Kender du dine kunders kreditværdighed?

 

 

 

Juni 2024
Kreditværdighed har stor betydning, når man som virksomhed handler med andre virksomheder. Den er nemlig med til at give en indikation af dine kunders evne til at opfylde deres økonomiske forpligtelser. Men har I indblik i jeres kunders kreditværdighed, og ved I, hvordan det kan være afgørende for jeres forretningsbeslutninger? Når I er bevidste om jeres køberes kreditværdighed, kan I nemmere strømline jeres forretningsbeslutninger. Derfor kan det være en god idé at få en kreditforsikring, hvor indsigt i kundernes kreditværdighed indgår som en del af forsikringsaftalen.

Opsummering

Vil du gerne modtage relevante nyheder og indsigter, der kan hjælpe dig med at drive forretning sikkert?
Så tilmeld dig vores nyhedsbrev, som udkommer fire gange om året.
Kreditværdighed er en vurdering af en virksomheds evne til at opfylde sine finansielle forpligtelser over for kreditorer, men hvad indebærer kreditværdighed egentlig? I dag anvender mange virksomheder leverandørkredit som betalingsform, og vurderingen af kreditværdighed er et altså et udtryk for, hvor sandsynligt det er, at en virksomhed vil kunne betale sin gæld rettidigt og fuldstændigt.

Det er ikke kun virksomhedens økonomiske situation, der tages i betragtning under vurderingen af kreditværdighed. Faktorer som konjunkturer, brancheudsigter og virksomhedens konkurrencesituation har også indflydelse.

En nærmere undersøgelse af kreditværdigheden indebærer bl.a. en vurdering af virksomhedens historie, dens økonomiske situation og dens kapacitet til at generere tilstrækkelig indtægt til at betale sin gæld.

Med en kreditforsikring hos Allianz Trade overvåger vi dine kunders kreditværdighed. Derved kan der løbende vurderes og reageres på eventuelle ændringer - alt sammen for at minimere risikoen og beskytte jeres økonomiske interesser.

En række faktorer påvirker en virksomheds kreditværdighed. Det gælder særligt:

  • Virksomhedens økonomiske historie, rentabilitet, driftskapital og cash flow, størrelsen af virksomheden og forudsigelser om fremtidige økonomiske tendenser i branchen.
  • Gældsniveauet og evnen til at håndtere denne gæld.
  • Ledelsens kvalitet, virksomhedens omdømme og relationer med kunder og leverandører.

Samspillet mellem faktorerne giver en kompleks og omfattende forståelse af virksomhedens kreditværdighed.

Kreditværdighed er et afgørende element i beslutningsprocessen, når I indgår handler med andre virksomheder. Dette giver jer mulighed for at bedømme risikoen ved potentielle købere og vurdere, hvorvidt de kan opfylde deres kreditforpligtelser.

En veldefineret kreditpolitik kombineret med indsigter i kreditværdighed hos køberne giver din virksomhed en strategisk fordel. Det sikrer ikke kun sunde forretningsaftaler, men hjælper også med at skabe en stærk finansiel strategi.

Vurdering af kreditværdighed gør det muligt at foretage mere præcise forudsigelser om cash flow og minimerer risikoen for tab som følge af dårlig betalingsadfærd blandt køberne. Samtidig kan viden om en kundes kreditværdighed give jeres virksomhed en konkurrencemæssig fordel, idet I kan tilbyde passende kreditbetingelser og -løsninger, der er med til at skabe stærke og solide forretningsforhold.

Fordelene ved vurdering af kreditværdighed, som virksomheder kan drage nytte af, er bl.a.:

  • Finansiel stabilitet gennem præcise cash flow-forudsigelser.
  • Minimering af risiko for tab gennem forudgående vurdering af betalingsadfærd.
  • Konkurrencemæssig fordel ved at tilbyde passende kreditbetingelser baseret på kundens kreditværdighed.
  • Styrkelse af forretningsforholdet gennem skræddersyede kreditløsninger.
Kreditværdighed er ikke kun aktuelt, når der skal handles med købere inden for landegrænsen. I eksportsammenhænge bør man også være opmærksom på, hvorvidt en udenlandsk køber vil opfylde sine betalingsforpligtelser i forhold til de aftalte vilkår. Men det kan ofte være en kompleks og svær størrelse at vurdere udenlandske købere.

I nogle tilfælde skal man selv indhente oplysninger fra samtlige virksomheder, man handler med, da årsrapporter ikke altid er offentligt tilgængelige. Derudover er det vanskeligere at vurdere regnskabspraksis, brancheudvikling og personkredsen bag en virksomhed i udlandet. Faktorer som disse besværliggør processen med kreditværdighed ved eksport, og derfor er det vigtigt, at I som virksomhed har en grundig forståelse og strategier for at håndtere disse risici.
Kreditværdighed hænger uløseligt sammen med en kreditvurdering. Det er en proces, hvor en virksomheds økonomiske situation og evne til at tilbagebetale fakturaer rettidigt eller opfylde økonomiske forpligtelser vurderes. Resultatet af kreditvurderingen kaldes for kundes kreditværdighed, da den giver et billede af, hvor risikabelt det er at handle med virksomheden.

Analysen fra kreditvurderingen bruges til at beregne en kreditvurderingsscore eller rating, der afspejler virksomhedens kreditværdighed. En god kreditvurderingsscore indikerer en stærk kreditværdighed, og det er med til at øge sandsynligheden for, at der kan indgås handler med virksomheden.
Med en løbende kreditvurdering af jeres kunder, sikrer I konstant opdateret og nøjagtig indsigt i eventuelle ændringer i kundernes risikoprofil. Dette giver bedre kontrol med jeres virksomheds portefølje. Effektiv beskyttelse af virksomhedens tilgodehavender bidrager til en mere stabil likviditet og indtjening, hvilket forbedrer jeres position overfor banker, finansielle institutter og potentielle investorer, især i situationer hvor der er behov for yderligere finansiering.

At holde sig ajour med kreditvurderinger er altså en vigtig del af en virksomheds finansielle ballast, og det giver mulighed for at forebygge risici og udnytte nye muligheder for at styrke likviditeten - og ikke mindst muligheden for at reagere hurtigt på ændringer.
Fordelen ved at have en kreditforsikring er, at løbende kreditvurdering er en fast del af aftalen. Hos Allianz Trade vurderer vi, om købere er kreditværdige i forhold til størrelsen på den kredit, de får fra jeres virksomhed. Det letter jeres arbejde, idet I bliver bevidste om kreditværdigheden på de virksomheder, I handler med. Vi opdaterer også løbende og giver besked, hvis noget ændrer sig hos kunden.
En kreditforsikring sikrer dig mod tab, når du indleder samarbejder med virksomheder i nye markeder – for eksempel, når du eksporterer. Kreditforsikringen dækker som hovedregel tab, der skyldes manglende betaling fra debitor f.eks. som følge af en konkurs.
Hvad er en konkurs, og hvad betyder det, når en virksomhed går fallit? Det kommer vi ind på i denne artikel, men du kan også læse, hvordan du undgår, at din virksomhed bliver ramt af dine kunders konkurser.
Hver syvende mindre virksomhed betaler ikke deres ansatte til tiden på grund af problemer med cash flowet. 34% af små og mellemstore virksomheder er afhængige af kassekredit for at dække sene betalinger. Kun 58% af alle fakturaer betales til tiden.
Allianz Trade er den globale leder inden for kreditforsikring og kreditstyring og tilbyder skræddersyede løsninger til at reducere risikoen forbundet med ubetalte regninger og derved sikre virksomheders økonomiske stabilitet. Vores produkter og tjenester hjælper virksomheder med risikostyring, likviditetsstyring, debitorstyring, garantier, inkassoprocesser og kreditforsikring til e-handel, hvilket sikrer vores kunder økonomisk robusthed. Vores ekspertise inden for kredithåndtering og finansløsninger positionerer os som betroede rådgivere, hvilket giver virksomheder, der stræber efter global succes, mulighed for at ekspandere til internationale markeder med tillid.

Vores forretning er bygget på at støtte relationer mellem mennesker og organisationer, relationer, der strækker sig på tværs af grænser - geografiske, finansielle, industrielle og meget mere. Vi er konstant bevidste om, at vores arbejde har indflydelse på de samfund, vi betjener, og at vi har pligt til at hjælpe og støtte andre. Hos Allianz Trade er vi stærkt forpligtet til ligestilling for alle uden forskelsbehandling, blandt vores egne folk og i vores mange relationer uden for vores virksomhed.