POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o polityce prywatności I zasady dotyczące plików cookie

Polityki prywatności


Allianz Trade jest znakiem towarowym używanym do oznaczenia usług świadczonych przez grupę Euler Hermes (zwaną dalej Euler Hermes).
Euler Hermes, należąca do grupy Allianz, to światowy lider w dziedzinie ubezpieczeń należności i uznany specjalista w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych, windykacji, strukturyzowanego kredytu kupieckiego i ryzyka politycznego. Euler Hermes jest obecna w ponad 50 krajach i zatrudnia 5 800 pracowników.
W tej części strony internetowej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, jakie kategorie danych gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy, z jakiego powodu są one gromadzone, komu są udostępniane oraz jakie prawa przysługują Państwu w tym zakresie.

Treść polityki prywatności jest dostosowana do kategorii, do której Państwo należą, w zależności od tego, czy są Państwo:

 • Osobą odwiedzającą stronę internetową: Odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.
 • Partnerem: Są Państwo właścicielem, przedstawicielem lub pracownikiem firmy współpracującej z Euler Hermes na podstawie umowy.
 • Stroną trzecią: Są Państwo właścicielem, przedstawicielem lub pracownikiem firmy zewnętrznej (np. kontrahentem lub potencjalnym kontrahentem naszego Partnera).

Z polityką prywatności można zapoznać się, klikając odpowiednią zakładkę po lewej stronie.

Jako że mogą Państwo należeć do więcej niż jednej kategorii, w tym miejscu mogą dowiedzieć się Państwo, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w każdej z tych sytuacji.

Warunki zawarte w niniejszej polityce prywatności podlegają wszelkim dodatkowym warunkom, zastrzeżeniom i innym postanowieniom umownym zawartym przez Państwa z Euler Hermes, takim jak Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów, a także wszelkim obowiązującym przepisom prawa.
Kandydaci do pracy mogą zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej.

Jako członek grupy Allianz, Euler Hermes jest związana Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi Allianz (BCR, Binding Corporate Rules). Reguły te regulują sposób, w jaki dane osobowe są przekazywane pomiędzy spółkami grupy Allianz działającymi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) a spółkami grupy Allianz spoza tego obszaru, a także określają Państwa prawa w związku z przekazywaniem danych, wskazują sposób postępowania, w przypadku gdy chcą Państwo skorzystać ze swoich praw lub złożyć skargę w związku z przekazywaniem danych, oraz wskazują, jak się z nami skontaktować. Z Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi Allianz można zapoznać się tutaj.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, korzystając z danych podanych poniżej:

Imię i nazwisko: Marcin Balmas

E-mail: iodo@allianz-trade.com

Adres pocztowy: Euler Hermes Collections Sp. z o.o.
Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.
Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna Sp. k.

Aleje Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Stale aktualizujemy niniejszą politykę prywatności, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie jej aktualnej treści.

Ta strona została ostatnio zaktualizowana w dniu 29 Luty 2024 roku.  

Polityka prywatności dla osób odwiedzających stronę internetową


1. Wstęp

1.1 Allianz Trade i Euler Hermes

Allianz Trade jest znakiem towarowym używanym do oznaczenia usług świadczonych przez grupę Euler Hermes Polska (zwaną dalej Euler Hermes). Euler Hermes, należąca do grupy Allianz, to światowy lider w dziedzinie ubezpieczeń należności i uznany specjalista w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych, windykacji, strukturyzowanego kredytu kupieckiego i ryzyka politycznego. Euler Hermes jest obecna w ponad 50 krajach i zatrudnia 5 800 pracowników.
Informacje dotyczące osoby fizycznej, np. przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, spółki osobowej lub dyrektora firmy, stanowią dane osobowe i przetwarzamy je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykorzystując dane osobowe, Euler Hermes przestrzega obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do sposobu ich wykorzystania.

1.2 Zakres niniejszej polityki prywatności

Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i interesują się usługami i produktami Euler Hermes. Państwa prywatność jest dla nas ważna i chcemy, aby czuli się Państwo komfortowo, odwiedzając naszą stronę. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób i jakiego rodzaju dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane podczas Państwa wizyty na stronie oraz po jej opuszczeniu, na jakiej podstawie są one gromadzone, komu są udostępniane oraz jakie prawa przysługują Państwu w tym zakresie.
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszelkich informacji uzyskanych przez Euler Hermes w wyniku korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej. Nie dotyczy ona stron administrowanych przez osoby trzecie niepowiązane z Euler Hermes, do których linki znajdują się na naszej stronie. W związku z tym, że Euler Hermes nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych stron trzecich oraz obowiązujące na nich zasady ochrony prywatności, a także nie ma na nie wpływu, należy zapoznać się z polityką prywatności zamieszczoną na stronach internetowych stron trzecich.
Warunki zawarte w niniejszej polityce prywatności podlegają wszelkim dodatkowym warunkom, zastrzeżeniom i innym postanowieniom umownym zawartym przez Państwa z Euler Hermes, takim jak Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów, a także wszelkim obowiązującym przepisom prawa.
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, w przypadku gdy są Państwo właścicielem, pracownikiem lub przedstawicielem firmy współpracującej z Euler Hermes na podstawie umowy, lub gdy są Państwo właścicielem, pracownikiem lub przedstawicielem firmy zewnętrznej, należy kliknąć odpowiednią zakładkę po lewej stronie w celu zapoznania się z właściwą polityką prywatności. Kandydaci do pracy mogą zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej.
Stale aktualizujemy niniejszą politykę prywatności, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie jej aktualnej treści.

1.3 Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych to osoba fizyczna lub prawna, która zarządza danymi osobowymi w formie papierowej lub elektronicznej oraz odpowiada za ich przechowywanie i wykorzystywanie. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do następujących administratorów danych osobowych określonych przez odpowiednie przepisy prawa dotyczące ochrony danych:


Euler Hermes Collections Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
Polska

Towarzystwo Ubezpieczeń
Euler Hermes S.A.


Aleje Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
Polska

Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski
– Kancelaria Prawna Sp. k.

Aleje Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
Polska

 

2. Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

2.1 Dane gromadzone podczas przeglądania strony

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, nasz serwer internetowy automatycznie rejestruje dane dotyczące wizyty, w tym: Adres IP, stronę internetową, z której nas Państwo odwiedzili, typ używanej przeglądarki, strony internetowe, które Państwo odwiedzają, oraz datę i czas trwania Państwa wizyty na stronie.
Tego rodzaju dane osobowe wykorzystujemy do następujących celów:

 • administrowanie stroną, jej analityka i rozbudowa;
 • prowadzenie badań i analiz dotyczących naszych relacji biznesowych;
 • zapobieganie oszustwom i ich wykrywanie;
 • wypełnianie wszelkich obowiązków prawnych.

Jeśli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest Państwa zgoda, zostaną Państwo o tym poinformowani. W pozostałych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów biznesowych (w tym ochrony naszych systemów oraz prowadzenia badań i analiz rynkowych) lub gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego.
Nie przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane, w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub w zakresie dozwolonym przez prawo, np. w celu obrony roszczeń. Po takim czasie Państwa dane osobowe zostaną usunięte. Analityczne pliki cookie zostaną usunięte po 13 miesiącach, a ustawienia preferencji dotyczących plików cookie po 6 miesiącach.

2.2 Dane gromadzone podczas kontaktu z nami za pośrednictwem strony

Gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (np. wypełniając formularz kontaktowy), możemy gromadzić i przetwarzać różne rodzaje danych osobowych, w tym: nazwisko, imię, stanowisko służbowe, adres, dane kontaktowe, stanowisko, nazwa firmy, branża i/lub zawód i/lub numer wspólnika lub akcjonariusza.
Powyższe dane gromadzimy tylko wtedy, gdy zdecydują się Państwo nam je przekazać.
Tego rodzaju dane osobowe wykorzystujemy do następujących celów:

 • zarządzanie klientami i użytkownikami oraz do celów marketingowych;
 • utrzymywanie relacji biznesowych;
 • prowadzenie badań i analiz dotyczących naszych relacji biznesowych;
 • informowanie o naszych wydarzeniach, usługach, produktach i aktualnościach, jeśli odwiedzili Państwo naszą stronę lub zapisali się do naszego newslettera lub na listę mailingową;
 • umożliwienie przestrzegania przepisów prawa papierów wartościowych, wymogów dotyczących dopuszczania spółek do notowań na giełdzie oraz powiązanych przepisów prawa;
 • wypełnianie wszelkich obowiązków prawnych (np. podatkowych, księgowych i administracyjnych)

Jeśli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest Państwa zgoda, zostaną Państwo o tym poinformowani. W pozostałych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów biznesowych (w tym kontaktowania się z klientami, przekazywania aktualnych informacji o Euler Hermes, organizacji wydarzeń oraz prowadzenia badań i analiz rynkowych) lub gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego. Ponadto możemy również przetwarzać dane osobowe w celu zawarcia z Państwem umowy lub wykonania naszych zobowiązań wynikających z istniejącej umowy.
Nie przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane, w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub w zakresie dozwolonym przez prawo, np. w celu obrony roszczeń. Po takim czasie Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

2.3 Dane potencjalnego klienta

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody w celu informowania o naszych produktach, usługach i ofertach.
W tym celu możemy przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, firma, branża, zawód i/lub stanowisko, służbowy adres pocztowy, służbowy adres e-mail oraz numer telefonu służbowego. Powyższe informacje uzyskujemy bezpośrednio od Państwa.
Będą one przechowywane do czasu, gdy zrezygnują Państwo z kontaktowania się z nami. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym czasie.


3. Pliki cookie i wtyczki mediów społecznościowych

3.1 Czy nasza strona używa plików cookie?

Technologia śledzenia pomaga nam zarządzać stroną internetową Euler Hermes i poprawiać jej funkcjonalność, na przykład poprzez sprawdzenie, czy wcześniej odwiedzali już Państwo naszą stronę oraz określenie najbardziej popularnych sekcji strony.
Stosowane przez nas narzędzie do zarządzania plikami cookie, które zapewnia bardziej szczegółowy opis wykorzystania tych plików, pomoże Państwu zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie, w tym udzielanymi zgodami. Link do narzędzia do zarządzania plikami cookie znajduje się poniżej. Za pomocą tego narzędzia mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na wykorzystanie określonych plików cookie.
Zapisane ustawienia dotyczące plików cookie powinny obowiązywać również podczas kolejnych wizyt na stronie. Jednak z przyczyn technicznych, na które nie mamy wpływu, nie możemy tego zagwarantować. Na przykład, jeśli zresetują Państwo przeglądarkę, usuną pliki cookie lub odwiedzą stronę z innej przeglądarki lub urządzenia, ustawienia plików cookie mogą zostać utracone. Aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie ustawień plików cookie przy pierwszej wizycie na stronie.
W wielu przypadkach mogą Państwo również zmieniać ustawienia technologii śledzenia za pomocą przeglądarki. Jeśli chcą Państwo otrzymywać ostrzeżenia o wykorzystaniu technologii śledzenia (np. plików cookie) i/lub mieć możliwość wyrażenia zgody na wykorzystanie takich technologii, należy upewnić się, że umożliwiają to ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje o opcjach ustawień przeglądarki i instrukcje dotyczące korzystania z tych ustawień można zwykle znaleźć w instrukcji konfiguracji lub pliku pomocy przeglądarki.
Brak zgody na zastosowanie technologii śledzenia może prowadzić do ograniczenia dostępności usług oferowanych przez stronę oraz nieprawidłowego działania niektórych jej elementów.

3.2. W jaki sposób strona wykorzystuje wtyczki mediów społecznościowych?

Strona internetowa Euler Hermes korzysta z następujących wtyczek mediów społecznościowych („wtyczki”):

 • Przycisk „Instagram” obsługiwany przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone;
 • Przycisk „Tweet” obsługiwany przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Stany Zjenoczone;
 • Przycisk „Youtube” obsługiwany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone;
 • Przycisk “LinkedIn” obsługiwany przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

Wszystkie wtyczki są oznaczone nazwami marek operatorów: Twitter, Youtube, i Instagram i LinkedIn („Operator”). Aby zwiększyć poziom ochrony danych oraz zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, wdrożyliśmy dodatkowe programy za pomocą „rozwiązania dwóch kliknięć”. Dzięki tej procedurze, podczas odwiedzania Strony Euler Hermes Państwa przeglądarka nie nawiązuje bezpośredniego połączenia z serwerami Operatora. Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem danego Operatora tylko w przypadku aktywowania wtyczek poprzez ich kliknięcie, a tym samym wyrażenie zgody na przesłanie danych. Zawartość wtyczek jest następnie przekazywana przez Operatorów bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana przez nich na stronie internetowej.
W przypadku zaakceptowania wtyczki Operator otrzyma informację, że otworzyli Państwo stronę Euler Hermes w swojej przeglądarce. Jeśli podczas wizyty na stronie Allianz zalogowali się Państwo na swoje konto, Operator może bezpośrednio połączyć Państwa wizytę z Państwa kontem. W przypadku aktywacji wtyczki, np. poprzez kliknięcie przycisku „Tweet”, dane zostaną przesłane bezpośrednio z Państwa przeglądarki do Operatora i zapisane przez niego. Ponadto informacje te zostaną opublikowane w danej sieci społecznościowej lub na koncie na Twitterze i będą widoczne dla osób z listy kontaktów. Jeśli nie chcą Państwo, aby dane były przekazywane Operatorom, należy wylogować się ze swojego konta przed kliknięciem wtyczki i ich aktywacją.
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych można znaleźć w poniższych politykach prywatności:

 • Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy
 • Twitter: https://twitter.com/privacy
 • LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

4. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z celami określonymi powyżej.
W określonych celach Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom, które działają jako zewnętrzni administratorzy danych:

 • Inne spółki z grupy Allianz;
 • Upoważnieni przedstawiciele i zewnętrzni dostawcy usług.

W podanych celach możemy również udostępniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie danych:

 • Inne spółki z grupy Allianz;
 • Upoważnieni przedstawiciele, podmioty zewnętrzne, które umożliwiają świadczenie naszych usług i/lub częściowo je dostarczają, biura badań i analiz oraz
 • Koordynatorzy, konsultanci lub eksperci zarządzający komunikatami i wydarzeniami sponsorowanymi przez Euler Hermes.
 • Zewnętrzni partnerzy Euler Hermes Collections Sp. z o.o. w szczególności Adobe Systems Software Ireland Limited z siedzibą w Irlandii.

Ponadto możemy udostępniać Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Organom ścigania, sądom, organom rządowym i regulacyjnym w celu spełnienia stosownych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, w przypadku gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.


5. Gdzie będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza nim, przez podmioty wymienione powyżej, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Państwa dane osobowe nie zostaną ujawnione podmiotom, które nie są upoważnione do ich przetwarzania.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostanie powierzone innej spółce z grupy Allianz spoza EOG, odbędzie się to na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych (BCR) grupy Allianz stanowiących integralną część Polityki Euler Hermes w zakresie Standardów Ochrony Prywatności (APS, Allianz Privacy Standard), które ustanawiają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych i są prawnie wiążące dla spółek z grupy Allianz. Powszechnie dostępna wersja APS oraz lista spółek z grupy Allianz, w których obowiązuje APS, znajduje się tutaj.
W przypadku gdy Standard Ochrony Prywatności nie ma zastosowania, podejmiemy stosowne działania, aby zapewnić Państwa danym osobowym przekazywanym poza EOG odpowiedni poziom ochrony, który obowiązuje w EOG. Aby dowiedzieć się więcej o zabezpieczeniach (np. Standardowych Klauzulach Umownych UE), jakie stosujemy w przypadku przekazywania danych, należy skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej.


6. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych?

6.1 Prawa wynikające z RODO

O ile jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy, mają Państwo prawo:

 • Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz dowiedzieć się, skąd pochodzą te dane, jakie są cele i sposoby ich przetwarzania, jakie są dane administratora(-ów) danych, podmiotu(-ów) przetwarzającego(-ych) dane oraz stron, którym dane mogą być ujawnione.
 • Wycofać zgodę w dowolnym czasie, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Zaktualizować i sprostować swoje dane osobowe, jeśli są nieprawidłowe.
 • Usunąć swoje dane osobowe z naszych rejestrów, jeśli nie są one w dalszym ciągu potrzebne do celów wskazanych powyżej.
 • Ograniczyć przetwarzanie danych osobowych w określonych sytuacjach, np. w przypadku zakwestionowania prawidłowości Państwa danych osobowych, na okres umożliwiający nam weryfikację ich prawidłowości.
 • Sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania (w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego).
 • Uzyskać swoje dane osobowe w formacie elektronicznym.
 • Złożyć skargę do nas i/lub do właściwego urzędu ochrony danych.

Mogą Państwo skorzystać z powyższych praw, kontaktując się z nami i podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także cel żądania, korzystając m.in. z naszego Formularza wniosku osoby, której dane dotyczą, dostępnego tutaj: Formularz wniosku osoby, której dane dotyczą


7. Ochrona danych osobowych

7.1 Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane do ochrony informacji gromadzonych za pośrednictwem tej strony?

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych gromadzonych przez nas za pośrednictwem naszej strony internetowej przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, utratą lub zniszczeniem.

7.2 W jaki sposób chronimy wiadomości elektroniczne wysyłane do i z Euler Hermes?

Wszelkie wiadomości elektroniczne przesyłane do i z Euler Hermes są chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie określone osoby pełniące konkretne funkcje (np. dział prawny, dział zgodności z przepisami, dział ryzyka) w uzasadnionych przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. nakaz sądowy, podejrzenie popełnienia przestępstwa, naruszenie obowiązków regulacyjnych). Wszystkie wiadomości e-mail są usuwane po upływie odpowiedniego okresu przechowywania.

7.3 Na co należy zwrócić uwagę podczas przesyłania danych przez Internet?

Na ogół Internetu nie uważa się za bezpieczne środowisko, a informacje przesyłane przez Internet (np. do lub ze strony internetowej Euler Hermes lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznych) mogą być dostępne dla nieupoważnionych osób trzecich, co może prowadzić do ujawnienia informacji, zmiany ich treści lub awarii technicznych. Nawet jeśli nadawca i odbiorca znajdują się w tym samym kraju, informacje przesyłane przez Internet mogą być przekazywane przez granice międzynarodowe do kraju o niższym poziomie ochrony danych niż w Państwa kraju zamieszkania.
Euler Hermes nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Państwa informacji podczas ich przesyłania przez Internet do Euler Hermes. W celu ochrony swojej prywatności mogą Państwo wybrać inny sposób komunikacji z Euler Hermes, jeżeli uznają to za stosowne.


8. Jak się z nami skontaktować

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, korzystając z danych podanych poniżej:

Imię i nazwisko: Marcin Balmas

E-mail: iodo@allianz-trade.com

Adres pocztowy: Euler Hermes Collections Sp. z o.o.
Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.
Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna Sp. k.

Aleje Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

 

9. Jak często aktualizujemy niniejszą politykę prywatności?

Dokonujemy stałego przeglądu niniejszej polityki prywatności i wprowadzamy do niej zmiany. Zadbamy o to, aby jej najnowsza wersja była dostępna w tym miejscu. Ta polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 16 Września 2022 roku.
 

Polityka prywatności dla partnerów:

właścicieli, przedstawicieli lub pracowników firmy współpracującej z Euler Hermes Collections na podstawie umowy

 

1. Wstęp

1.1 Allianz Trade i Euler Hermes

Allianz Trade jest znakiem towarowym używanym do oznaczenia usług świadczonych przez grupę Euler Hermes (zwaną dalej Euler Hermes). Euler Hermes, należąca do grupy Allianz, to światowy lider w dziedzinie ubezpieczeń należności i uznany specjalista w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych, windykacji, strukturyzowanego kredytu kupieckiego i ryzyka politycznego. Euler Hermes jest obecna w ponad 50 krajach i zatrudnia 5 800 pracowników.
Informacje dotyczące osoby fizycznej, np. przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, spółki osobowej lub dyrektora firmy, stanowią dane osobowe i przetwarzamy je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykorzystując dane osobowe, Euler Hermes przestrzega obowiązujących przepisów prawa.


1.2 Zakres niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszelkich informacji uzyskanych przez Euler Hermes Collections Sp. z o.o. od właścicieli, przedstawicieli lub pracowników firmy współpracującej z nami na podstawie umowy.
Warunki zawarte w niniejszej polityce prywatności podlegają wszelkim dodatkowym warunkom, zastrzeżeniom i innym postanowieniom umownym zawartym przez Państwa z Euler Hermes Collections Sp. z o.o., takim jak obowiązek informacyjny dla klientów, a także wszelkim obowiązującym przepisom prawa.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe osób, które odwiedzają naszą stronę internetową, albo dane właścicieli, dyrektorów lub przedstawicieli firmy, należy kliknąć odpowiednią zakładkę po lewej stronie i zapoznać się z właściwą polityką prywatności. Kandydaci do pracy mogą zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej.
Stale aktualizujemy niniejszą politykę prywatności, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie jej aktualnej treści.


1.3 Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych to osoba fizyczna lub prawna, która zarządza danymi osobowymi w formie papierowej lub elektronicznej oraz odpowiada za ich przechowywanie i wykorzystywanie. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do następujących administratorów danych osobowych określonych przez odpowiednie przepisy prawa dotyczące ochrony danych:


Euler Hermes Collections Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
Polska


2. Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

2.1 Cele

Jeśli są Państwo Klientem Euler Hermes Collections Sp. z o.o., będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • zawarcia umowy i realizacji jej warunków;
 • wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności z ustawy o rachunkowości oraz w związku z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych;
 • ewentualnej realizacji składanych zgłoszeń i reklamacji;
 • ewentualnego prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w tym profilowania w celu określenia preferencji i potrzeb w zakresie naszych produktów oraz przedstawienia odpowiedniej oferty w oparciu o profilowanie, prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z naszych usług.
 • ewentualnego badania satysfakcji klienta;
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy;
 • ewentualnej realizacji praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z zapisami art. 12 -22 RODO;
 • ewentualnego podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • ewentualnego wypełnienia obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS;
 • ewentualnego sprawdzenia podmiotów na listach sankcyjnych.


Jeśli są Państwo Kontrahentem Euler Hermes Collections Sp. z o.o., będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • wykonania umowy;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • wykonania weryfikacji na listach sankcyjnych;
 • realizacji wymagań wynikających z mechanizmu poboru podatku u źródła;
 • ewentualnego prowadzenia działań zmierzających do informowania o podejmowanych przez Administratora inicjatywach, w szczególności organizowanych eventach, wysyłce newslettera;
 • ewentualnej realizacji praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z zapisami art. 12 - 22 Rozporządzenia 2016/679 polegającym na realizacji zgłoszonych żądań oraz zapewnieniu przewidzianej w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych rozliczalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 • Jeśli są Państwo pracownikiem lub przedstawicielem Klientów lub Kontrahentów Euler Hermes Collections Sp. z o.o., będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:
 • wykonywania umowy łączącej Administratora z podmiotem którego jest Pani/Pan pracownikiem/ współpracownikiem/ osobą reprezentującą, w szczególności w celu potwierdzenia okoliczności wskazanych w dokumentach przekazywanych przez te podmioty w związku z wykonywaniem tej umowy;
 • ewentualnej realizacji praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z zapisami art. 12 -22 RODO.

2.2 Podstawa prawna

Przetwarzamy Państwa dane osobowe ze względu na konieczność sporządzenia i/lub wykonania umowy zawartej z Państwem oraz na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów biznesowych w celach określonych powyżej, w tym w celu wykonania umowy z firmą, dla której Państwo pracują lub którą reprezentują.
Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie naszych obowiązków prawnych w celu zastosowania się do żądań organów ścigania lub procedur wyjaśniających, lub gdy jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, nakazy sądowe, regulacje rządowe lub organy państwowe, w przypadku gdy jest to konieczne do zbadania nielegalnej działalności, podejrzenia oszustwa, sytuacji związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa osoby lub naruszeniem naszych zasad lub warunków bądź też do zapobieżenia takim sytuacjom lub podjęcia działań w związku z nimi. Obejmuje to na przykład wypełnianie naszych obowiązków zgodnie z zasadą „znaj swojego klienta”.
Jeśli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest Państwa zgoda, zostaną Państwo o tym poinformowani.

2.3 Kategorie danych osobowych

Dane te obejmują w stosownych przypadkach:

 • dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, numery rejestrowe, w szczególności NIP),
 • dane teleadresowe i kontaktowe (w tym adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, firma pracodawcy, zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja),
 • dane finansowe,
 • dane dotyczące zawieranych umów i przedstawianych ofert (w tym warunki i dane finansowe związane z umową, data zawarcia umowy).

W przypadku pozyskiwania danych osobowych pracowników Klienta, Kontrahenta lub ich przedstawicieli, zakres pozyskanych danych obejmuje wyłącznie dane służbowe, w szczególności takie jak: służbowe dane kontaktowe, stanowisko pracy, pełniona funkcja.

2.4 Źródła informacji

Powyższe informacje są nam przekazywane przez Państwa, Państwa pracodawcę, firmę, którą Państwo reprezentują, lub osoby trzecie.
Korzystamy również ze źródeł zewnętrznych, w tym publicznie dostępnych rejestrów, takich jak w szczególności CEiDG, KRS, GUS i inne w zakresie danych publicznie dostępnych.
Potwierdzają Państwo, że dane które przekazują Państwo Euler Hermes Collections Sp. z o.o., są rzetelne, prawidłowe, kompletne i aktualne. W przypadku konieczności aktualizacji, zmiany lub usunięcia tych danych, zobowiązują się Państwo do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Euler Hermes Collections Sp. z o.o.

2.5 Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres, w którym są przydatne w związku z nawiązanym stosunkiem umownym oraz niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, lub przez okres dozwolony przez prawo w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów biznesowych i prawnych, np. w celu obrony roszczeń. Po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

 

3. Profilowanie

Przetwarzane przez Administratora dane dotyczące przedsiębiorców, w szczególności dane pozyskane z publicznych rejestrów, poddawane są analizie i prognozie to jest profilowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i wiarygodności płatniczej przedsiębiorcy, zarówno w sposób zautomatyzowany, jak i przy udziale człowieka, czego wynikiem jest uzyskiwany tzw. rating, wskaźnik wypłacalności płatniczej przedsiębiorcy (PMI) oraz rekomendacja dotycząca współpracy z przedsiębiorcą.

 

4. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z celami określonymi powyżej.
W określonych celach Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom, które działają jako zewnętrzni administratorzy danych:

 • Spółkom z Grupy Euler Hermes, w tym mającym siedzibę w Polsce, tj.: Towarzystwu Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,
 • upoważnionym agentom, agencjom analiz badawczych, ekspertom, konsultantom i specjalistom od zarządzania komunikacją i wydarzeniami z udziałem Euler Hermes, naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych, podatkowych, doradczych lub innych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 • Państwa Partnerom Biznesowym, Kontrahentom, bądź Klientom Administratora danych, zainteresowanych podjęciem z Państwem współpracy gospodarczej;
 • Dostawcom usług kurierskich lub pocztowych,

Administrator Państwa danych należy do Grupy Kapitałowej Allianz, która prowadzi działalność o globalnym zasięgu.
W uzasadnionych przypadkach w zależności od charakteru oferowanych produktów i usług Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeżeli dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) wówczas stosuje się zasady ochrony danych osobowych określone w Polityce Euler Hermes w Zakresie Standardów Ochrony Prywatności, której integralną część stanowią Wiążące Reguły Korporacyjne Grupy Allianz, które stanowią odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń przekazywania danych osobowych – aby je uzyskać, należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w pkt 1 i 2 powyżej).

 

5. Gdzie będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza nim, przez podmioty wymienione powyżej, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Państwa dane osobowe nie zostaną ujawnione podmiotom, które nie są upoważnione do ich przetwarzania.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostanie powierzone innej spółce z grupy Allianz spoza EOG, odbędzie się to na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych (BCR) grupy Allianz stanowiących integralną część Polityki Euler Hermes w zakresie Standardów Ochrony Prywatności (APS, Allianz Privacy Standard), które ustanawiają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych i są prawnie wiążące dla spółek z grupy Allianz. Powszechnie dostępna wersja APS oraz lista spółek z grupy Allianz, w których obowiązuje APS, znajduje się tutaj.
W przypadku gdy Wiążące Reguły Korporacyjne grupy Allianz nie mają zastosowania, podejmiemy stosowne działania, aby zapewnić Państwa danym osobowym przekazywanym poza EOG odpowiedni poziom ochrony, który obowiązuje w EOG. Aby dowiedzieć się więcej o zabezpieczeniach (np. Standardowych Klauzulach Umownych UE), jakie stosujemy w przypadku przekazywania danych, należy skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej.

 

6. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych?

6.1 Prawa wynikające z RODO

O ile jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy, mają Państwo prawo:

 • Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz dowiedzieć się, skąd pochodzą te dane, jakie są cele i sposoby ich przetwarzania, jakie są dane administratora(-ów) danych, podmiotu(-ów) przetwarzającego(-ych) dane oraz stron, którym dane mogą być ujawnione.
 • Wycofać zgodę w dowolnym czasie, jeśli dane osobowe są przetwarzane za Państwa zgodą.
 • Zaktualizować i sprostować swoje dane osobowe, jeśli są nieprawidłowe.
 • Usunąć swoje dane osobowe z naszych rejestrów, jeśli nie są one w dalszym ciągu potrzebne do celów wskazanych powyżej.
 • Ograniczyć przetwarzanie danych osobowych w określonych sytuacjach, np. w przypadku zakwestionowania prawidłowości Państwa danych osobowych, na okres umożliwiający nam weryfikację ich prawidłowości.
 • Sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania (w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego).
 • Uzyskać swoje dane osobowe w formacie elektronicznym.
 • Złożyć skargę do nas i/lub do właściwego urzędu ochrony danych.

Mogą Państwo skorzystać z powyższych praw, kontaktując się z nami i podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także cel żądania, korzystając m.in. z naszego Formularza wniosku osoby, której dane dotyczą, dostępnego tutaj: Formularz wniosku osoby, której dane dotyczą

 

7. Ochrona danych osobowych

7.1 Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane do ochrony informacji?

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, utratą lub zniszczeniem.

7.2 W jaki sposób chronimy wiadomości elektroniczne wysyłane do i z Euler Hermes?

Wszelkie wiadomości elektroniczne przesyłane do i z Euler Hermes są chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie określone osoby pełniące konkretne funkcje (np. dział prawny, dział zgodności z przepisami, dział ryzyka) w uzasadnionych przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. nakaz sądowy, podejrzenie popełnienia przestępstwa, naruszenie obowiązków regulacyjnych). Wszystkie wiadomości e-mail są usuwane po upływie odpowiedniego okresu przechowywania.

7.3 Na co należy zwrócić uwagę podczas przesyłania danych przez Internet?

Na ogół Internetu nie uważa się za bezpieczne środowisko, a informacje przesyłane przez Internet (np. do lub ze strony internetowej Euler Hermes lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznych) mogą być dostępne dla nieupoważnionych osób trzecich, co może prowadzić do ujawnienia informacji, zmiany ich treści lub awarii technicznych. Nawet jeśli nadawca i odbiorca znajdują się w tym samym kraju, informacje przesyłane przez Internet mogą być przekazywane przez granice międzynarodowe do kraju o niższym poziomie ochrony danych niż w Państwa kraju zamieszkania.
Euler Hermes nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Państwa informacji podczas ich przesyłania przez Internet do Euler Hermes. W celu ochrony swojej prywatności mogą Państwo wybrać inny sposób komunikacji z Euler Hermes, jeżeli uznają to za stosowne.

8. Jak się z nami skontaktować

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, korzystając z danych podanych poniżej:
Imię i nazwisko: Marcin Balmas

E-mail: iodo@allianz-trade.com

Adres pocztowy: Euler Hermes Collections Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

9. Jak często aktualizujemy niniejszą politykę prywatności?

Dokonujemy stałego przeglądu niniejszej polityki prywatności i wprowadzamy do niej zmiany. Zadbamy o to, aby jej najnowsza wersja była dostępna w tym miejscu. Ta polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 16 Września 2022 roku.  


Polityka prywatności dla partnerów:

właścicieli, przedstawicieli lub pracowników firmy współpracującej z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. na podstawie umowy

 

1. Wstęp

1.1 Allianz Trade i Euler Hermes

Allianz Trade jest znakiem towarowym używanym do oznaczenia usług świadczonych przez grupę Euler Hermes (zwaną dalej Euler Hermes). Euler Hermes, należąca do grupy Allianz, to światowy lider w dziedzinie ubezpieczeń należności i uznany specjalista w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych, windykacji, strukturyzowanego kredytu kupieckiego i ryzyka politycznego. Euler Hermes jest obecna w ponad 50 krajach i zatrudnia 5 800 pracowników.
Informacje dotyczące osoby fizycznej, np. przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, spółki osobowej lub dyrektora firmy, stanowią dane osobowe i przetwarzamy je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykorzystując dane osobowe, Euler Hermes przestrzega obowiązujących przepisów prawa.

1.2 Zakres niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszelkich informacji uzyskanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. od właścicieli, przedstawicieli lub pracowników firmy współpracującej z nami na podstawie umowy.
Warunki zawarte w niniejszej polityce prywatności podlegają wszelkim dodatkowym warunkom, zastrzeżeniom i innym postanowieniom umownym zawartym przez Państwa z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A., takim jak obowiązek informacyjny dla klientów, a także wszelkim obowiązującym przepisom prawa.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe osób, które odwiedzają naszą stronę internetową, albo dane właścicieli, dyrektorów lub przedstawicieli firmy, należy kliknąć odpowiednią zakładkę po lewej stronie i zapoznać się z właściwą polityką prywatności. Kandydaci do pracy mogą zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności dostępną na naszej stronie internetowej.
Stale aktualizujemy niniejszą politykę prywatności, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie jej aktualnej treści.

1.3 Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych to osoba fizyczna lub prawna, która zarządza danymi osobowymi w formie papierowej lub elektronicznej oraz odpowiada za ich przechowywanie i wykorzystywanie. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do następujących administratorów danych osobowych określonych przez odpowiednie przepisy prawa dotyczące ochrony danych:


Towarzystwo Ubezpieczeń
Euler Hermes S.A.


Aleje Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
Polska


2. Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

2.1 Cele

Jeśli są Państwo Klientem Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A., będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • oceny ryzyka ubezpieczeniowego, wyliczenia składki ubezpieczeniowej, zawarcia umowy ubezpieczenia i realizacji jej warunków;
 • przygotowania i zarządzania raportami handlowymi;
 • zapobiegania i wykrywania przestępczości ubezpieczeniowej;
 • likwidacji szkody, w tym rozpatrzenia zgłoszenia, wydania decyzji ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania;
 • wypełnienia obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS;
 • rozpatrywania reklamacji i wypełniania obowiązków ustawowych wobec Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Finansowego;
 • sprawdzenia podmiotów na listach sankcyjnych;
 • wypełniania obowiązków ustawowych wobec organów administracji państwowej, organów egzekucyjnych i innych uprawnionych podmiotów;
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w tym profilowania w celu określenia preferencji i potrzeb w zakresie naszych produktów ubezpieczeniowych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty w oparciu o profilowanie oraz prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z naszych usług;
 • badania satysfakcji klienta;
 • tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rachunkowości, w tym dla celów statystycznych;
 • wypełnienia obowiązków związanych z przepisami rachunkowości oraz płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych;
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • ewentualnej realizacji praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z zapisami art. 12 -22 RODO.


Jeśli są Państwo kontrahentem Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A., będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • wykonania umowy;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • wykonania weryfikacji na listach sankcyjnych;
 • realizacji wymagań wynikających z mechanizmu poboru podatku u źródła;
 • ewentualnego prowadzenia działań zmierzających do informowania o podejmowanych przez Administratora inicjatywach, w szczególności organizowanych eventach, wysyłce newslettera;
 • ewentualnej realizacji praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z zapisami art. 12 - 22 Rozporządzenia 2016/679 polegającym na realizacji zgłoszonych żądań oraz zapewnieniu przewidzianej w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych rozliczalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.


Jeśli są Państwo pracownikiem lub przedstawicielem Klientów lub Kontrahentów Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A., będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 • wykonywania umowy łączącej Administratora z podmiotem którego jest Pani/Pan pracownikiem/ współpracownikiem/ osobą reprezentującą, w szczególności w celu potwierdzenia okoliczności wskazanych w dokumentach przekazywanych przez te podmioty w związku z wykonywaniem tej umowy;
 • ewentualnej realizacji praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z zapisami art. 12 -22 RODO.

2.2 Podstawa prawna

Przetwarzamy Państwa dane osobowe ze względu na konieczność sporządzenia i/lub wykonania umowy zawartej z Państwem oraz na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów biznesowych w celach określonych powyżej, w tym w celu wykonania umowy z firmą, dla której Państwo pracują lub którą reprezentują.
Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie naszych obowiązków prawnych w celu zastosowania się do żądań organów ścigania lub procedur wyjaśniających, lub gdy jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, nakazy sądowe, regulacje rządowe lub organy państwowe, w przypadku gdy jest to konieczne do zbadania nielegalnej działalności, podejrzenia oszustwa, sytuacji związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa osoby lub naruszeniem naszych zasad lub warunków bądź też do zapobieżenia takim sytuacjom lub podjęcia działań w związku z nimi. Obejmuje to na przykład wypełnianie naszych obowiązków zgodnie z zasadą „znaj swojego klienta”.
Jeśli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest Państwa zgoda, zostaną Państwo o tym poinformowani.

2.3 Kategorie danych osobowych

Dane te obejmują w stosownych przypadkach:

 • dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, numery rejestrowe, w szczególności nr NIP),
 • dane teleadresowe i kontaktowe (w tym adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, firma pracodawcy),
 • dane finansowe,
 • dane o sytuacji majątkowej przedsiębiorcy,
 • dane dotyczące zawieranych umów i przedstawianych ofert (w tym warunki i dane finansowe związane z umową, data zawarcia umowy),
 • analizy i prognozy związane z sytuacją ekonomiczną i wiarygodnością płatniczą przedsiębiorcy,
 • informacje o zaległościach płatniczych,
 • dane o szkodowości.

W przypadku pozyskiwania danych osobowych pracowników Klienta, Kontrahenta lub ich przedstawicieli, zakres pozyskanych danych obejmuje wyłącznie dane służbowe, w szczególności takie jak: służbowe dane kontaktowe, stanowisko pracy, pełniona funkcja.

2.4 Źródła informacji

Powyższe informacje są nam przekazywane przez Państwa, Państwa pracodawcę, firmę, którą Państwo reprezentują, lub osoby trzecie.
Korzystamy również ze źródeł zewnętrznych, w tym publicznie dostępnych rejestrów, takich jak w szczególności CEiDG, KRS, GUS i inne w zakresie danych publicznie dostępnych.
Potwierdzają Państwo, że dane które przekazują Państwo Towarzystwu Ubezpieczeń Euler Hermes S.A., są rzetelne, prawidłowe, kompletne i aktualne. W przypadku konieczności aktualizacji, zmiany lub usunięcia tych danych, zobowiązują się Państwo do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

2.5 Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres, w którym są przydatne w związku z nawiązanym stosunkiem umownym oraz niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, lub przez okres dozwolony przez prawo w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów biznesowych i prawnych, np. w celu obrony roszczeń. Po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

 

4. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z celami określonymi powyżej.
W określonych celach Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom, które działają jako zewnętrzni administratorzy danych:

 • Spółkom z Grupy Euler Hermes, w tym mającym siedzibę w Polsce, tj.: Euler Hermes Collections Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,
 • upoważnionym agentom, agencjom analiz badawczych, ekspertom, konsultantom i specjalistom od zarządzania komunikacją i wydarzeniami z udziałem Euler Hermes, naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych, podatkowych, doradczych lub innych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 • Państwa Partnerom Biznesowym, Kontrahentom, bądź Klientom Administratora danych, zainteresowanych podjęciem z Państwem współpracy gospodarczej;
 • Dostawcom usług kurierskich lub pocztowych,

Administrator Państwa danych należy do Grupy Kapitałowej Allianz, która prowadzi działalność o globalnym zasięgu.
W uzasadnionych przypadkach w zależności od charakteru oferowanych produktów i usług Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeżeli dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) wówczas stosuje się zasady ochrony danych osobowych określone w Polityce Euler Hermes w Zakresie Standardów Ochrony Prywatności, której integralną część stanowią Wiążące Reguły Korporacyjne Grupy Allianz, które stanowią odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń przekazywania danych osobowych – aby je uzyskać, należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w pkt 1 i 2 powyżej).

 

5. Gdzie będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza nim, przez podmioty wymienione powyżej, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Państwa dane osobowe nie zostaną ujawnione podmiotom, które nie są upoważnione do ich przetwarzania.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostanie powierzone innej spółce z grupy Allianz spoza EOG, odbędzie się to na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych (BCR) grupy Allianz stanowiących integralną część Polityki Euler Hermes w zakresie Standardów Ochrony Prywatności (APS, Allianz Privacy Standard), które ustanawiają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych i są prawnie wiążące dla spółek z grupy Allianz. Powszechnie dostępna wersja APS oraz lista spółek z grupy Allianz, w których obowiązuje APS, znajduje się tutaj.
W przypadku gdy Wiążące Reguły Korporacyjne grupy Allianz nie mają zastosowania, podejmiemy stosowne działania, aby zapewnić Państwa danym osobowym przekazywanym poza EOG odpowiedni poziom ochrony, który obowiązuje w EOG. Aby dowiedzieć się więcej o zabezpieczeniach (np. Standardowych Klauzulach Umownych UE), jakie stosujemy w przypadku przekazywania danych, należy skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej.

 

6. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych?

6.1 Prawa wynikające z RODO

O ile jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy, mają Państwo prawo:

• Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz dowiedzieć się, skąd pochodzą te dane, jakie są cele i sposoby ich przetwarzania, jakie są dane administratora(-ów) danych, podmiotu(-ów) przetwarzającego(-ych) dane oraz stron, którym dane mogą być ujawnione.
• Wycofać zgodę w dowolnym czasie, jeśli dane osobowe są przetwarzane za Państwa zgodą.
• Zaktualizować i sprostować swoje dane osobowe, jeśli są nieprawidłowe.
• Usunąć swoje dane osobowe z naszych rejestrów, jeśli nie są one w dalszym ciągu potrzebne do celów wskazanych powyżej.
• Ograniczyć przetwarzanie danych osobowych w określonych sytuacjach, np. w przypadku zakwestionowania prawidłowości Państwa danych osobowych, na okres umożliwiający nam weryfikację ich prawidłowości.
• Sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania (w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego).
• Uzyskać swoje dane osobowe w formacie elektronicznym.
• Złożyć skargę do nas i/lub do właściwego urzędu ochrony danych.

Mogą Państwo skorzystać z powyższych praw, kontaktując się z nami i podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także cel żądania, korzystając m.in. z naszego Formularza wniosku osoby, której dane dotyczą, dostępnego tutaj: Formularz wniosku osoby, której dane dotyczą

 

7. Ochrona danych osobowych

7.1 Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane do ochrony informacji?

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, utratą lub zniszczeniem.

7.2 W jaki sposób chronimy wiadomości elektroniczne wysyłane do i z Euler Hermes?

Wszelkie wiadomości elektroniczne przesyłane do i z Euler Hermes są chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie określone osoby pełniące konkretne funkcje (np. dział prawny, dział zgodności z przepisami, dział ryzyka) w uzasadnionych przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. nakaz sądowy, podejrzenie popełnienia przestępstwa, naruszenie obowiązków regulacyjnych). Wszystkie wiadomości e-mail są usuwane po upływie odpowiedniego okresu przechowywania.

7.3 Na co należy zwrócić uwagę podczas przesyłania danych przez Internet?

Na ogół Internetu nie uważa się za bezpieczne środowisko, a informacje przesyłane przez Internet (np. do lub ze strony internetowej Euler Hermes lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznych) mogą być dostępne dla nieupoważnionych osób trzecich, co może prowadzić do ujawnienia informacji, zmiany ich treści lub awarii technicznych. Nawet jeśli nadawca i odbiorca znajdują się w tym samym kraju, informacje przesyłane przez Internet mogą być przekazywane przez granice międzynarodowe do kraju o niższym poziomie ochrony danych niż w Państwa kraju zamieszkania.
Euler Hermes nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Państwa informacji podczas ich przesyłania przez Internet do Euler Hermes. W celu ochrony swojej prywatności mogą Państwo wybrać inny sposób komunikacji z Euler Hermes, jeżeli uznają to za stosowne.

 

8. Jak się z nami skontaktować

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, korzystając z danych podanych poniżej:
Imię i nazwisko: Marcin Balmas

E-mail: iodo@allianz-trade.com

Adres pocztowy: Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.
Aleje Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

 

9. Jak często aktualizujemy niniejszą politykę prywatności?

Dokonujemy stałego przeglądu niniejszej polityki prywatności i wprowadzamy do niej zmiany. Zadbamy o to, aby jej najnowsza wersja była dostępna w tym miejscu. Ta polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 16 września 2022 roku.  

 

 

Polityka prywatności dla partnerów:

właścicieli, przedstawicieli lub pracowników firmy współpracującej z Euler Hermes, Okurowska – Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna sp.k. na podstawie umowy

 

1. Wstęp

1.1 Allianz Trade i Euler Hermes

Allianz Trade jest znakiem towarowym używanym do oznaczenia usług świadczonych przez grupę Euler Hermes (zwaną dalej Euler Hermes). Euler Hermes, należąca do grupy Allianz, to światowy lider w dziedzinie ubezpieczeń należności i uznany specjalista w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych, windykacji, strukturyzowanego kredytu kupieckiego i ryzyka politycznego. Euler Hermes jest obecna w ponad 50 krajach i zatrudnia 5 800 pracowników.
Informacje dotyczące osoby fizycznej, np. przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, spółki osobowej lub dyrektora firmy, stanowią dane osobowe i przetwarzamy je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykorzystując dane osobowe, Euler Hermes przestrzega obowiązujących przepisów prawa.

1.2 Zakres niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszelkich informacji uzyskanych przez Euler Hermes, Okurowska – Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna sp.k. od właścicieli, przedstawicieli lub pracowników firmy współpracującej z nami na podstawie umowy.
Warunki zawarte w niniejszej polityce prywatności podlegają wszelkim dodatkowym warunkom, zastrzeżeniom i innym postanowieniom umownym zawartym przez Państwa z Euler Hermes, Okurowska – Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna sp.k., takim jak obowiązek informacyjny dla klientów, a także wszelkim obowiązującym przepisom prawa.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe osób, które odwiedzają naszą stronę internetową, albo dane właścicieli, dyrektorów lub przedstawicieli firmy, należy kliknąć odpowiednią zakładkę po lewej stronie i zapoznać się z właściwą polityką prywatności. Kandydaci do pracy mogą zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej.
Stale aktualizujemy niniejszą politykę prywatności, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie jej aktualnej treści.

1.3 Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych to osoba fizyczna lub prawna, która zarządza danymi osobowymi w formie papierowej lub elektronicznej oraz odpowiada za ich przechowywanie i wykorzystywanie. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do następujących administratorów danych osobowych określonych przez odpowiednie przepisy prawa dotyczące ochrony danych:


Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski
– Kancelaria Prawna Sp. k.

Aleje Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
Polska

 

2. Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

2.1 Cele

Jeśli są Państwo Klientem Euler Hermes, Okurowska – Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna sp.k., będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • zawarcia umowy i realizowania jej warunków;
 • wypełnienia obowiązków związanych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami rachunkowości oraz płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych;
 • wypełniania obowiązków ustawowych wobec organów administracji państwowej, organów egzekucyjnych i innych uprawnionych podmiotów;
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy;
 • ewentualnej realizacji praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z zapisami art. 12 - 22 RODO;
 • ewentualnego prowadzenia działań zmierzających do informowania o podejmowanych przez Administratora inicjatywach, w szczególności organizowanych eventach, wysyłce newslettera;
 • ewentualnego podejmowania działań związanych
 • z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • ewentualnego wypełnienia obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS;
 • ewentualnego sprawdzenia podmiotów na listach sankcyjnych.

Jeśli są Państwo Kontrahentem Euler Hermes, Okurowska – Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna sp.k., będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • wykonania umowy;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego;
 • ewentualnego prowadzenia działań zmierzających do informowania o podejmowanych przez Administratora inicjatywach, w szczególności organizowanych eventach, wysyłce newslettera;
 • ewentualnej realizacji praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z zapisami art. 12 - 22 Rozporządzenia 2016/679 polegającym na realizacji zgłoszonych żądań oraz zapewnieniu przewidzianej w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych rozliczalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Jeśli są Państwo pracownikiem lub przedstawicielem Klientów lub Kontrahentów Euler Hermes, Okurowska – Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna sp.k., będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 • wykonywania umowy łączącej Administratora z podmiotem którego jest Pani/Pan pracownikiem/ współpracownikiem/ osobą reprezentującą, w szczególności w celu potwierdzenia okoliczności wskazanych w dokumentach przekazywanych przez te podmioty w związku z wykonywaniem tej umowy;
 • ewentualnej realizacji praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z zapisami art. 12 -22 RODO.

2.2 Podstawa prawna

Przetwarzamy Państwa dane osobowe ze względu na konieczność sporządzenia i/lub wykonania umowy zawartej z Państwem oraz na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów biznesowych w celach określonych powyżej, w tym w celu wykonania umowy z firmą, dla której Państwo pracują lub którą reprezentują;
Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie naszych obowiązków prawnych w celu zastosowania się do żądań organów ścigania lub procedur wyjaśniających, lub gdy jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, nakazy sądowe, regulacje rządowe lub organy państwowe, w przypadku gdy jest to konieczne do zbadania nielegalnej działalności, podejrzenia oszustwa, sytuacji związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa osoby lub naruszeniem naszych zasad lub warunków bądź też do zapobieżenia takim sytuacjom lub podjęcia działań w związku z nimi. Obejmuje to na przykład wypełnianie naszych obowiązków zgodnie z zasadą „znaj swojego klienta”.
Jeśli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest Państwa zgoda, zostaną Państwo o tym poinformowani.

2.3 Kategorie danych osobowych

Dane te obejmują w stosownych przypadkach:

 • dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, numery rejestrowe, w szczególności NIP),
 • dane teleadresowe i kontaktowe (w tym adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, firma pracodawcy, zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja),
 • dane finansowe,
 • dane dotyczące zawieranych umów i przedstawianych ofert (w tym warunki i dane finansowe związane z umową, data zawarcia umowy),
 • analizy i prognozy związane z sytuacją ekonomiczną i wiarygodnością płatniczą przedsiębiorcy, informacje o zaległościach płatniczych,
 • dane o szkodowości.

W przypadku pozyskiwania danych osobowych pracowników Klienta, Kontrahenta lub ich przedstawicieli, zakres pozyskanych danych obejmuje wyłącznie dane służbowe, w szczególności takie jak: służbowe dane kontaktowe, stanowisko pracy, pełniona funkcja.

2.4 Źródła informacji

Powyższe informacje są nam przekazywane przez Państwa, Państwa pracodawcę, firmę, którą Państwo reprezentują, lub osoby trzecie.
Potwierdzają Państwo, że dane które przekazują Państwo Euler Hermes, Okurowska – Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna sp.k., są rzetelne, prawidłowe, kompletne i aktualne. W przypadku konieczności aktualizacji, zmiany lub usunięcia tych danych, zobowiązują się Państwo do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Euler Hermes, Okurowska – Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna sp.k.

2.5 Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres, w którym są przydatne w związku z nawiązanym stosunkiem umownym oraz niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, lub przez okres dozwolony przez prawo w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów biznesowych i prawnych, np. w celu obrony roszczeń. Po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

 

3. Profilowanie

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji (w tym profilowania) przy wykorzystaniu Państwa danych osobowych.

 

4. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z celami określonymi powyżej.
W określonych celach Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom, które działają jako zewnętrzni administratorzy danych:

 • Spółkom z Grupy Euler Hermes, w tym mającym siedzibę w Polsce, tj.: Towarzystwu Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Euler Hermes Collections sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • upoważnionym agentom, agencjom analiz badawczych, ekspertom, konsultantom i specjalistom od zarządzania komunikacją i wydarzeniami z udziałem Euler Hermes, naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych, podatkowych, doradczych lub innych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 • Państwa Partnerom Biznesowym, Kontrahentom, bądź Klientom Administratora danych, zainteresowanych podjęciem z Państwem współpracy gospodarczej;
 • Dostawcom usług kurierskich lub pocztowych,

Administrator Państwa danych należy do Grupy Kapitałowej Allianz, która prowadzi działalność o globalnym zasięgu.
W uzasadnionych przypadkach w zależności od charakteru oferowanych produktów i usług Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeżeli dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) wówczas stosuje się zasady ochrony danych osobowych określone w Polityce Euler Hermes w Zakresie Standardów Ochrony Prywatności, której integralną część stanowią Wiążące Reguły Korporacyjne Grupy Allianz, które stanowią odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń przekazywania danych osobowych – aby je uzyskać, należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w pkt 1 i 2 powyżej).

 

5. Gdzie będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza nim, przez podmioty wymienione powyżej, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Państwa dane osobowe nie zostaną ujawnione podmiotom, które nie są upoważnione do ich przetwarzania.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostanie powierzone innej spółce z grupy Allianz spoza EOG, odbędzie się to na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych (BCR) grupy Allianz stanowiących integralną część Polityki Euler Hermes w zakresie Standardów Ochrony Prywatności (APS, Allianz Privacy Standard), które ustanawiają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych i są prawnie wiążące dla spółek z grupy Allianz. Powszechnie dostępna wersja APS oraz lista spółek z grupy Allianz, w których obowiązuje APS, znajduje się tutaj.
W przypadku gdy Wiążące Reguły Korporacyjne grupy Allianz nie mają zastosowania, podejmiemy stosowne działania, aby zapewnić Państwa danym osobowym przekazywanym poza EOG odpowiedni poziom ochrony, który obowiązuje w EOG. Aby dowiedzieć się więcej o zabezpieczeniach (np. Standardowych Klauzulach Umownych UE), jakie stosujemy w przypadku przekazywania danych, należy skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej.

 

6. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych?

6.1 Prawa wynikające z RODO

O ile jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy, mają Państwo prawo:

 • Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz dowiedzieć się, skąd pochodzą te dane, jakie są cele i sposoby ich przetwarzania, jakie są dane administratora(-ów) danych, podmiotu(-ów) przetwarzającego(-ych) dane oraz stron, którym dane mogą być ujawnione.
 • Wycofać zgodę w dowolnym czasie, jeśli dane osobowe są przetwarzane za Państwa zgodą.
 • Zaktualizować i sprostować swoje dane osobowe, jeśli są nieprawidłowe.
 • Usunąć swoje dane osobowe z naszych rejestrów, jeśli nie są one w dalszym ciągu potrzebne do celów wskazanych powyżej.
 • Ograniczyć przetwarzanie danych osobowych w określonych sytuacjach, np. w przypadku zakwestionowania prawidłowości Państwa danych osobowych, na okres umożliwiający nam weryfikację ich prawidłowości.
 • Sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania (w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego).
 • Uzyskać swoje dane osobowe w formacie elektronicznym.
 • Złożyć skargę do nas i/lub do właściwego urzędu ochrony danych.

Mogą Państwo skorzystać z powyższych praw, kontaktując się z nami i podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także cel żądania, korzystając m.in. z naszego Formularza wniosku osoby, której dane dotyczą, dostępnego tutaj: Formularz wniosku osoby, której dane dotyczą

 

7. Ochrona danych osobowych

7.1 Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane do ochrony informacji?

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, utratą lub zniszczeniem.

7.2 W jaki sposób chronimy wiadomości elektroniczne wysyłane do i z Euler Hermes?

Wszelkie wiadomości elektroniczne przesyłane do i z Euler Hermes są chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie określone osoby pełniące konkretne funkcje (np. dział prawny, dział zgodności z przepisami, dział ryzyka) w uzasadnionych przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. nakaz sądowy, podejrzenie popełnienia przestępstwa, naruszenie obowiązków regulacyjnych). Wszystkie wiadomości e-mail są usuwane po upływie odpowiedniego okresu przechowywania.

7.3 Na co należy zwrócić uwagę podczas przesyłania danych przez Internet?

Na ogół Internetu nie uważa się za bezpieczne środowisko, a informacje przesyłane przez Internet (np. do lub ze strony internetowej Euler Hermes lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznych) mogą być dostępne dla nieupoważnionych osób trzecich, co może prowadzić do ujawnienia informacji, zmiany ich treści lub awarii technicznych. Nawet jeśli nadawca i odbiorca znajdują się w tym samym kraju, informacje przesyłane przez Internet mogą być przekazywane przez granice międzynarodowe do kraju o niższym poziomie ochrony danych niż w Państwa kraju zamieszkania.
Euler Hermes nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Państwa informacji podczas ich przesyłania przez Internet do Euler Hermes. W celu ochrony swojej prywatności mogą Państwo wybrać inny sposób komunikacji z Euler Hermes, jeżeli uznają to za stosowne.

 

8. Jak się z nami skontaktować

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, korzystając z danych podanych poniżej:
Imię i nazwisko: Marcin Balmas

E-mail: iodo@allianz-trade.com

Adres pocztowy: Euler Hermes, Okurowska – Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna sp.k.
Aleje Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

 

9. Jak często aktualizujemy niniejszą politykę prywatności?

Dokonujemy stałego przeglądu niniejszej polityki prywatności i wprowadzamy do niej zmiany. Zadbamy o to, aby jej najnowsza wersja była dostępna w tym miejscu. Ta polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 16 września 2022 roku.
 

Polityka prywatności dla osób trzecich:

właścicieli, dyrektorów i przedstawicieli spółek, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (np. kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów naszego Partnera).


1. Wstęp

1.1 Allianz Trade i Euler Hermes

Allianz Trade jest znakiem towarowym używanym do oznaczenia usług świadczonych przez grupę Euler Hermes (zwaną dalej Euler Hermes). Euler Hermes, należąca do grupy Allianz, to światowy lider w dziedzinie ubezpieczeń należności i uznany specjalista w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych, windykacji, strukturyzowanego kredytu kupieckiego i ryzyka politycznego. Euler Hermes jest obecna w ponad 50 krajach i zatrudnia 5 800 pracowników.
Informacje dotyczące osoby fizycznej, np. przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, spółki osobowej lub dyrektora firmy, stanowią dane osobowe i przetwarzamy je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykorzystując dane osobowe, Euler Hermes przestrzega obowiązujących przepisów prawa.

1.2 Zakres niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do informacji uzyskanych przez Euler Hermes od właścicieli, dyrektorów i przedstawicieli firm, spółek, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (np. kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów naszego Partnera).
Warunki zawarte w niniejszej polityce prywatności podlegają wszelkim dodatkowym warunkom, zastrzeżeniom i innym postanowieniom umownym zawartym przez Państwa z Euler Hermes, takim jak polityka prywatności dla klientów, a także wszelkim obowiązującym przepisom prawa.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe osób, które odwiedzają naszą stronę internetową, albo dane właścicieli, pracowników lub przedstawicieli firmy współpracującej z Euler Hermes na podstawie umowy, należy kliknąć odpowiednią zakładkę po lewej stronie i zapoznać się z właściwą polityką prywatności. Kandydaci do pracy mogą zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej.
Stale aktualizujemy niniejszą politykę prywatności, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie jej aktualnej treści.

1.3 Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych to osoba fizyczna lub prawna, która zarządza danymi osobowymi w formie papierowej lub elektronicznej oraz odpowiada za ich przechowywanie i wykorzystywanie. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do następujących administratorów danych osobowych określonych przez odpowiednie przepisy prawa dotyczące ochrony danych:


Euler Hermes Collections Sp. z o.o.


Aleje Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
Polska

Towarzystwo Ubezpieczeń
Euler Hermes S.A.


Aleje Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
Polska

 

2. Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

2.1 Cele

Przetwarzamy informacje dotyczące (potencjalnych) kontrahentów naszych klientów („Kontrahenci”) w celu:

 • badania wiarygodności płatniczej przedsiębiorców, oceny ryzyka transakcji handlowych, opracowywania i udostępniania informacji handlowych o przedsiębiorstwie Państwa Partnerom Biznesowym, Kontrahentom lub Klientom Euler Hermes dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz nawiązania przez te podmioty ewentualnej współpracy z Państwem,
 • ewentualnego prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w tym profilowania w celu określenia preferencji i potrzeb w zakresie naszych produktów oraz przedstawienia odpowiedniej oferty w oparciu o profilowanie, prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z naszych usług.
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy.
 • realizacji praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z zapisami art. 12 -22 RODO.

2.2 Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Euler Hermes, a w stosownych przypadkach innych spółek z grupy Allianz oraz naszych klientów w celu realizacji wyżej wymienionych celów, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do tych celów.
Przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych staramy się uzyskać równowagę między naszymi prawnie uzasadnionymi interesami a potencjalnym wpływem na interesy, prawa i wolność osób, których one dotyczą.
Dbamy o to, by wyłączyć z przetwarzania szczególne kategorie danych osobowych i uwzględnić uzasadnione oczekiwania osób, których dane dotyczą.

2.3 Kategorie danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych dotyczących właścicieli, dyrektorów i przedstawicieli firm:

Firmy (głównie podmioty handlowe, ale tożsamość niektórych firm jest związana z tożsamością ich właściciela, np. jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki osobowe lub jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością):

 • Nazwa firmy (która może zawierać imię i nazwisko) i forma prawna;
 • Rodzaj działalności, branża i rozmiar firmy;
 • Ocena zdolności kredytowej;
 • Dane kontaktowe, takie jak: służbowy adres pocztowy, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, służbowy numer faksu;
 • Numer VAT i inne numery identyfikacyjne firmy (pochodzące z rejestrów państwowych, izb handlowych, Euler Hermes i/lub brokerów danych);
 • Informacje finansowe związane z firmą, takie jak siedziba banku, rachunek bankowy, sytuacja finansowa, stan majątku i wartość netto;
 • Historia i harmonogram płatności, rentowność oraz inne informacje dotyczące zdolności kredytowej (np. incydenty związane z płatnościami i ryzykiem), w tym informacje o niewypłacalności.

Właściciele, dyrektorzy i przedstawiciele firm:

 • Imię, nazwisko, płeć, tytuł służbowy, stanowisko;
 • Powiązania z innymi firmami (przeszłe i obecne);
 • Informacje o wspólnikach lub akcjonariuszach.

2.4 Źródła informacji

Powyższe informacje uzyskujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • od Państwa;
 • ze strony internetowej lub innych publikacji powszechnie przez Państwa udostępnianych;
 • od firmy, dla której Państwo pracują lub którą reprezentują;
 • od naszych Klientów;
 • od naszych Partnerów Biznesowych;
 • z powszechnie dostępnych źródeł, takich jak rejestry handlowe, bazy danych statystyki publicznej i strony internetowe.


W przypadku uzyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Państwa przekazanie nam tych danych nie jest obowiązkowe. Niemniej jednak nieprzekazanie danych może wpłynąć na zakres usług świadczonych Państwu lub Państwa partnerom biznesowym umożliwiających przeprowadzenie transakcji.

2.5 Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas wyłącznie do czasu realizacji wyżej wymienionych celów zgodnie z naszym Standardem zarządzania informacjami i dokumentami.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili wygaśnięcia ustawowych wymogów dotyczących ich przechowywania lub przez okres, w którym możliwe jest wystąpienie roszczeń, do obrony których potrzebne są te dane osobowe.
Dane dotyczące historii płatności są usuwane, gdy nie są już potrzebne do ustalenia zdolności kredytowej Państwa firmy.
W interesie Euler Hermes leży wykorzystywanie wyłącznie istotnych, prawidłowych i aktualnych informacji. Wszystkie przetwarzane przez nas dane są na bieżąco aktualizowane i sprawdzane.


3. Profilowanie

Przetwarzane przez Administratora dane dotyczące przedsiębiorców, w szczególności dane pozyskane z publicznych rejestrów, poddawane są analizie i prognozie to jest profilowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i wiarygodności płatniczej przedsiębiorcy, zarówno w sposób zautomatyzowany, jak i przy udziale człowieka, czego wynikiem jest uzyskiwany tzw. rating, wskaźnik wypłacalności płatniczej przedsiębiorcy (PMI) oraz rekomendacja dotycząca współpracy z przedsiębiorcą.


4. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z celami określonymi powyżej.
W określonych celach Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom, które działają jako zewnętrzni administratorzy danych:

 • Spółkom z Grupy Euler Hermes, w tym mającym siedzibę w Polsce, tj.: Euler Hermes Collections Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Towarzystwu Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,
 • upoważnionym agentom, agencjom analiz badawczych, ekspertom, konsultantom i specjalistom od zarządzania komunikacją i wydarzeniami z udziałem Euler Hermes, naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych, podatkowych, doradczych lub innych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 • Państwa Partnerom Biznesowym, Kontrahentom, bądź Klientom Administratora danych, zainteresowanych podjęciem z Państwem współpracy gospodarczej;
 • Dostawcom usług kurierskich lub pocztowych,


5. Gdzie będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza nim, przez podmioty wymienione powyżej, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Państwa dane osobowe nie zostaną ujawnione podmiotom, które nie są upoważnione do ich przetwarzania.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostanie powierzone innej spółce z grupy Allianz spoza EOG, odbędzie się to na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych (BCR) grupy Allianz stanowiących integralną część Polityki Euler Hermes w zakresie Standardów Ochrony Prywatności (APS, Allianz Privacy Standard), które ustanawiają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych i są prawnie wiążące dla spółek z grupy Allianz. Powszechnie dostępna wersja APS oraz lista spółek z grupy Allianz, w których obowiązuje APS, znajduje się tutaj.
W przypadku gdy Wiążace Reguły Korporacyjne grupy Allianz nie ma zastosowania, podejmiemy stosowne działania, aby zapewnić Państwa danym osobowym przekazywanym poza EOG odpowiedni poziom ochrony, który obowiązuje w EOG. Aby dowiedzieć się więcej o zabezpieczeniach (np. Standardowych klauzulach umownych UE), jakie stosujemy w przypadku przekazywania danych, należy skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej.


6. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych?

6.1 Prawa wynikające z RODO

O ile jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy, mają Państwo prawo:

 • Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz dowiedzieć się, skąd pochodzą te dane, jakie są cele i sposoby ich przetwarzania, jakie są dane administratora(-ów) danych, podmiotu(-ów) przetwarzającego(-ych) dane oraz stron, którym dane mogą być ujawnione.
 • Wycofać zgodę w dowolnym czasie, jeśli dane osobowe są przetwarzane za Państwa zgodą.
 • Zaktualizować i sprostować swoje dane osobowe, jeśli są nieprawidłowe.
 • Usunąć swoje dane osobowe z naszych rejestrów, jeśli nie są one w dalszym ciągu potrzebne do celów wskazanych powyżej.
 • Ograniczyć przetwarzanie danych osobowych w określonych sytuacjach, np. w przypadku zakwestionowania prawidłowości Państwa danych osobowych, na okres umożliwiający nam weryfikację ich prawidłowości.
 • Sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania (w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego).
 • Uzyskać swoje dane osobowe w formacie elektronicznym.
 • Złożyć skargę do nas i/lub do właściwego urzędu ochrony danych.


Mogą Państwo skorzystać z powyższych praw, kontaktując się z nami i podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także cel żądania, korzystając m.in. z naszego Formularza wniosku osoby, której dane dotyczą, dostępnego tutaj: Formularz wniosku osoby, której dane dotyczą


7. Ochrona danych osobowych

7.1 Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane do ochrony informacji?

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, utratą lub zniszczeniem.

7.2 W jaki sposób chronimy wiadomości elektroniczne wysyłane do i z Euler Hermes?

Wszelkie wiadomości elektroniczne przesyłane do i z Euler Hermes są chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie określone osoby pełniące konkretne funkcje (np. dział prawny, dział zgodności z przepisami, dział ryzyka) w uzasadnionych przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. nakaz sądowy, podejrzenie popełnienia przestępstwa, naruszenie obowiązków regulacyjnych). Wszystkie wiadomości e-mail są usuwane po upływie odpowiedniego okresu przechowywania.

7.3 Na co należy zwrócić uwagę podczas przesyłania danych przez Internet?

Na ogół Internetu nie uważa się za bezpieczne środowisko, a informacje przesyłane przez Internet (np. do lub ze strony internetowej Euler Hermes lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznych) mogą być dostępne dla nieupoważnionych osób trzecich, co może prowadzić do ujawnienia informacji, zmiany ich treści lub awarii technicznych. Nawet jeśli nadawca i odbiorca znajdują się w tym samym kraju, informacje przesyłane przez Internet mogą być przekazywane przez granice międzynarodowe do kraju o niższym poziomie ochrony danych niż w Państwa kraju zamieszkania.
Euler Hermes nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Państwa informacji podczas ich przesyłania przez Internet do Euler Hermes. W celu ochrony swojej prywatności mogą Państwo wybrać inny sposób komunikacji z Euler Hermes, jeżeli uznają to za stosowne.


8. Jak się z nami skontaktować

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, niezależnie od tego, o jaki podmiot Euler Hermes chodzi, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, korzystając z danych podanych poniżej:
Imię i nazwisko: Marcin Balmas

E-mail: iodo@allianz-trade.com

Adres pocztowy: Euler Hermes Collections Sp. z o.o.
Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

Aleje Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

 

9. Jak często aktualizujemy niniejszą politykę prywatności?

Dokonujemy stałego przeglądu niniejszej polityki prywatności i wprowadzamy do niej zmiany. Zadbamy o to, aby jej najnowsza wersja była dostępna w tym miejscu. Ta polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 16 września 2022.