Dankzij een massale liquiditeitsinjectie van diverse overheden in de mondiale markten hebben veel bedrijven de afgelopen tijd minder te maken gehad met betalingsachterstanden en faillissementen dan normaal. Maar aan deze situatie komt een einde. Naar verwachting wordt de staatssteun in de loop van dit jaar afgebouwd. Als CEO’s en CFO’s hun bedrijf willen beschermen tegen faillissementen, moeten zij high-risk klanten en leveranciers leren herkennen. Het bepalen van faillissementsrisico binnen je toeleveringsketen is van cruciaal belang. Maar hoe ziet een coronagevoelige klant of leverancier met een hoog risico er precies uit? En zijn ze eenvoudig te herkennen?

Als je bij je klanten op zoek gaat naar waarschuwingssignalen voor faillissement en betalingsproblemen, stel jezelf dan de volgende vragen over de bedrijven waarmee je zakendoet.

De waarschuwingstekens in onderstaand rijtje lopen op qua ernst.

Leer de waarschuwingstekens voor een faillissement herkennen.
  • Betaalt je klant zijn facturen later dan normaal?
  • Heeft men gevraagd om opnieuw over contracten te onderhandelen?
  • Zijn er steeds vaker late leveringen... of zelfs geschillen over de levertermijn?
  • Weigeren financiers je klant te steunen bij het doorvoeren van vernieuwingen?
  •  Is je klant op zoek naar alternatieve financieringsbronnen?
  • Gaat het slecht met de aandelen? Wordt er short gegaan?
  •  Is je klant recentelijk een belangrijke klant/leverancier kwijtgeraakt?
  • Is er negatieve aandacht in de pers?
  • Hebben er de laatste tijd topbestuurders onverwacht ontslag genomen?
  • Kan je klant de salarissen of sociale lasten niet meer betalen?

In het huidige economische klimaat is het van groot belang dat risico’s zichtbaar zijn en men zich ervan bewust is. Het gaat om complexe situaties die 100% inzicht vergen in alles wat zich rond jou en je partners afspeelt. Dit betekent dat je alle factoren die tot een faillissement zouden kunnen leiden, nauwlettend in het oog moet houden en in je managementstrategie moet opnemen. Het is niet eenvoudig om zo’n gedetailleerd inzicht op te bouwen, vooral niet voor onder druk staande mkb-bedrijven die in deze economisch zware tijden vaak al een tekort aan middelen hebben.

Een kredietverzekering kan je helpen met de juiste inzichten

Heb je een kredietverzekering? Houd dan nauw contact met je verzekeraar. Meer nog dan informatieleveranciers hebben zij er belang bij om jou de juiste mate van inzicht te verschaffen, zodat je de risico’s binnen je toeleveringsketens doeltreffend kunt beheren en eventuele dubieuze vorderingen weet te innen.

De focus komt hierbij steeds meer te liggen op ‘predictive protection’, oftewel voorspellende preventie. Dit betekent dat een kredietverzekeraar alles in het werk stelt om handelspartners met een hoog risico te identificeren en de keten van mogelijke faillissementen te doorbreken voordat het domino-effect echt van kracht wordt. Wanneer bedrijven te maken krijgen met een kettingreactie van faillissementen in de wereldwijde toeleveringsketens, kunnen deze gedetailleerde inzichten het vertrouwen geven om veilig te handelen en betaald te krijgen, onder alle omstandigheden.

Elk bedrijf is anders en vraagt om een specifieke aanpak. Dat begrijpen wij. Daarom gaan we graag (online) met je in gesprek om te ontdekken hoe wij je kunnen helpen.
Wij bieden verschillende soorten oplossingen aan. Voor grote en kleine bedrijven, in elke sector. We zetten deze voor je op een rijtje.