NAJNOWSZE WIADOMOŚCI I AKTUALNOŚCI

 

img desc

wrz 23, 2022 | wiadomosci

Transport morski: armatorzy pławią się w pieniądzach, ale łańcuchy dostaw toną

Opracowanie dotyczące sytuacji w transporcie morskim.

img desc

wrz 23, 2022 | wiadomosci

Sektor motoryzacyjny stał się główną ofiarą globalnego kryzysu półprzewodników. Brak układów scalonych kosztuje europejski sektor 100 mld EUR

Allianz Trade szacuje, że kryzys doprowadził do niedoboru około 18 mln pojazdów na całym świecie.

img desc

wrz 21, 2022 | wiadomosci

Sytuacja gospodarcza we Włoszech i przedterminowe wybory

Włochy sa kluczowym partnerem handlowym Polski pod względem wielkości obrotów towarowych w skali świata. Ten kraj jest ósmą największą gospodarką świata i jednocześnie trzecią z największych w Unii Europejskiej. To ważny partner handlowy Polski, odpowiadający za 4,8% polskiego eksportu oraz 5,4% importu, dlatego warto przeanalizować sytuację w kraju, w którym odbęda się przyśpieszone wybory.

img desc

wrz 15, 2022 | wiadomosci

Inflacja to dla firm mniej gotówki i większe zadłużenie - analiza Allianz Trade

W imieniu analityków Allianz Trade, światowego lidera w ubezpieczaniu należności handlowych, przekazujemy opracowanie obrazujące sytuację finansową firm na całym świecie.

img desc

wrz 06, 2022 | wiadomosci

Jak zapobiec Gaz-armagedonowi i zapewnić prawidłowy przebieg transformacji

Allianz Trade przekazuje opracowanie omawiające pełne spektrum globalnego kryzysu energetycznego, wywołanego działaniami Rosji.

img desc

wrz 01, 2022 | wiadomosci

Sektor publiczny nie poradzi sobie sam z inwestycjami w zieloną infrastrukturę - analiza Allianz Trade

Raport Allianz Trade, światowego lidera ubezpieczania należności handlowych, z którego wynika, że zwiększenie inwestycji w infrastrukturę przyjazną dla klimatu ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego w miarę przechodzenia do niskoemisyjnej przyszłości.

img desc

sie 11, 2022 | wiadomosci

Czarne chmury nad polską gospodarką - skarbnicy korporacyjni spodziewają się zawirowań - badanie Allianz Trade i PCTA

Allianz Trade wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA) przeprowadzili badanie nastrojów wśród finansowych managerów kluczowych firm działających w Polsce.

img desc

sie 09, 2022 | wiadomosci

Raport Allianz Trade o pracy zdalnej - pracownicy zdejmują różowe okulary...

W imieniu analityków Allianz Trade przekazujemy wnioski z badania Allianz Pulse 2022, w którym zapytano po 1000 respondentów w największych gospodarkach UE: Niemczech, Francji i Włoszech o ich postrzeganie korzyści i wyzwań wiążących się z pracą zdalną.

img desc

sie 01, 2022 | wiadomosci

Jak złagodzić inflację? Raport Allianz Trade

W imieniu ekonomistów Allianz Trade, światowego lidera w zabezpieczaniu należności handlowych, przekazujemy raport omawiający możliwe scenariusze walki z inflacją. Z przeanalizowanych przez Alianz Trade scenariuszy wynika, że jest możliwość zbicia w najbliższym czasie inflacji aż o -4,5pp w Unii Europejskiej i o -2,0pp w USA.

img desc

lip 27, 2022 | wiadomosci

Finanse firm ze Strefy Euro - głównego rynku polskich eksporterów - znajdują się pod presją, a kredyty wysokodochodowe kurczą się

W ciągu najbliższych 9 miesięcy finanse firm ze Strefy Euro, głównego rynku polskich eksporterów będą pod presją. Spadek przychodów jak i zysków netto skutkować będzie obniżeniem średnich marż tamtejszych przedsiębiorstw o nawet 4-6 pp. do poziomu nawet 2-4%.