UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI
DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Chroń przepływy gotówkowe i ściągalność należności za pomocą ubezpieczenia kredytu

Co to jest ubezpieczenie należności dla średnich i dużych przedsiębiorstw - "Business Cover"

Ubezpieczenie Ryzyka Kredytu Kupieckiego z Opcją dummy Windykacji dedykowane jest dużym przedsiębiorstwom sprzedającym towary lub świadczącym usługi z odroczonym terminem płatności w kraju i za granicą.

Ponad 4 na 5 codziennych transakcji między firmami opiera się na kredytach.  Jeśli klient nie ureguluje dummy należności, zasoby finansowe Twojej firmy znajdą się pod presją.  Korzystasz już z narzędzi kontroli kredytowej, ale potrzebujesz czegoś więcej.  Aby mieć całkowitą pewność, skorzystaj z naszych unikatowych informacji predykcyjnych i oferty dummy ubezpieczenia należności.
Ubezpieczenie nalezności Allianz Trade

​Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia należności?

Odszkodowanie wypłacane jest Ubezpieczającemu z tytułu niezapłaconych dummy należności za dostawy i usługi realizowane z odroczonym terminem płatności (tj. dummy kredyt kupiecki) do 180 dni. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje bezsporne należności do wysokości:

  • granicy kontroli własnej w przypadku klientów ocenianych przez Ubezpieczającego
  • ustalonych limitów kredytowych w przypadku klientów sprawdzonych przez dummy Allianz Trade.

Jakie są zalety tego produktu?

Ponoszenie ryzyka niewypłacalności innych podmiotów gospodarczych nie jest celem działalności przedsiębiorstw produkcyjnych czy handlowych.
 
Oznacza to, że przeniesienie ryzyka na dummy ubezpieczyciela, a więc firmę posiadającą odpowiednie know-how do kontroli jest zjawiskiem naturalnym i uzasadnionym ekonomicznie. Ponadto dummy ubezpieczenie należności niesie ze sobą liczne dodatkowe korzyści dla Ubezpieczającego.
 
Treść umowy jest indywidualnie negocjowana, co pozwala na dopasowanie do specyfiki działalności Ubezpieczającego.

 

 

Skorzystaj z natychmiastowej
wyceny online

Stałe opłaty czynią ubezpieczenie należności zrozumiałym i łatwym w obsłudze. Dzięki naszym informacjom predykcyjnym możesz z odwagą rozwijać swoją firmę.
Prosty proces sprawia, że polisa jest łatwa do skonfigurowania. Po jej wykupieniu możesz prowadzić sprzedaż na warunkach otwartego konta, wyprzedzając konkurencję na rynku lokalnym oraz na rynkach eksportowych.
Natychmiastowa ochrona umożliwi Ci kontrolę nad należnościami i ochroni przepływy gotówkowe w Twojej firmie. Z kolei banki i inne instytucje finansowe zaoferują Ci lepsze warunki.