ANALIZY EKONOMICZNE

Opieramy się na trzech filarach: krajowej ocenie ryzyka, analizie ryzyka sektorowego oraz informacjach dotyczących najważniejszych trendów tematycznych, koncentrując się przede wszystkim na niewypłacalności i zachowaniach płatniczych. Z naszej pracy korzy

Publikujemy

ponad 400

tekstów rocznie
Wspieramy

ponad 15 tysięcy

klientów, potencjalnych klientów i partnerów w podejmowaniu decyzji
Monitorujemy i oceniamy

240

krajów i 18 branż
Nasze oceny mają na celu ocenę ryzyka niewypłacalności firm w danym kraju, co pomaga naszym klientom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących działalności międzynarodowej. Nasza metodologia obejmuje analizę setek wskaźników ekonomicznych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, w celu jak najlepszego zrozumienia środowiska gospodarczego, politycznego i biznesowego oraz ryzyka komercyjnego i finansowego.
Opieramy się na trzech filarach: krajowej ocenie ryzyka, analizie ryzyka sektorowego oraz informacjach dotyczących najważniejszych trendów tematycznych, koncentrując się przede wszystkim na niewypłacalności i zachowaniach płatniczych.
 
Z naszej pracy korzystają klienci wewnętrzni (prezesi i prezesi regionalni, dział finansów, asekuracji ryzyka, marketingu, komunikacji...), jak i zewnętrzni (klienci, którzy wykupili ubezpieczenia EH, potencjalni klienci, brokerzy, partnerzy), ponadto regularnie cytują nas najbardziej wpływowe media na całym świecie.

201 results

img desc

mar 28, 2023 | wiadomosci

Od Euler Hermes do Allianz Trade: rebranding jako katalizator wzrostu

Jak rebranding Allianz Trade stał się katalizatorem globalnej ekspansji, innowacji i dążenia do doskonałości.

img desc

mar 27, 2023 | wiadomosci

Francja - poważny kryzys polityczny i społeczny może popchnąć gospodarkę w recesję

Przekazujemy analizę omawiająca obecną - burzliwą - sytuację we Francji.

img desc

mar 17, 2023 | wiadomosci

Europejskie banki wyciągnęły wnioski z kryzysu zadłużeniowego w strefie euro - analiza Allianz Trade

Na rynkach dominują obawy o kondycję sektora bankowego. Bankowe swapy ryzyka kredytowego (CDS) odzwierciedlają obecnie znacznie gorsze perspektywy niż tydzień temu, ale nie świadczą o rosnącym ryzyku kryzysu finansowego z powodu słabości strukturalnych w amerykańskim sektorze bankowym.

201 results