ANALIZY EKONOMICZNE

Opieramy się na trzech filarach: krajowej ocenie ryzyka, analizie ryzyka sektorowego oraz informacjach dotyczących najważniejszych trendów tematycznych, koncentrując się przede wszystkim na niewypłacalności i zachowaniach płatniczych. Z naszej pracy korzy

Publikujemy

ponad 400

tekstów rocznie
Wspieramy

ponad 15 tysięcy

klientów, potencjalnych klientów i partnerów w podejmowaniu decyzji
Monitorujemy i oceniamy

240

krajów i 18 branż
Nasze oceny mają na celu ocenę ryzyka niewypłacalności firm w danym kraju, co pomaga naszym klientom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących działalności międzynarodowej. Nasza metodologia obejmuje analizę setek wskaźników ekonomicznych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, w celu jak najlepszego zrozumienia środowiska gospodarczego, politycznego i biznesowego oraz ryzyka komercyjnego i finansowego.
Opieramy się na trzech filarach: krajowej ocenie ryzyka, analizie ryzyka sektorowego oraz informacjach dotyczących najważniejszych trendów tematycznych, koncentrując się przede wszystkim na niewypłacalności i zachowaniach płatniczych.
 
Z naszej pracy korzystają klienci wewnętrzni (prezesi i prezesi regionalni, dział finansów, asekuracji ryzyka, marketingu, komunikacji...), jak i zewnętrzni (klienci, którzy wykupili ubezpieczenia EH, potencjalni klienci, brokerzy, partnerzy), ponadto regularnie cytują nas najbardziej wpływowe media na całym świecie.

153 results

img desc

sie 11, 2022 | wiadomosci

Czarne chmury nad polską gospodarką - skarbnicy korporacyjni spodziewają się zawirowań - badanie Allianz Trade i PCTA

Allianz Trade wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA) przeprowadzili badanie nastrojów wśród finansowych managerów kluczowych firm działających w Polsce.

img desc

sie 09, 2022 | wiadomosci

Raport Allianz Trade o pracy zdalnej - pracownicy zdejmują różowe okulary...

W imieniu analityków Allianz Trade przekazujemy wnioski z badania Allianz Pulse 2022, w którym zapytano po 1000 respondentów w największych gospodarkach UE: Niemczech, Francji i Włoszech o ich postrzeganie korzyści i wyzwań wiążących się z pracą zdalną.

img desc

sie 01, 2022 | wiadomosci

Jak złagodzić inflację? Raport Allianz Trade

W imieniu ekonomistów Allianz Trade, światowego lidera w zabezpieczaniu należności handlowych, przekazujemy raport omawiający możliwe scenariusze walki z inflacją. Z przeanalizowanych przez Alianz Trade scenariuszy wynika, że jest możliwość zbicia w najbliższym czasie inflacji aż o -4,5pp w Unii Europejskiej i o -2,0pp w USA.

153 results