ANALIZY EKONOMICZNE

Opieramy się na trzech filarach: krajowej ocenie ryzyka, analizie ryzyka sektorowego oraz informacjach dotyczących najważniejszych trendów tematycznych, koncentrując się przede wszystkim na niewypłacalności i zachowaniach płatniczych. Z naszej pracy korzy

Publikujemy

ponad 400

tekstów rocznie
Wspieramy

ponad 15 tysięcy

klientów, potencjalnych klientów i partnerów w podejmowaniu decyzji
Monitorujemy i oceniamy

240

krajów i 18 branż
Nasze oceny mają na celu ocenę ryzyka niewypłacalności firm w danym kraju, co pomaga naszym klientom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących działalności międzynarodowej. Nasza metodologia obejmuje analizę setek wskaźników ekonomicznych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, w celu jak najlepszego zrozumienia środowiska gospodarczego, politycznego i biznesowego oraz ryzyka komercyjnego i finansowego.
Opieramy się na trzech filarach: krajowej ocenie ryzyka, analizie ryzyka sektorowego oraz informacjach dotyczących najważniejszych trendów tematycznych, koncentrując się przede wszystkim na niewypłacalności i zachowaniach płatniczych.
 
Z naszej pracy korzystają klienci wewnętrzni (prezesi i prezesi regionalni, dział finansów, asekuracji ryzyka, marketingu, komunikacji...), jak i zewnętrzni (klienci, którzy wykupili ubezpieczenia EH, potencjalni klienci, brokerzy, partnerzy), ponadto regularnie cytują nas najbardziej wpływowe media na całym świecie.

173 results

img desc

lis 30, 2022 | wiadomosci

Europa: Jak duży będzie szok spowodowany przez stopy procentowe w 2023?

Ekonomiści Allianz Trade przekazują opracowanie omawiające sytuację na europejskim rynku finansowym.

img desc

lis 29, 2022 | wiadomosci

Energetyczna droga Afryki do poziomu zero netto: 7 bln USD na samą energię

Allianz Trade przekazujem opracowanie omawiające sytuację energetyczną w Afryce. Przejście na zieloną energię jest jedyną w swoim rodzaju szansą dla rozwoju Afryki, szansą na zmniejszenie ubóstwa i zwiększenie potencjału wzrostu.

img desc

lis 28, 2022 | wiadomosci

Powrót stałych stóp dochodu - dostosowanie do ryzyka i nawigacja w warunkach zmienności

Allianz Trade przekazuję analizę omawiającą sytuację na światowym rynku inwestycyjnym.

173 results