JAK UWOLNIĆ KAPITAŁ PRZEZ ZMNIEJSZENIE NIEŚCIĄGALNYCH DŁUGÓW?    

To proste obliczenie nadal sprawia trudności wielu firmom: stosunek zadłużenia do kapitału jest kluczowym wskaźnikiem, który sprawdzają Twoi inwestorzy, kredytodawcy i sponsorzy, a także dostawcy. Decyzje, jakie podejmą oni w sprawie wsparcia, którego Ci udzielą, będą uzależnione od tego wskaźnika. Wszelkie działania, które można podjąć w celu jego poprawy, zapewnią szansę na lepsze warunki i większą swobodę handlu bez obaw.

Uwolnienie kapitału na skutek zmiany tego wskaźnika natychmiast zwiększy skuteczność Twoich strategii i planów rozwoju. Będziesz w stanie przyjmować więcej zamówień i oferować klientom lepsze warunki, co zabezpieczy Twoją pozycję względem konkurencji lub przyspieszy Twój wzrost. Warto zatem przyjrzeć się swojej firmie, aby zbadać możliwości bardziej efektywnego wykorzystania kapitału.

Zwiększenie marż na sprzedaży i rentowności to jedna ze strategii, która przyczyni się do poprawy wskaźnika. Wzrost marży zwiększa ilość gotówki w firmie, o ile klienci stale płacą terminowo. Podniesienie cen może być wyzwaniem na konkurencyjnych rynkach, dlatego najpierw należy spojrzeć na tzw. miks sprzedażowy: czy można zwiększyć sprzedaż produktów o wyższej marży? Czy można podnieść wartość, aby zwiększyć marże w całym asortymencie?

Obniżenie poziomu zapasów jest powszechną metodą dostosowywania wskaźnika. Budowanie zapasów może wydawać się dobrym rozwiązaniem, gdy rośnie liczba zamówień, niemniej wiąże się z ryzykiem wyczerpania zasobów pieniężnych. Lepszą opcją jest dążenie do stosowania procesów „just in time” i zmniejszanie zapasów.

Zarządzanie zadłużeniem klientów i cyklami płatności jest kolejną metodą uwolnienia kapitału, najłatwiej dostępną dla niektórych firm. Ulepsz procedurę zarządzania należnościami, a poprawią się przepływy Twoich przychodów. Ogranicz nieściągalne długi i szybciej odzyskuj płatności, aby zdobyć korzyści finansowe, a nawet zyskać więcej czasu na zarządzanie działalnością, która jest ważna dla rozwoju firmy. Aby pomóc firmom w śledzeniu tych krytycznych informacji, opracowaliśmy SmartView.

W zakresie zwiększania sprzedaży lub obniżenia poziomu zapasów możesz poradzić sobie bez nas. Natomiast w zakresie zarządzania długami klientów możesz skorzystać z naszego wieloletniego doświadczenia, cennych informacji oraz szerokiego wachlarza usług wsparcia dla Twojej przyszłej działalności.
Gwarancje Ubezpieczeniowe
Ubezpieczenie nalezności Allianz Trade

 

Podnieś marże i rentowność sprzedaży