Smartlink

Zoptymalizuj zarządzanie ubezpieczeniem kredytu za pomocą narzędzia SmartLink, które pozwala połączyć system informatyczny firmy z Allianz Trade

Smartview

Łatwe monitorowanie ryzyka kredytowego dzięki dostępowi online do systemu zarządzania ryzykiem

Syntesys

Oferujemy ubezpieczenie kredytu zabezpieczające przed brakiem płatności od klientów. Skontaktuj się z nami i wybierz właściwą ochronę dla Twojej firmy