Kwota wypłacana w ramach roszczenia jest nazywana odszkodowaniem. Wysokość odszkodowań w ramach naszych polis waha się od 80 do 100% wartości długu. Różnice są zależne od wybranej polisy, zarządzania warunkami kredytu, stanu portfela należności oraz docelowej wysokości składki. Obiecujemy brak niespodzianek na późniejszych etapach.  Przy przygotowywaniu polisy zaprezentujemy przykłady obrazujące warunki.
W Wielkiej Brytanii dążymy do dokonania wypłaty w ciągu 60 dni od poniesienia strat. To samo dotyczy strat eksportowych spowodowanych niewypłacalnością. Jeśli jakikolwiek inny czynnik spowoduje straty w eksporcie, czasami może to potrwać dłużej ze względu na konieczność sprawdzenia warunków w kraju przeznaczenia.
Tak. Dysponujemy technologią, która zapewnia doskonałą obsługę i szerszy wachlarz opcji współpracy z nami.  Za pośrednictwem dostępnego przez całą dobę systemu EOLIS możesz składać wnioski o zmianę limitu kredytowego, składać roszczenia oraz monitorować postęp spraw w toku.

Czekamy na Twoje sugestie lub opinie.

Masz więcej pytań, napisz do nas!