ANALIZY EKONOMICZNE

Opieramy się na trzech filarach: krajowej ocenie ryzyka, analizie ryzyka sektorowego oraz informacjach dotyczących najważniejszych trendów tematycznych, koncentrując się przede wszystkim na niewypłacalności i zachowaniach płatniczych. Z naszej pracy korzy

Publikujemy

ponad 400

tekstów rocznie
Wspieramy

ponad 15 tysięcy

klientów, potencjalnych klientów i partnerów w podejmowaniu decyzji
Monitorujemy i oceniamy

240

krajów i 18 branż
Nasze oceny mają na celu ocenę ryzyka niewypłacalności firm w danym kraju, co pomaga naszym klientom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących działalności międzynarodowej. Nasza metodologia obejmuje analizę setek wskaźników ekonomicznych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, w celu jak najlepszego zrozumienia środowiska gospodarczego, politycznego i biznesowego oraz ryzyka komercyjnego i finansowego.
Opieramy się na trzech filarach: krajowej ocenie ryzyka, analizie ryzyka sektorowego oraz informacjach dotyczących najważniejszych trendów tematycznych, koncentrując się przede wszystkim na niewypłacalności i zachowaniach płatniczych.
 
Z naszej pracy korzystają klienci wewnętrzni (prezesi i prezesi regionalni, dział finansów, asekuracji ryzyka, marketingu, komunikacji...), jak i zewnętrzni (klienci, którzy wykupili ubezpieczenia EH, potencjalni klienci, brokerzy, partnerzy), ponadto regularnie cytują nas najbardziej wpływowe media na całym świecie.

199 results

img desc

mar 17, 2023 | wiadomosci

Europejskie banki wyciągnęły wnioski z kryzysu zadłużeniowego w strefie euro - analiza Allianz Trade

Na rynkach dominują obawy o kondycję sektora bankowego. Bankowe swapy ryzyka kredytowego (CDS) odzwierciedlają obecnie znacznie gorsze perspektywy niż tydzień temu, ale nie świadczą o rosnącym ryzyku kryzysu finansowego z powodu słabości strukturalnych w amerykańskim sektorze bankowym.

img desc

mar 16, 2023 | wiadomosci

Uwaga na lukę w finansowaniu handlu światowego - analiza Allianz Trade w obszarze DSO i WCR

Opracowanie omawiające globalna sytuację finansowania biznesu, co jest niezwykle aktualne i istotne teraz, gdy mamy do czynienia z narastającymi problemami w sektorze bankowym.

img desc

mar 15, 2023 | wiadomosci

Chiny: rozważny cel ekonomiczny i ostrzejsza retoryka w sprawie geopolityki

Chińskie władze potwierdziły wyższy docelowy wzrost PKB na poziomie +5% na 2023 r., mający na celu osiągnięcie właściwej równowagi między wsparciem politycznym a reformami strukturalnymi. Ostrzejsza retoryka nie oznacza jednak żadnej ulgi dla napiętych stosunków chińsko-amerykańskich.

199 results