JAK MOGĘ UZYSKAĆ DOSTĘP DO DODATKOWEGO KREDYTU BANKOWEGO?     

Zarządzanie kapitałem obrotowym i uzyskiwanie dostępu do niego jest często wyzwaniem dla mniejszych firm. W miarę jak pojawiają się nowe możliwości i wzrost nabiera tempa, rośnie presja na sytuację finansową firmy, a obliczenia finansowe stają się bardziej złożone. Rozmowy z przedstawicielem banku stają się stałym elementem Twojego planu dnia, a dział finansowy ma więcej pracy związanej z przygotowywaniem różnych scenariuszy.

Istnieje szereg opcji, z których możesz skorzystać, aby uzyskać dostęp do finansowania, lepsze warunki finansowe lub nisko oprocentowane kredyty dla firm. Jednym z kluczowych czynników jest zadbanie o silną relację z bankiem i dokładne wyjaśnienie struktury finansów firmy, a także sposobu generowania przychodów i zabezpieczenia marż firmy. Jeśli potrafisz wykazać, że w Twojej firmie skutecznie zarządza się polityką, możesz wzmocnić pozycję firmy w negocjacjach związanych z oceną ryzyka i analizą „due diligence”, której dokonują kredytodawcy.

Dzięki ubezpieczeniu należności proces ten może zyskać nowy wymiar. Polityka wspierająca relacje z klientami – zwłaszcza na etapie rozwoju, gdy Twoja firma ma wielu nowych klientów – wskazuje na wyraźną zdolność do zarządzania ryzykiem oraz korzystania ze skutecznych instrumentów finansowych. Korzystanie z ubezpieczenia kredytu kupieckiego zapewnia firmie dostęp do bogatych źródeł informacji, dzięki którym planowanie przyszłości i opracowywanie prognoz sprzedaży może być bardziej niezawodne. Nasza usługa SmartLink idzie nawet o krok dalej i zapewnia integrację z systemami w Twojej firmie, aby wzmocnić Twoją pozycję.

Banki mogą reagować na wskaźniki w różny sposób, w zależności od potrzeb Twojej firmy oraz strategii, których przestrzegasz. Zwiększenie kredytu w rachunku bieżącym, poprawa wskaźnika zaliczek na poczet należności finansowych lub lepszy dostęp do innych instrumentów kredytowych mogą ułatwić dalszy rozwój na rynku lokalnym lub eksportowym. Bank może również rozważyć niższe oprocentowanie kredytu.

Korzystanie z ubezpieczenia kredytu kupieckiego ma wiele zalet. Jeśli nie masz doświadczenia związanego z tym produktem, już teraz skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów, którzy udzielą Ci podstawowych informacji i przedstawią korzyści dla Twojej firmy.
Gwarancje Ubezpieczeniowe
Ubezpieczenie nalezności Allianz Trade

 

Zarządzanie kapitałem obrotowym i uzyskiwanie do niego dostępu