Allianz Trade - szczegóły zmian domen i adresów email

Szanowni Państwo,

28 marca ogłosiliśmy informację, że Euler Hermes będzie oferować usługi pod marką Allianz Trade, jednocześnie zachowując nazwę prawną podmiotu – Euler Hermes – w celach związanych z nadzorem ubezpieczeniowym.

Zmiana wpłynie na naszą komunikację z Państwem na kilka sposobów, dlatego – aby określić oczekiwania i zapobiec problemom – prosimy o zwrócenie uwagi na następujące zmiany, które będą wprowadzane od dnia 28 marca 2022 roku:

 1. Nowa domena na liście domen zaufanych – nazwa domeny, z której wysyłamy wiadomości e-mail, zmieni się na @allianz-trade.com. Proszę dodać ją (samodzielnie lub z pomocą działu IT) do listy domen zaufanych, aby nadal otrzymywać od nas ważne aktualizacje. W załączeniu przekazujemy odpowiednie wskazówki.
 2. Nowe nazwy i adresy platform online – dostęp do platformy Syntesys online pozostaje bez zmian. MyEH zmieni nazwę na Allianz Trade Online. Dostęp pod starym adresem URL jest nadal możliwy, ale począwszy od 28 marca nowym adresem będzie: https://online.allianz-trade.com.

  Jeżeli korzystają Państwo z EOLIS, IMX lub Portalu gwarancyjnego online - od 28 marca systemy te będą dostępne pod nowymi adresami:

  https://eolis.allianz-trade.com
  https://collections.allianz-trade.com
  https://mybonding.allianz-trade.com  
 3. Wiadomości e-mail będą wyglądały inaczej – wiadomości e-mail przesyłane przez Euler Hermes ulegną zmianie i będą zawierać nazwę marki Allianz oraz Allianz Trade. Nie będzie już logo Euler Hermes, jednak pozostaną informacje dotyczące nazwy prawnej podmiotu – Euler Hermes.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Serwisem Klienta, który jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 17:30 tel.: +48 22 363 63 63 e-mail: serwisklienta@allianz-trade.com

Z wyrazami szacunku
Serwis Klienta

Grzegorz Błachnio
Allianz Trade
Artur Niewrzędowski
MultiAN PR
Przewidujemy ryzyko handlowe i kredytowe dzisiaj, aby firmy mogły mieć pewność działania jutro

Allianz Trade jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń należności handlowych i uznanym specjalistą w obszarach gwarancji ubezpieczeniowych, odzyskiwania należności, strukturyzowanego kredytu handlowego i ryzyka politycznego. Nasza sieć pozyskiwania informacji gospodarczych zapewnia możliwość analizy bieżących zmian w zakresie wypłacalności ponad 80 mln firm. Dajemy firmom pewność poprzez możliwość zawierania transakcji z zabezpieczeniem płatności. W razie nieściągalności należności wypłacamy odszkodowanie, ale najważniejsze jest to, że pomagamy ich w ogóle uniknąć. Każdorazowo, gdy zapewniamy ubezpieczenie kredytu kupieckiego czy inne rozwiązania finansowe, naszym priorytetem jest zapewnienie ochrony opartej na analizie biznesowej. Jeśli jednak wydarzy się coś nieprzewidzianego, nasz rating kredytowy AA oznacza, że posiadamy zasoby, wspierane przez Allianz, które umożliwią nam wypłatę odszkodowania, które pozwoli utrzymać dalsze działanie ubezpieczanej firmie. Siedziba główna Allianz Trade mieści się w Paryżu, ale firma obecna jest w ponad 52 krajach i zatrudnia 5.500 pracowników. W roku 2021 nasze skonsolidowane obroty wyniosły 2,9 mld €, a transakcje ubezpieczane w skali globalnej wiązały się z ekspozycją na poziome 931 mld €. Więcej informacji można znaleźć na stronie allianz-trade.pl
Ostrzeżenie dotyczące oświadczeń prognostycznych

Niniejszy dokument zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, takie jak prognozy czy przewidywania, które opierają się na aktualnych poglądach i założeniach kierownictwa i które podlegają znanym i nieznanym ryzykom i niepewnościom. Rzeczywiste wyniki, dane czy zdarzenia mogą odbiegać znacząco od przewidywanych czy domniemywanych w takich oświadczeniach prognostycznych. Różnice mogą wynikać ze zmian czynników, między innymi: (i) ogólnej sytuacji gospodarczej i konkurencyjnej w kluczowej działalności i na kluczowych rynkach Allianz, (ii) wyników na rynkach finansowych (szczególnie w zakresie zmienności, płynności, zdarzeń kredytowych), (iii) częstotliwości i wagi zdarzeń szkodowych, w tym w odniesieniu do szkód wynikających z katastrof naturalnych, a także zmian w kosztach szkód, (iv) trendów poziomów umieralności i zachorowalności, (v) poziomu odporności, (vi) poziomu braku płatności - szczególnie w segmencie bankowości, (vii) poziomu stóp procentowych, (viii) kursów walutowych, szczególnie EUR/USD, (ix) przepisów prawnych i regulacji, szczególnie podatkowych, (x) wpływu przejęć, w tym kwestii związanych z integracją i reorganizacją oraz (xi) ogólnych warunków konkurencyjnych w zakresie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wiele z tych czynników może cechować się zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia lub wyższą wagą skutków ich wystąpienia w przypadku wystąpienia ataków terrorystycznych i ich konsekwencji.