Euler Hermes to teraz Allianz Trade

Euler Hermes, światowy lider ubezpieczeń kredytu kupieckiego, zmienia się w Allianz Trade
 

  • Euler Hermes wkracza w nowy rozdział i zmienia się w Allianz Trade
  • Przekształcenie w Allianz Trade będzie istotnym atutem wspierającym realizację naszego planu strategicznego do 2025 r.

Dziś rozpoczyna się nowy rozdział w naszej historii: Euler Hermes, światowy lider ubezpieczeń należności handlowych, zmienia się w Allianz Trade – co jest naturalnym krokiem, jako że członkiem Grupy Allianz jesteśmy już od 2018 r.

Z pewnością siebie wkraczamy w przyszłość, pozostając jednocześnie wiernymi dotychczasowym osiągnięciom  

Od ponad 100 lat zapewniamy firmom różnej wielkości wydajne i skuteczne narzędzia do rozszerzania działalności i ochrony ich majątku dzięki ubezpieczeniom kredytu kupieckiego i gwarancjom kontraktowym. Naszym celem zawsze było przewidywanie i minimalizacja ryzyka dzięki analizie biznesowej, aby pomóc firmom w bezpiecznym handlu. Nasza dogłębna znajomość rynków i cyklów gospodarczych, połączona z analizami prognostycznymi wykorzystującymi możliwie najszerszy zbiór danych o spółkach pozwala naszym klientom być o krok do przodu przed rynkiem.

Jesteśmy światowym liderem ubezpieczeń należności handlowych, działamy w 52 krajach i zatrudniamy ponad 5.500 osób. Zmiana nazwy marki na Allianz Trade jeszcze bardziej wzmacnia naszą pozycję globalnego gracza. Nowa nazwa pozwoli nam jeszcze lepiej wykorzystać reputację
i siłę Grupy Allianz, która posiada rozległą i globalną sieć kompetencyjną. Dzięki nowej nazwie marki w jeszcze większym stopniu skorzystamy na reputacji i sile Grupy Allianz, która posiada rozległą, globalną sieć kompetencji.

"Jesteśmy teraz Allianz Trade. Co to oznacza dla naszej spółki i pracowników? Jedno słowo: więcej. Więcej globalnych kompetencji i wiedzy, które inspirować będą więcej lokalnych rozwiązań. Więcej ufności w przyszłość i większe możliwości wspierania rozwoju firm. Więcej zdolności przewidywania i usług dostosowanych do potrzeb klienta. Większe możliwości w jeszcze lepszym nadążaniu za zmianami technologicznymi. Większa rozpoznawalność pozwalająca przyciągać nowe talenty i więcej możliwości w zakresie rozwoju zawodowego naszych pracowników. Jest się czym ekscytować, a dopiero zaczęliśmy badać stojące przed nami możliwości" - mówi Clarisse Kopff, CEO Allianz Trade.

Chris Townsend, członek Zarządu Allianz SE, dodaje - "Jesteśmy podekscytowani faktem, że Euler Hermes staje się Allianz Trade i jesteśmy przekonani, że zmiana ta przyniesie wiele korzyści w zakresie rozpoznawalności, rozwoju biznesu, wzrostu i innowacji. Allianz Trade to wyjątkowy, oparty na analizie danych i zaawansowany technologicznie biznes, z którego jesteśmy niezwykle dumni."

Stając się Allianz Trade: cenny atut na przyszłość Nowa nazwa naszej marki będzie bezpośrednio wspierać realizację naszego planu strategicznego do roku 2025. Plan ten jest wyrazem naszej dużej ambicji wzrostu we wszystkich liniach biznesowych i regionach geograficznych, opierając się w tym celu na trzech filarach:

  • Rozszerzania działalności podstawowej: chcemy zwiększyć naszą przewagę konkurencyjną w segmencie ubezpieczeń kredytu kupieckiego. Będziemy kontynuować pracę nad dostarczaniem usług na najwyższym poziomie we wszystkich sektorach rynku, opierając się na naszych bezkonkurencyjnych narzędziach oceny ryzyka, a także na umiejętnościach i infrastrukturze oraz wielokanałowej dystrybucji, obejmującej także siec agentów Allianz. Naszym celem jest również przyspieszenie penetracji rynku w USA.
  • Siła napędowa wzrostu: będziemy również stawiać na rozwój głównych czynników naszego wzrostu w ostatnim czasie, takich jak gwarancje i rozwiązania specjalistyczne (Transactional Cover Unit & Excess of loss). Już teraz jesteśmy ekspertami w tych liniach biznesowych, ale będziemy kontynuować nasze inwestycje, aby dalej się rozwijać i szybko zwiększać nasze udziały w rynku.
  • Gotowość na nadejście nowego: nasz trzeci priorytet to koncentracja na aspektach długoterminowych, ponieważ jesteśmy przekonani, że przygotowanie się na przyszłość w handlu jest kluczowe. By nie zostać z tyłu musimy wykorzystać możliwości, jakie stwarza przejście na handel online B2B i stać się kluczowym graczem w tym nowym ekosystemie.

"Rozwój jest kluczem w naszej nowej strategii. Poszukujemy rozwiązań dla naszych klientów działających zarówno na poziomie gospodarki krajowej jak i globalnej, ponieważ to transakcje z odroczonym terminem płatności legitymizują obecnie wymianę handlową, są jej podstawą
i stanowią o jej bezpieczeństwie. Jesteśmy zdeterminowani, by nadal realizować naszą misję dostarczania aktualnych, zweryfikowanych danych analitycznych oraz świadczenia stabilnych i opartych na naszym doświadczeniu usług. Wkraczamy w nowy, ekscytujący etap dla naszej firmy
i jestem podekscytowana, że mogę rozpocząć tę podróż stając się częścią Allianz Trade"
- mówi Clarisse Kopff.

Grzegorz Błachnio
Allianz Trade
Artur Niewrzędowski
MultiAN PR
Przewidujemy ryzyko handlowe i kredytowe dzisiaj, aby firmy mogły mieć pewność działania jutro

Allianz Trade jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń należności handlowych i uznanym specjalistą w obszarach gwarancji ubezpieczeniowych, odzyskiwania należności, strukturyzowanego kredytu handlowego i ryzyka politycznego. Nasza sieć pozyskiwania informacji gospodarczych zapewnia możliwość analizy bieżących zmian w zakresie wypłacalności ponad 80 mln firm. Dajemy firmom pewność poprzez możliwość zawierania transakcji z zabezpieczeniem płatności. W razie nieściągalności należności wypłacamy odszkodowanie, ale najważniejsze jest to, że pomagamy ich w ogóle uniknąć. Każdorazowo, gdy zapewniamy ubezpieczenie kredytu kupieckiego czy inne rozwiązania finansowe, naszym priorytetem jest zapewnienie ochrony opartej na analizie biznesowej. Jeśli jednak wydarzy się coś nieprzewidzianego, nasz rating kredytowy AA oznacza, że posiadamy zasoby, wspierane przez Allianz, które umożliwią nam wypłatę odszkodowania, które pozwoli utrzymać dalsze działanie ubezpieczanej firmie. Siedziba główna Allianz Trade mieści się w Paryżu, ale firma obecna jest w ponad 52 krajach i zatrudnia 5.500 pracowników. W roku 2021 nasze skonsolidowane obroty wyniosły 2,9 mld €, a transakcje ubezpieczane w skali globalnej wiązały się z ekspozycją na poziome 931 mld €. Więcej informacji można znaleźć na stronie allianz-trade.pl
Ostrzeżenie dotyczące oświadczeń prognostycznych

Niniejszy dokument zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, takie jak prognozy czy przewidywania, które opierają się na aktualnych poglądach i założeniach kierownictwa i które podlegają znanym i nieznanym ryzykom i niepewnościom. Rzeczywiste wyniki, dane czy zdarzenia mogą odbiegać znacząco od przewidywanych czy domniemywanych w takich oświadczeniach prognostycznych. Różnice mogą wynikać ze zmian czynników, między innymi: (i) ogólnej sytuacji gospodarczej i konkurencyjnej w kluczowej działalności i na kluczowych rynkach Allianz, (ii) wyników na rynkach finansowych (szczególnie w zakresie zmienności, płynności, zdarzeń kredytowych), (iii) częstotliwości i wagi zdarzeń szkodowych, w tym w odniesieniu do szkód wynikających z katastrof naturalnych, a także zmian w kosztach szkód, (iv) trendów poziomów umieralności i zachorowalności, (v) poziomu odporności, (vi) poziomu braku płatności - szczególnie w segmencie bankowości, (vii) poziomu stóp procentowych, (viii) kursów walutowych, szczególnie EUR/USD, (ix) przepisów prawnych i regulacji, szczególnie podatkowych, (x) wpływu przejęć, w tym kwestii związanych z integracją i reorganizacją oraz (xi) ogólnych warunków konkurencyjnych w zakresie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wiele z tych czynników może cechować się zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia lub wyższą wagą skutków ich wystąpienia w przypadku wystąpienia ataków terrorystycznych i ich konsekwencji.