SmartView

SMARTVIEW

Panel do kompleksowego zarządzania ryzykiem kredytowym za pomocą pakietu raportów

Co to jest SmartView?

Jest to internetowa usługa monitorowania ryzyka, która zapewnia natychmiastową widoczność należności oraz ułatwia zarządzanie ryzykiem i możliwościami.
SmartView zapewnia dostęp do szeregu raportów dotyczących ryzyka.  Przejrzysta prezentacja informacji i analiz pomaga monitorować wiarygodność kredytową klientów i identyfikować możliwości rozwoju.
Dane i analizy są odświeżane co 24 godziny, zapewniając dostęp do bieżących informacji i kontrolę nad firmą.
Cenne analizy kondycji finansowej Twoich klientów oraz profilu handlowego Twojej firmy.
Narzędzia sprawozdawczości pomogą Ci w ustalaniu celów, monitorowaniu wyników i zarządzaniu planowaniem ryzyka.