PolyQuest jest największym dystrybutorem żywicy PET w Ameryce Północnej i wiodącym podmiotem przetwarzającym i produkującym odpady PET poddane recyklingowi. Spółka odniosła ogromny sukces na skalę światową.

Działalność w zakresie PET jest stabilna, ale ma też swoje wyzwania.

Po pierwsze, jest to branża charakteryzująca się niskimi marżami, która wymaga wysokich kredytów kupieckich (ubezpieczenia należności) celem zwiększenia przychodów.

Po drugie, PET wykorzystuje się do wytwarzania produktów w różnych branżach – od butelek po folię do pakowania. To sprawia, że klientela PolyQuest również jest zróżnicowana. Niektórzy klienci to pewni liderzy branżowi, inni – mniejsze przedsiębiorstwa, które są związane z wyższym ryzykiem.

Aby zrekompensować ryzyko kredytowe i handlowe, PolyQuest rozpoczęła współpracę z Allianz Trade USA w zakresie usług zarządzania kredytowego i informacji finansowych. Jest to kluczowy element potrzebny do rozwoju i bezpieczeństwa rozwijającego się przedsiębiorstwa.
Współpraca z Allianz Trade chroni przychody PolyQuest dzięki szybkiej analizie i wiarygodnemu badaniu finansowemu w zakresie rzeszy klientów spółki.

Mike Moran, Kontroler finansowy i Specjalista ds. zarządzania ryzykiem kredytowym w PolyQuest: „Szukaliśmy  ubezpieczenia należności. Dostaliśmy nie tylko sam produkt ale również partnera z bogatą wiedzą na temat branż, w których działamy.

Firma PolyQuest ocenia informacje finansowe udzielane przez Allianz Trade jako "najdokładniejsze" i twierdzi, że jest to kluczowy element jej wzrostu. W pewnym momencie zaczęło przybywać nowych okazji i klientów, więc PolyQuest potrzebowała lepszych danych niż te, które są dostępne w standardowych źródłach, takich jak raporty agencji kredytowych i dane referencyjne na temat kredytów konsumenckich.

Dane, które dostajemy od Allianz Trade, są bez cienia wątpliwości warte corocznych opłat ponoszonych z tytułu polisy” – twierdzi Moran.
Nie licząc wiedzy branżowej uzyskiwanej od naszego zespołu handlowego, nie ma lepszego miejsca, z którego moglibyśmy czerpać dane finansowe.
PolyQuest poszerzyło swoją działalność, wchodząc we wrześniu 2020 r. do Europy. Krok ten spowodował pojawienie się nowych przepisów wiążących spółkę, która stawiła czoła nieznanym ryzykom kredytowym, takim jak inny cykl konwersji gotówki, który wymagał wydłużenia terminów płatności nakładanych na klientów. Oprócz tego banki w Unii Europejskiej często nie udzielają kredytów zabezpieczonych na należnościach klienta, dopóki należności te nie będą ubezpieczone.
Allianz Trade ma siedzibę w Europie, gdzie zbudował sobie dobrą reputację i pogłębił wiedzę o rynkach europejskich. PolyQuest szybko i z łatwością rozszerzyło swoją istniejącą polisę dla Ameryki Północnej tak, aby ująć w niej sprzedaż eksportową.

Allianz Trade był bardzo ważnym ogniwem pozwalającym nam na wzrost dzięki umożliwieniu zaciągania kredytów bankowych w ramach naszych ustaleń ABL [kredytów zabezpieczonych na aktywach] w Europie” – wyjaśnia Moran.

Ubezpieczenie należności daje PolyQuest również poczucie bezpieczeństwa w obliczu dłuższych terminów realizacji sprzedaży obowiązujących w Europie oraz pewność podczas budowania relacji z nowymi klientami. Wydłużone terminy płatności ułatwiają PolyQuest pomaganie swoim klientom, natomiast ubezpieczenie należności, słowami Toda Dursta, Prezesa i Współwłaściciela PolyQuest, "daje PolyQuest więcej czasu na przyzwyczajanie się do nowych klientów i ich zdolności spłaty".
PolyQuest obsługuje klientów z różnych branż. To powoduje całkiem sporą krzywą uczenia się, jeśli chodzi o sytuację finansową i dane. W 2020 r. pandemia Covid-19 jeszcze bardziej wpłynęła na dostęp do danych, ograniczając czas, który zespół handlowy PolyQuest spędza na osobistych kontaktach z klientem.
PolyQuest bazuje na informacjach finansowych Allianz Trade nie tylko w pomocy zespołowi handlowemu w weryfikacji nowych potencjalnych klientów i pozostawaniu na bieżąco z trendami panującymi w branży, lecz także w szybkim realizowaniu sprzedaży. Jest to istotna korzyść w tej niskomarżowej branży.

Wywiad finansowy, analiza rynku oraz ochrona kredytu kupieckiego oferowane przez Allianz Trade dają PolyQuest pewność pozwalającą na myślenie przyszłościowe, nie biurokratyczne, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów. PolyQuest nie musi wstrzymywać się ze sprzedażą, aby pozwolić sobie na dokładne badanie z daleka. Zamiast tego może szybko uzyskać krótkoterminową ochronę, aby zrealizować taką sprzedaż.

Dużo łatwiej jest wnioskować o objęcie ochroną u Allianz Trade” – tłumaczy Moran.
Jeśli wniosek zostanie przyjęty, od razy zabezpieczamy nasze ryzyko. Jednocześnie zespół handlowy ma czas na przeprowadzenie dogłębnego badania kondycji przedsiębiorstwa.

Pozyskiwanie dobrych wskazówek finansowych i danych, które możemy przekazać zespołowi handlowemu tak, aby mieć pewność, że podejmuje decyzje na podstawie odpowiednich danych, jest wyzwaniem, z którym mierzymy się każdego dnia. Ale ze względu na pandemię Covid-19 o naszych klientach – zwłaszcza tych nowych – wiemy coraz mniej. To tutaj pomoc Allianz Trade była najbardziej przydatna.
Partnerstwo między spółką PolyQuest i Allianz Trade uzupełnia strategię, którą spółka realizowała wobec swoich klientów, a skupiającą się na budowaniu długotrwałych relacji.

Jesteśmy firmą, która bardzo skupia się na tworzeniu relacji” – mówi Casey Altman, Regionalny Przedstawiciel Handlowy w PolyQuest.
A dzięki Allianz Trade mogliśmy się szybko rozwinąć – zwłaszcza w zakresie elastyczności w wypracowaniu rodzaju polisy, którą chcemy obejmować klientów, których potrzebujemy do zwiększania przychodów.

Zdaniem PolyQuest, Allianz Trade stosuje takie samo podejście do obsługi klienta: współpraca, przyjazne stosunki, dostępność. „Czasami nie chce się współpracować z największymi i najlepszymi, bo kończy się jako numer w rejestrze, ale nasze doświadczenia z Allianz Trade pokazują, że jest zupełnie inaczej. Byłem pod niesamowitym wrażeniem chęci współpracy ze strony Allianz Trade. Zawsze czuję się jak priorytetowy klient” – twierdzi Moran.
Kliknij poniżej a przygotujemy dla Ciebie najlepszą oferte dopasowaną do potrzeb Twojej firmy