debiteurenrisico

Debiteurenrisico onder controle

Een mooie nieuwe opdracht. Natuurlijk is dat fijn, maar je wilt wel graag dat deze betaald wordt. Contact opnemen, herinneringen sturen: die tijd kun je beter besteden. Maar ja, je had dit niet kunnen voorzien?! Of wel? Effectief debiteurenrisico management helpt je hierbij. Lees hierover in dit artikel of check gratis 3 klanten op hun debiteurenrisico.

Wat is debiteurenrisico?

Je hebt netjes op tijd jouw goederen of diensten geleverd. Als je daarna de factuur stuurt loop je het risico dat jouw klant niet op tijd of helemaal niet betaalt. Dat noemen we debiteurenrisico. Het debiteurenrisico kan jouw cashflow verstoren en nadelige gevolgen hebben voor jouw winst.

Het leveren op krediet, en dus het nemen van debiteurenrisico, is niet per definitie verkeerd. Door dit te doen moedig je een klant namelijk aan om meer geld te besteden bij jouw bedrijf en kun je je onderscheiden van concurrenten die niet op krediet leveren. Je moet er wel voor zorgen dat je alleen op krediet levert nadat je de kredietwaardigheid van een potentiële klant goed hebt getoetst. Op die manier beperk je jouw debiteurenrisico's.

Welke bedrijven hebben vaker een hoog debiteurenrisico?
 

  • Bedrijven die relatief nieuw zijn
  • Bedrijven die geen kredietgeschiedenis hebben
  • Bedrijven met een lage kredietwaardigheid

Daarnaast zijn er ook sectoren die een verhoogd risico op financiële tekortkoming met zich meebrengen. Om je hier tegen te beschermen, kan je dit riscio afdekken met een kredietvezekering

  1. Betaalrisico - de kans dat een klant je factuur niet betaalt. Telkens wanneer je goederen of diensten levert en later factureert, neem je een betaalrisico.
  2. Concentratierisico - het verstrekken van een hoog krediet aan één grote klant of een selecte groep klanten die een belangrijk deel van je omzet vertegenwoordigt. Een hoog concentratierisico stelt je bloot aan potentiële schade die je cashflow ernstig kan ondermijnen.
  3. Landenrisico - het risico waaraan je bedrijf zich blootstelt wanneer je internationaal zakendoet. Landspecifieke debiteurenrisico’s worden beïnvloed door schommelingen in wisselkoersen, economische of politieke instabiliteit, de kans op handelssancties of embargo’s, of andere kwesties.

    Al deze factoren kunnen negatieve gevolgen hebben voor de zakelijke omgeving en cashflow binnen en buiten het land waar je zakendoet.
debiteurenrisico-afdekken
Om je bedrijf te beschermen tegen niet-tijdige betalingen is debiteurenrisico management essentieel. Het is het uitvoerbare plan dat je gebruikt. Het helpt bij het veiligstellen van je cashflow en verbetert de prestaties van je bedrijf. Hoe debiteurenrisico management het beste kan worden vormgegeven, verschilt van bedrijf tot bedrijf. Experts zijn het erover eens dat de volgende vier stappen voor elk bedrijf een goede leidraad vormen bij het beheren van debiteurenrisico’s: identificeren, evalueren, plannen en maatregelen nemen. We behandelen deze 4 stappen hieronder verder.

1. Debiteurenrisico identificeren

Je kunt het debiteurenrisico van een potentiële nieuwe klant bepalen door informatie over het bedrijf in te winnen bij de Kamer van Koophandel en handelsinformatiebureaus, en via bank- en handelsgegevens en het jaarverslag. Deze informatie kan je inzicht verschaffen in de kredietwaardigheid van de potentiële klant. Op deze manier kan je bepalen of het verstandig is om op krediet te leveren aan deze klant en, zo ja, onder welke voorwaarden.

Hierbij kunnen wij je helpen:

  • Wij bieden sector- en  landenrisicorapporten  , die je kunt raadplegen wanneer je moet bepalen of je wel of niet op krediet gaat leveren.
  • Als je klant bent bij ons, geven wij je via een 'grade' inzicht in het risicoprofiel van jouw klant.

3. Een proactief plan opstellen

Voor gedegen debiteurenrisico management is een plan nodig dat je helpt bij het evalueren en verlenen van krediet aan alle klanten. Eerst bepaal je de kredietvoorwaarden – de hoogte van het te verlenen krediet en de looptijd. Bespreek deze voorwaarden met nieuwe klanten voordat je overgaat tot kredietverlening. Vervolgens neem je eens per maand of kwartaal je vorderingen door zodat je goed overzicht houdt van je risico’s.

Wij kunnen je helpen bij het lastige besluitvormingsproces rond het verlenen van krediet met een risico, bijvoorbeeld door het bieden van een kredietverzekering ter bescherming van hoog volume/lage marge-accounts. Met onze kredietverzekering op zak helpen wij je bij het maken van strategische beslissingen over binnen- en buitenlandse klanten met een verhoogd risico, zodat jouw financiële positie niet in gevaar komt.
 

Door je handelsvorderingen te verzekeren via een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling, zelfs als een van je klanten failliet gaat of niet in staat is te betalen.

Bijkomend voordeel bij het afsluiten van een kredietverzekering is dat je ook de nodige inzichten krijgt om goed geïnformeerde beslissingen te nemen. Zo besluit je met meer vetrouwen over het al dan niet verlenen van krediet aan nieuwe klanten of het verhogen van krediet aan bestaande klanten. En dat onderneemt wel zo prettig.