wanbetalers

Wanbetalers: hoe ga je ermee om?

Je wilt klanten, geen wanbetalers. Maar wat is een wanbetaler? Gebruik onze tips in dit artikel om wanbetaling te herkennen en voorkomen. Of doe onze gratis klantencheck en ontdek of jouw klanten kredietwaardig zijn.

Wat is een wanbetaler?

Is een wanbetaler die aardige klant die er een gewoonte van maakt altijd te laat te betalen? Voor jouw gevoel is zo iemand misschien geen wanbetaler, maar feitelijk is hij het wel. Hij gebruikt jou als bank. Door jou en andere leveranciers stelselmatig te laat te betalen, heeft hij geld tot zijn beschikking dat eigenlijk niet van hem is. Dat soort ondernemers zien uitstaande facturen als een soort kredietfaciliteit. Misschien vind jij dat geen punt, maar pas op, die houding kan je duur komen te staan. In dit artikel vertellen we je er graag meer over.

Wanbetaling vanwege dreigend faillissement

Je hebt natuurlijk ook wanbetalers die eenvoudigweg niet kunnen betalen. Dat zijn natuurlijk de grootste probleemgevallen. Want dan is het de vraag of je nog ooit je geld zult zien. Het kan gaan om een prima relatie. Iemand met wie je veel zaken hebt gedaan. Zijn bedrijf heeft je altijd keurig betaald. Om dan zo iemand dan een wanbetaler te noemen, klinkt cru. Het uitblijven van de betaling is in dit geval bepaald geen keuze.

Vervelend voor jouw relatie dat het zo loopt, maar pas op: ook jij kunt stevig worden geraakt. Komt het betreffende bedrijf in een faillissement terecht, dan is de kans groot dat je kunt fluiten naar je geld. De belastingdienst en de bank komen als eerste aan de beurt om nog iets te ontvangen. Is er sprake van een herstart? Dan kan je misschien nog een regeling treffen. Zeker als het bedrijf probeert om opnieuw zaken te doen met jou.   

De belangrijkste bedreiging voor mkb-bedrijven zijn onbetaalde facturen. Vooral als het om grote bedragen gaat. De jaarwinst kan zo maar in rook opgaan. Of erger: je bedrijf krijgt problemen om aan de eigen verplichtingen te voldoen. Hoe aardig de klant ook is, er is niks mis mee om professioneel om te gaan met factureren en incasseren. Het geeft je een degelijke, betrouwbare uitstraling en nog veel belangrijker: je krijgt eerder je geld binnen.

Dat bereik je met strak debiteurenbeheer en oplettendheid. Zeker als het gaat om wanbetalers, vraagt jouw debiteurenbeheer om een specifieke aanpak. Een wanbetaler heeft wat extra aandacht nodig. Uiteindelijk zal dit ervoor zorgen dat ook jouw wanbetalers de facturen sneller en hopelijk op tijd gaan betalen.

Alarmsystemen zijn digitale tools waarmee je jouw inkomende en uitgaande facturen kunt volgen. Dat herinneringssysteem hoef je trouwens niet alleen in te schakelen voor als het te laat is. Laat je een paar dagen voor de betaaldatum al waarschuwen.

Is een factuur na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet betaald? Geen paniek. Mogelijk is deze openstaande factuur aan de aandacht van jouw klant ontsnapt. Bel de klant op, vraag of ze de factuur gezien hebben en zeg dat je een betalingsherinnering stuurt.

Bellen werkt vaak beter dan mailen. Een bijkomend voordeel is dat dit de relatie met jouw klant ten goede komt.

Betaalt jouw klant de factuur daarna nog steeds niet? Stuur dan een aanmaning. Een aanmaning is striker en dwingender dan een herinnering.

Helpt ook dit niet dan is het laaste dat je kunt doen een ingebrekestelling sturen. Hierin staat dat je de vordering uit handen geeft als de betaling opnieuw uitblijft. Strak debiteurenbeheer is de enige manier om een wanbetaler aan te pakken.

Weet jij hoe je een wanbetaler herkent? De praktijk leert dat aan wanbetaling vaak een reeks signalen voorafgaan. Als je ze kunt herkennen, kan je veel problemen voorkomen. We zetten de 6 belangrijkste signalen voor je op een rij:

1. Het betalingsgedrag verandert

Een vaak voorkomend alarmsignaal: uitstaande facturen worden almaar later betaald. Komt er een verzoek tot betalingsuitstel? Dan kan je daar eventueel op ingaan, mits strikte afspraken. Vormen late betalingen een vast patroon, dan kan dat uitmonden in wanbetaling.

    2. De excuses stapelen zich op

“Onze boekhouder is met vakantie”, ”We hebben technische problemen met het systeem”, ”Er was een fout met de levering” of zelfs een plotse ”We zijn niet tevreden met wat je geleverd hebt.” Excuus na excuus voor het niet of laattijdig betalen van jouw facturen moet alle bellen laten rinkelen.

    3. Jouw klant is plots moeilijk bereikbaar

Onbeantwoorde e-mails. Telefoons die niet worden opgenomen. Voicemail na voicemail. Sms’en zonder reactie. Als een klant na herhaalde pogingen geen contact opneemt, weet je hoe laat het is.

4. Het management is niet zo stabiel

Is het management van jouw klant gelinkt aan bedrijven met een slechte historiek qua betalingen of faillissementen? Zeker bij kleinere bedrijven is het verleden vaak een goede indicator voor de toekomst. Extra opletten kan nooit kwaad.

    5. Er verandert veel bij jouw klant

Zijn er vaak veranderingen in het management of in het moederbedrijf? Is er een verlenging van het lopende boekjaar zonder gegronde uitleg? Heeft het bedrijf niet op tijd haar jaarrekening gedeponeerd? Indien ja, blijft dan waakzaam.

    6. Jouw klant heeft steeds minder klanten

Is jouw klant steeds meer afhankelijk van steeds minder klanten? Een probleem met één van die afnemers kan de hele keten uit balans brengen. Houd daarom steeds ‘the big picture’ voor ogen.
 

Je krijgt toegang tot onze database met informatie over de financiële situatie van jouw klanten. Zo beslis jij verantwoord met welke klanten je zakendoet, ook in het buitenland.
Kies de juiste klanten en markten om zaken te doen
Betaalt een klant niet, dan gaat onze incasso-afdeling voor je aan de slag om de factuur alsnog betaald te krijgen. Je maakt gebruik van ons incassonetwerk in meer dan 50 landen.
Wij betalen de schade die jouw bedrijf oploopt als klanten de facturen niet betalen
De kans op wanbetaling neemt toe naarmate jouw klant verder in het buitenland zit. Betaalt een klant niet? Dan krijg jij via onze kredietverzekering toch jouw geld.

Wil je weten hoe wij jouw bedrijf kunnen helpen bij wanbetaling?

Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Met onze kredietverzekeringen  zorgen wij voor meer zekerheid. Dan heb je geen twijfel meer of je die grote opdracht wel aan moet nemen. En lig je niet wakker omdat je twijfelt of een grote factuur wel betaald wordt.

Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid voor wanbetaling. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op jouw eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat klanten jouw facturen altijd betalen, maar gaat het toch mis dan vergoeden wij aan jou de schade. Een van onze adviseurs vertelt je in een (telefonische) afspraak graag hoe dit werkt voor jouw bedrijf.