ANALIZY EKONOMICZNE

Opieramy się na trzech filarach: krajowej ocenie ryzyka, analizie ryzyka sektorowego oraz informacjach dotyczących najważniejszych trendów tematycznych, koncentrując się przede wszystkim na niewypłacalności i zachowaniach płatniczych. Z naszej pracy korzy

Publikujemy

ponad 400

tekstów rocznie
Wspieramy

ponad 15 tysięcy

klientów, potencjalnych klientów i partnerów w podejmowaniu decyzji
Monitorujemy i oceniamy

240

krajów i 18 branż
Nasze oceny mają na celu ocenę ryzyka niewypłacalności firm w danym kraju, co pomaga naszym klientom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących działalności międzynarodowej. Nasza metodologia obejmuje analizę setek wskaźników ekonomicznych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, w celu jak najlepszego zrozumienia środowiska gospodarczego, politycznego i biznesowego oraz ryzyka komercyjnego i finansowego.
Opieramy się na trzech filarach: krajowej ocenie ryzyka, analizie ryzyka sektorowego oraz informacjach dotyczących najważniejszych trendów tematycznych, koncentrując się przede wszystkim na niewypłacalności i zachowaniach płatniczych.
 
Z naszej pracy korzystają klienci wewnętrzni (prezesi i prezesi regionalni, dział finansów, asekuracji ryzyka, marketingu, komunikacji...), jak i zewnętrzni (klienci, którzy wykupili ubezpieczenia EH, potencjalni klienci, brokerzy, partnerzy), ponadto regularnie cytują nas najbardziej wpływowe media na całym świecie.

253 results

img desc

wrz 19, 2023 | Wiadomości

Niemcy i Chiny bezsprzecznie przeżywają bieżące trudności, które mają wpływ na Polskę - analiza Allianz Trade

Allianz Trade przeanalizował nie tylko jaka jest ich natura, ale i sposób wyjścia z nich, bo to determinować będzie sytuację wielu polskich firm – zarówno w sferze zaopatrzenia (Chiny), jak i eksportu od polskich dostawców (tu szybko zmieniające swoją strukturę przemysłu – a więc i zamówień od polskich kooperantów Niemcy).

img desc

wrz 11, 2023 | Wiadomości

Wzrost cen energii w czwartym kwartale - perspektywy energetyczne – bez nadciągającego kryzysu, ale wyższe ceny pozostaną z nami na dłużej

Opracowanie omawiające perspektywy energetyczne dla Europy przed nadejściem tegorocznej zimy

img desc

wrz 08, 2023 | Wiadomości

Europejski Bank Centralny – jeszcze jedna podwyżka stóp, czy już jastrzębia pauza?

Dylematy towarzyszące podejmowaniu decyzji o stopach procentowych, jakie stoją przed Radą Dyrektorów EBC zbierającą się w przyszłym tygodniu.

253 results