Allianz Trade
Turbiną Polskiej Gospodarki 2022

SME Driver – ubezpieczenie transakcji handlowych przygotowane specjalnie dla firm korzystających po raz pierwszy z takiego narzędzia, będąc nowością oferowaną w Polsce przez Allianz Trade zostało uznane za najlepszy tego typu produkt dla firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ubezpieczenie zostało wyróżnione godłem Turbiny Polskiej Gospodarki 2022.


Eksperci ogólnopolskiego tygodnika społeczno-ekonomicznego „Gazeta Finansowa”, w raporcie Turbiny Polskiej Gospodarki 2022, wyróżnili firmy i instytucje cechujące się profesjonalizmem, rzetelnością oraz stwarzaniem rozwiązań odpowiadających na najbardziej wymagające oczekiwania Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce.


- Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia i impulsów do rozwoju na różnych płaszczyznach. M.in. w aspekcie dopasowanych do ich potrzeb produktów finansowych, umożliwiających inwestycje, jak i rozwiązań IT czy narzędzi kadrowo-płacowych, które pozwalają najmniejszym przedsiębiorcom dynamicznie się rozwijać i koncentrować na core ich biznesu. Najlepsze Produkty dla Biznesu to zestawienie, które może być dla prowadzonej działalności drogowskazem - podała redakcja „Gazety Finansowej” w uzasadnieniu przyznanych wyróżnień tytułem Turbiny Polskiej Gospodarki 2022.

SME driver – polisa dla debiutujących w zabezpieczaniu należności handlowych


Nowy produkt skierowany jest do firm rozpoczynających dopiero korzystanie z zabezpieczania swoich należności. To oczywiście maksymalne uproszczenie produktu, wybranie już gotowego zestawu jego niezbędnych opcji. Co nie mniej ważne – opcji dających pewność wdrożenia się w jego mechanizm i czas na to, jak np. dedykowana (wydłużona) granica zgłoszenia przeterminowań należności, klauzula przeoczenia czy zwrot kosztów windykacji polubownej. Dla nieprzekonanych, czy ryzyko handlowe faktycznie wymaga zabezpieczenia (oprócz bezsprzecznego stwierdzenia, iż „zawsze lepiej zabezpieczyć się niż ponieść faktyczną, wielokrotnie wyższą szkodę") jest uspokajająca klauzula zwrotu części składki dla polis z niską szkodowością. Biorąc to pod uwagę, Allianz Trade (marka TU Euler Hermes), lider rynku ubezpieczeń należności handlowych, został doceniony i wyróżniony za produkt SME Driver godłem Turbiny Polskiej Gospodarki 2022.

Przewidujemy ryzyko handlowe i kredytowe dzisiaj, aby firmy mogły mieć pewność działania jutro


Allianz Trade jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń należności handlowych i uznanym specjalistą w obszarach gwarancji ubezpieczeniowych, odzyskiwania należności, strukturyzowanego kredytu handlowego i ryzyka politycznego. Nasza sieć pozyskiwania informacji gospodarczych zapewnia możliwość analizy bieżących zmian w zakresie wypłacalności ponad 80 mln firm. Dajemy firmom pewność poprzez możliwość zawierania transakcji z zabezpieczeniem płatności. W razie nieściągalności należności wypłacamy odszkodowanie, ale najważniejsze jest to, że pomagamy ich w ogóle uniknąć. Każdorazowo, gdy zapewniamy ubezpieczenie kredytu kupieckiego czy inne rozwiązania finansowe, naszym priorytetem jest zapewnienie ochrony opartej na analizie biznesowej. Jeśli jednak wydarzy się coś nieprzewidzianego, nasz rating kredytowy AA oznacza, że posiadamy zasoby, wspierane przez Allianz, które umożliwią nam wypłatę odszkodowania, pozwalającego utrzymać dalsze działanie ubezpieczanej firmie. Siedziba główna Allianz Trade mieści się w Paryżu, ale firma obecna jest w ponad 52 krajach i zatrudnia 5.500 pracowników. W 2021 roku nasze skonsolidowane obroty wyniosły 2,9 mld €, a transakcje ubezpieczane w skali globalnej wiązały się z ekspozycją na poziome 931 mld €. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.allianz-trade.pl

Grzegorz Błachnio
Allianz Trade
Artur Niewrzędowski
MultiAN PR
Przewidujemy ryzyko handlowe i kredytowe dzisiaj, aby firmy mogły mieć pewność działania jutro

Allianz Trade jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń należności handlowych i uznanym specjalistą w obszarach gwarancji ubezpieczeniowych, odzyskiwania należności, strukturyzowanego kredytu handlowego i ryzyka politycznego. Nasza sieć pozyskiwania informacji gospodarczych zapewnia możliwość analizy bieżących zmian w zakresie wypłacalności ponad 80 mln firm. Dajemy firmom pewność poprzez możliwość zawierania transakcji z zabezpieczeniem płatności. W razie nieściągalności należności wypłacamy odszkodowanie, ale najważniejsze jest to, że pomagamy ich w ogóle uniknąć. Każdorazowo, gdy zapewniamy ubezpieczenie kredytu kupieckiego czy inne rozwiązania finansowe, naszym priorytetem jest zapewnienie ochrony opartej na analizie biznesowej. Jeśli jednak wydarzy się coś nieprzewidzianego, nasz rating kredytowy AA oznacza, że posiadamy zasoby, wspierane przez Allianz, które umożliwią nam wypłatę odszkodowania, które pozwoli utrzymać dalsze działanie ubezpieczanej firmie. Siedziba główna Allianz Trade mieści się w Paryżu, ale firma obecna jest w ponad 52 krajach i zatrudnia 5.500 pracowników. W roku 2021 nasze skonsolidowane obroty wyniosły 2,9 mld €, a transakcje ubezpieczane w skali globalnej wiązały się z ekspozycją na poziome 931 mld €. Więcej informacji można znaleźć na stronie allianz-trade.pl
Ostrzeżenie dotyczące oświadczeń prognostycznych

Niniejszy dokument zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, takie jak prognozy czy przewidywania, które opierają się na aktualnych poglądach i założeniach kierownictwa i które podlegają znanym i nieznanym ryzykom i niepewnościom. Rzeczywiste wyniki, dane czy zdarzenia mogą odbiegać znacząco od przewidywanych czy domniemywanych w takich oświadczeniach prognostycznych. Różnice mogą wynikać ze zmian czynników, między innymi: (i) ogólnej sytuacji gospodarczej i konkurencyjnej w kluczowej działalności i na kluczowych rynkach Allianz, (ii) wyników na rynkach finansowych (szczególnie w zakresie zmienności, płynności, zdarzeń kredytowych), (iii) częstotliwości i wagi zdarzeń szkodowych, w tym w odniesieniu do szkód wynikających z katastrof naturalnych, a także zmian w kosztach szkód, (iv) trendów poziomów umieralności i zachorowalności, (v) poziomu odporności, (vi) poziomu braku płatności - szczególnie w segmencie bankowości, (vii) poziomu stóp procentowych, (viii) kursów walutowych, szczególnie EUR/USD, (ix) przepisów prawnych i regulacji, szczególnie podatkowych, (x) wpływu przejęć, w tym kwestii związanych z integracją i reorganizacją oraz (xi) ogólnych warunków konkurencyjnych w zakresie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wiele z tych czynników może cechować się zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia lub wyższą wagą skutków ich wystąpienia w przypadku wystąpienia ataków terrorystycznych i ich konsekwencji.