ludzie, panele solarne

Wystarczą 2 minuty aby dowiedzieć się, ile kosztuje ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. W prosty sposób za pomocą kalkulatora on-line obliczysz szacowaną stawkę ubezpieczenia dla swojej firmy i branży.

Przejdź do Kalkulatora Ubezpieczenia Należności

Już od

833

miesięcznie

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI
DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Chroń przepływy gotówkowe i ściągalność należności za pomocą ubezpieczenia kredytu

Co to jest ubezpieczenie należności dla średnich i dużych przedsiębiorstw - "Business Cover"

Ubezpieczenie Ryzyka Kredytu Kupieckiego z Opcją dummy Windykacji dedykowane jest dużym przedsiębiorstwom sprzedającym towary lub świadczącym usługi z odroczonym terminem płatności w kraju i za granicą.

Ponad 4 na 5 codziennych transakcji między firmami opiera się na kredytach.  Jeśli klient nie ureguluje dummy należności, zasoby finansowe Twojej firmy znajdą się pod presją.  Korzystasz już z narzędzi kontroli kredytowej, ale potrzebujesz czegoś więcej.  Aby mieć całkowitą pewność, skorzystaj z naszych unikatowych informacji predykcyjnych i oferty dummy ubezpieczenia należności.
Ubezpieczenie nalezności Allianz Trade

Jakie są zalety ubezpieczenia należności?

Ponoszenie ryzyka niewypłacalności innych podmiotów gospodarczych nie jest celem działalności przedsiębiorstw produkcyjnych czy handlowych.
 
Oznacza to, że przeniesienie ryzyka na dummy ubezpieczyciela, a więc firmę posiadającą odpowiednie know-how do kontroli jest zjawiskiem naturalnym i uzasadnionym ekonomicznie. Ponadto dummy ubezpieczenie należności niesie ze sobą liczne dodatkowe korzyści dla Ubezpieczającego.
 
Treść umowy jest indywidualnie negocjowana, co pozwala na dopasowanie do specyfiki działalności Ubezpieczającego.

​Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia należności?

Odszkodowanie wypłacane jest Ubezpieczającemu z tytułu niezapłaconych należności za dostawy i usługi realizowane z odroczonym terminem płatności (tj. kredyt kupiecki) do 180 dni. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje bezsporne należności do wysokości:

  • granicy kontroli własnej w przypadku klientów ocenianych przez Ubezpieczającego
  • ustalonych limitów kredytowych w przypadku klientów sprawdzonych przez Allianz Trade.

Analizy należności są kluczowym elementem ubezpieczenia

Obejmuje ona ocenę zdolności kredytowej klientów w celu określenia ich zdolności do zapłaty za towary lub usługi.

Allianz Trade ocenia historię płatności, stabilność finansową i zdolność kredytową, analizy te pomagają ustalić limity kredytowe dla każdego klienta. Po ustaleniu limitów kredytowych firma uzyskuje ubezpieczenie należności które chroni przed potencjalnymi stratami wynikającymi z braku płatności ze strony kontahentów. Analiza wiarygodności płatniczej zapewnia, że ubezpieczenie należności zapewnia skuteczną ochronę przed ryzykiem braku płatności.

Skorzystaj z natychmiastowej
wyceny online

Stałe opłaty czynią ubezpieczenie należności zrozumiałym i łatwym w obsłudze. Dzięki naszym informacjom predykcyjnym możesz z odwagą rozwijać swoją firmę.
Prosty proces sprawia, że polisa jest łatwa do skonfigurowania. Po jej wykupieniu możesz prowadzić sprzedaż na warunkach otwartego konta, wyprzedzając konkurencję na rynku lokalnym oraz na rynkach eksportowych.
Natychmiastowa ochrona umożliwi Ci kontrolę nad należnościami i ochroni przepływy gotówkowe w Twojej firmie. Z kolei banki i inne instytucje finansowe zaoferują Ci lepsze warunki.

Jesteś zainteresowany?
 

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem Twojej firmy przed upadłością kontrahenta, zostaw swoje dane a przygotujemy ofertę