Ubezpieczenie należności ma jeden prosty cel: wsparcie dla Twojej firmy, gdy klient nie ureguluje należności.  

Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli klient stanie się niewypłacalny lub nie ureguluje należności w uzgodnionym w umowie terminie (niewykonanie zobowiązania).  Ubezpieczenie pokrywa pewien odsetek (do 95%) należnego Ci zadłużenia.  Rozliczenia muszą mieścić się w limicie przyznanym dla danego klienta.  Tutaj dowiesz się więcej na temat limitów.
Wysokość składki jest obliczana indywidualnie dla danej firmy, na podstawie sposobu prowadzenia przez nią działalności. W ten sposób zapewniamy najlepsze dopasowanie rozwiązań i doskonały poziom usług dla Twojej firmy przy przystępnej wysokości składki.

Dla tych, którzy po raz pierwszy korzystają z naszych usług, prezentujemy sposób obliczenia przybliżonej wysokości składki w przypadku jednej z najczęściej wybieranych polis.  Wysokość składki to odsetek wartości sprzedaży w Twojej firmie, na ogół poniżej 1%.  Załóżmy, że wartość sprzedaży w Twojej firmie wyniosła w ubiegłym roku 2 mln GBP i chcesz, aby ubezpieczenie objęło całość obrotów.  Wówczas składka wyniesie poniżej 20 000.  

Pamiętaj, że składki rosną lub maleją rok do roku.  Wpływają na to straty z przeszłości, klienci, z którymi współpracujesz i sektor Twojej działalności. Objęcie ubezpieczeniem zarówno ryzyka politycznego, jak i handlowego kosztuje więcej. Obliczamy najlepszą cenę w Twojej sytuacji, tak aby uwzględnić wszystkie istotne czynniki i potrzeby.
Długi handlowe mogą stanowić 40% lub więcej wartości aktywów firmy. Nawet kilka niezapłaconych faktur może mieć duży wpływ na przepływy pieniężne.  Koszty firmy, w przypadku nieuregulowania płatności przez kontrahenta, mogą być znaczne. W przypadku 5% marży zysku i długu w wysokości 100 000, aby nadrobić straty w zyskach, trzeba zrealizować sprzedaż o wartości 2 milionów.

Do tego pozycja finansowa firmy może zostać osłabiona przez nieściągalne należności pod innymi względami. Przykładowo problemy z przepływami gotówkowymi zmniejszają możliwości inwestycyjne. Banki i instytucje świadczące usługi finansowe mogą pobierać wyższe odsetki. Morale pracowników może spaść, jeśli zaczną się martwić o przyszłość firmy, w której są zatrudnieni. Warto zastanowić się nad tymi czynnikami i ich kosztami przy rozważaniu zalet posiadania ubezpieczenia należności.

Tak.  Eksporterzy, którzy martwią się wydarzeniami politycznymi, mogą zdecydować się na ochronę w przypadku, gdy brak płatności jest bezpośrednio spowodowany wydarzeniami w kraju nabywcy.  Typowe przykłady to wojna lub anulowanie umowy przez lokalny rząd.  Kolejnym przykładem jest wprowadzenie przez rząd embargo na eksport lub import, lub zakaz przesyłania twardej waluty.
Każda firma może skorzystać na odpowiednich procesach zarządzania ryzykiem kredytowym.  Ubezpieczenie należności to jedno z najważniejszych narzędzi do tego celu.  W przypadku sprzedaży na warunkach otwartego rachunku ubezpieczenie należności może przynieść wiele korzyści.  Również w przypadku innych warunków oferujemy usługi, które wspomogą i wzmocnią działalność handlową Twojej firmy.

Opracowaliśmy szereg ofert ubezpieczenia należności dla różnych rodzajów działalności i transakcji.  Skontaktuj się z nami w celu omówienia najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla Twojej firmy.

Nasze ubezpieczenie jest skierowane dla firm osiągających wartość sprzedaży wynoszącą przynajmniej 1 milion GBP rocznie.  Jeśli sprzedaż w Twojej firmie nie osiąga tej wartości, nasze ubezpieczenie prawdopodobnie nie jest dla niej odpowiednim produktem.  Skontaktuj się ze swoim pośrednikiem ubezpieczeń lub doradcą bankowym firmy, który wskaże inne możliwości ochrony Twojej firmy.

Wiele firm bazuje na wieloletnich relacjach, które wydają się stabilne. Regularne otrzymywanie płatności w takich sytuacjach wydaje się oczywiste. Jednak nawet najsilniejsze koncerny mogą ucierpieć z powodu cyklu koniunkturalnego i trendów handlowych.

Śledzenie kondycji finansowej klientów i ocena ryzyka niewypłacalności wymaga znaczących nakładów na gromadzenie danych.   My czynimy te nakłady, wyręczając w tym klientów, po czym udostępniamy im analizy.  Ubezpieczenie poparte analizą daje pewność na każdym etapie cyklu, zarówno dziś, jak i jutro.

Tak, mamy doświadczenie w obsłudze transakcji długoterminowych (na przykład wieloletnich umów). Skontaktuj się z nami i przedstaw swoje potrzeby. Z chęcią zarekomendujemy Ci odpowiednie rozwiązania.

Ubezpieczenie należności ma wiele zalet.  Jeśli to Twoje pierwsze doświadczenia z ubezpieczeniem należności, polecamy zapoznanie się z naszymi procedurami, dzięki czemu Twoja firma będzie mogła w pełni wykorzystać możliwości polisy.  Możemy Ci również doradzić najlepsze praktyki.  Oto kilka przykładów.

  • Szkolenie pracowników w zakresie korzystania z naszych systemów.
  • Warto wykorzystać informacje na temat limitów i progów w celu zwiększenia kontroli nad kredytami i ochrony przed katastrofalnymi w skutkach stratami z powodu zaległości w płatnościach.
  • Prezentowanie wyższej jakości należności podczas negocjacji z kredytodawcami w celu uzyskania lepszych warunków.
  • Wykorzystywanie otrzymanych od nas informacji przy planowaniu sprzedaży, tak aby wybierać nowych klientów w jak najlepszej kondycji finansowej.
  • Identyfikowanie zagrożeń i możliwości na nowych rynkach za pomocą naszych danych w ramach opracowywania strategii i biznesplanów.
  • Dostęp do naszych zasobów i sieci windykacji należności w celu przyspieszenia płatności.
  • Dopasowanie procesów stosowanych w Twojej firmie do naszych systemów poprawi wydajność.
  • Wzmocnienie przepływów gotówkowych poprzez ubezpieczenie faktur, tak aby w razie niewypłacalności otrzymać odszkodowanie.
  • Usystematyzowanie zarządzania finansami i sprawozdawczości w celu ustalenia możliwości poprawy wyników.

Masz więcej pytań, napisz do nas!