Informacje i wsparcie dotyczące Covid-19

Pobierz nasze najnowsze wiadomości i informacje na temat kryzysu Covid-19.

Najnowsze wiadomości ekonomiczne dotyczące Covid-19 w języku Polskim
 

Najnowsze  wiadomości ekonomiczne dotyczące Covid-19 w języku Angielskim
 

Obejrzyj prezentację Alexisa Garattiego, szefa działu badań ekonomicznych w Allianz Trade, który mówi o wpływie Covid-19 na światową gospodarkę.
evolutiom-image
+0.8%
Prognoza światowego wzrostu PKB na 2020 r., najwolniejsze tempo od 2009 r.
-3.7%
Prognoza zmian w wielkości światowego handlu towarami i usługami w 2020 r., z dwoma kwartałami recesji w I i II kwartale.
317 mld USD
Straty eksportu na miesiąc z powodu unieruchomienia w UE, Chinach i Stanach Zjednoczonych.

65 millionów

Miejsc pracy wymagających pomocy społecznej w UE z powodu przestojów związanych z Covid-19

13 000

MŚP i przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji zagrożonych upadłością w strefie euro, których średnie obroty są na poziomie 40 mln EUR

+14%

Prognoza wzrostu liczby upadłości na świecie w 2020 r. (+7% wzrost w USA, +15% wzrost w Chinach i +16% wzrost w Europie)