, 2024 | Wiadomości

Strefa euro na dobrej drodze do miękkiego lądowania

Allianz Trade przekazuje opracowanie omawiające sytuację gospodarczą w strefie euro.

img desc

sty 26, 2024 | Wiadomości

Zamieszanie w regionie Morza Czerwonego przełoży się znacząco na spadek marż w europejskim, w tym i polskim biznesie

Wiele sektorów w Europie i Polsce czeka spadek marż. Zamieszanie wokół szlaków handlowych na Morzu Czerwonym przekłada się na sytuację w motoryzacji - sektor ten jest bardzo wrażliwy na wstrząsy podażowe.

img desc

sty 25, 2024 | Wiadomości

Chiny w oczekiwaniu na nowe bodźce - analiza Allianz Trade

Omówienie perspektywy i zagrożenia dla gospodarki Chin, od trendów w której zależne są praktycznie wszystkie kluczowe gospodarki świata, w tym także Polska.

img desc

sty 23, 2024 | Wiadomości

Allianz Trade: na Zachodzie stopy bez zmian pod względem stóp procentowych

Analiza możliwej decyzji Europejskiego Banku Centralnego w zakresie stóp procentowych

img desc

sty 16, 2024 | Wiadomości

Wpływ kryzysu na Morzu Czerwonym: Allianz Trade - to jeszcze nie jest czerwona flaga dla globalnej gospodarki?

Trwający w obrębie Morza Czerwonego kryzys ma bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarek i firm, w tym także polskich. Morze Czerwone jest ważnym szlakiem, odpowiadającym za jedną trzecią światowego ruchu kontenerowego i 40% handlu między Azją a Europą. Około 12% ropy naftowej i 8% skroplonego gazu ziemnego (LNG) przepływa przez Kanał Sueski.

img desc

gru 20, 2023 | Wiadomości

Allianz Trade - dziesięć kluczowych tematów, na które powinniśmy mieć oczy (i uszy) otwarte w 2024 roku

W przeddzień świątecznej atmosfery i nostalgii w związku z kończącym się 2023 roku przekazujemy analizę ekonomistów i ekspertów Allianz Trade, podsumowującą trendy w 2023 roku, ale przede wszystkim ukierunkowującą na wyzwania w 2024 roku.

img desc

gru 04, 2023 | Wiadomości

Zamrożenie budżetu Niemiec - kiedy muzyka ucichnie? Analiza Allianz Trade o sytuacji gospodarczej kluczowego partnera handlowego Polski

Opracowanie omawiające sytuację w niemieckiej gospodarce - najważniejszym partnerze handlowym Polski.