GWARANCJE NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY DOTYCZĄCEJ PRODUKCJI

Gdy waluta lokalna jest słaba, często pojawiają się możliwości eksportu na różne rynki. Możesz nie spodziewać się zamówienia z zagranicy, po czym – gdy gospodarka wydaje się osłabiona – nawiązujesz odpowiedni kontakt i pojawia się szansa zdobycia nowego klienta i osiągnięcia przychodu.

Zdarzenie to może wiązać się z nowymi planami i strategiami rozwoju zagranicznego. Tym, co należy zrobić w pierwszej kolejności, jest zbadanie wyzwań oraz przeszkód, które stoją na drodze do pomyślnej realizacji otrzymanych zleceń.

Jedną z tych przeszkód jest z pewnością obciążenie przepływów pieniężnych. Cykle zamówień i płatności mogą być dłuższe niż w obrocie krajowym. Możesz mieć obawy związane ze zdolnością kredytową klienta, jednak po stronie klienta również mogą pojawić się wątpliwości: czy jesteś w stanie zrealizować zamówienie zgodnie z umową oraz czy Twoja firma będzie w stanie dotrzymać uzgodnionych terminów. Okres obowiązywania umowy może wynosić nawet wiele lat, co może dodatkowo utrudniać obliczenia.

To właśnie tutaj istotną rolę odgrywają gwarancje. Każdy etap cyklu handlowego wspieramy określonym rodzajem gwarancji – od ubiegania się o zamówienie, aż po gwarancje należytego wykonania, których ważność jest dłuższa niż okres ważności umowy i obowiązuje do końca gwarancji ustawowej. Należy zdecydować, czy skorzystać z gwarancji na żądanie, czy gwarancji warunkowej, z których każda zapewnia inny poziom ochrony po każdej stronie.

Jak zatem korzystać z gwarancji? Gdy po raz pierwszy korzystasz z gwarancji, skorzystaj z doradztwa. Wprawdzie łatwo jest zrozumieć zasady, jednak szczegóły powinny być dopasowane do Twojej własnej sytuacji i negocjowanych przez Ciebie transakcji. Nasz zespół ekspertów chętnie Ci doradzi i zapewni wsparcie w dokonywaniu transakcji biznesowych. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszych gwarancjach dla producentów.
Gwarancje Ubezpieczeniowe
Ubezpieczenie nalezności Allianz Trade

 

Zarządzaj liniami kredytowymi i chroń przepływ pieniędzy.