SmartLink

SMARTLINK

Automatyzacja obsługi ubezpieczenia należności poprzez bezpośredni dostęp do rozwiązań technologicznych stosowanych w firmie

Co to jest SmartLink?

Bezpieczne rozwiązanie e-biznesowe, stanowiące uzupełnienie ubezpieczenia należności. 

SmartLink łączy naszą analitykę biznesową z systemami informatycznymi w Twojej firmie, umożliwiając ich automatyczne i bezpieczne współdziałanie w czasie rzeczywistym. 

Zespół ds. zarządzania ryzykiem kredytowym w Twojej firmie będzie mógł pracować szybciej, koncentrując się na najważniejszych decyzjach i bazując na najświeższych informacjach.

Co to jest SmartLink?
Szybsze podejmowanie decyzji z większą pewnością przy użyciu zautomatyzowanych procesów zapewniających większą precyzję.
Nasze dane i narzędzia pomogą Ci analizować trendy i przygotować się na zmiany na rynkach.
Centralizacja danych umożliwia przeprowadzanie analiz porównawczych oraz stosowanie spójnych zasad i procedur.