Sezon zysków: koniec imprezy korporacyjnej? Rok 2023 ma być rokiem śmiałych planów cięcia kosztów na całym świecie.

Opracowanie omawiające aktualna sytację wśród przedsiębiorstw na całym świecie. Ten trend ma także bardzo istotny wpływ na rynek polski i sytuację marż firm w Polsce. Z analiz Allianz Trade wynika, że luka w rentowności zmniejsza się między Stanami Zjednoczonymi a Europą. W trudnym otoczeniu gospodarczym rok 2023 ma być rokiem śmiałych planów cięcia kosztów na całym świecie, przy czym ochrona marży jest najwyższym priorytetem dla firm. Wiele firm stwierdziło, że obecnie nie jest możliwe dalsze podnoszenie cen bez utraty udziału w rynku!
 

Pomimo ogólnego pogorszenia koniunktury w IV kw., rok 2022 był ogólnie dobrym rokiem pod względem zysków przedsiębiorstw. Globalne przychody wzrosły o +11,7% r/r, a zysk na akcję (EPS) o +4,3% r/r. 15 z 23 sektorów odnotowało wzrost zarówno przychodów, jak i EPS, przy czym największymi zwycięzcami roku były ropa i gaz, transport i hotelarstwo. Jednak doskonałe wyniki mają się odwrócić w 2023 r., zwłaszcza w przypadku transportu i sprzedaży detalicznej. W opinii Allianz Trade nagromadzenie nadpodaży, ograniczona władza cenowa, wciąż wysokie ceny nakładów i słabnący popyt spowodują zmniejszenie marż w niektórych sektorach. I odwrotnie, usługi konsumenckie (hotele i restauracje) oraz linie lotnicze powinny nadal cieszyć się wysokimi wskaźnikami rezerwacji, ponieważ rosnące ceny nie wydają się być przeszkodą w podróżowaniu.

Przy braku prawdopodobieństwa znacznego wzrostu przychodów w pierwszej połowie 2023 r. ochrona marż będzie priorytetem. Strategie cięcia kosztów, takie jak restrukturyzacja i redukcja zatrudnienia, powinny być kontynuowane w najbliższej przyszłości, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie rentowność spada szybciej. Nadal jednak Allianz Trade spodziewa się dalszych nakładów inwestycyjnych w 2023 r., głównie w sektorach, w których przejście na projekty zrównoważone jest najbardziej potrzebne (motoryzacja, energia i usługi użyteczności publicznej).

Grzegorz Błachnio
Allianz Trade
Artur Niewrzędowski
MultiAN PR
Przewidujemy ryzyko handlowe i kredytowe dzisiaj, aby firmy mogły mieć pewność działania jutro

Allianz Trade jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń należności handlowych i uznanym specjalistą w obszarach gwarancji ubezpieczeniowych, odzyskiwania należności, strukturyzowanego kredytu handlowego i ryzyka politycznego. Nasza sieć pozyskiwania informacji gospodarczych zapewnia możliwość analizy bieżących zmian w zakresie wypłacalności ponad 80 mln firm. Dajemy firmom pewność poprzez możliwość zawierania transakcji z zabezpieczeniem płatności. W razie nieściągalności należności wypłacamy odszkodowanie, ale najważniejsze jest to, że pomagamy ich w ogóle uniknąć. Każdorazowo, gdy zapewniamy ubezpieczenie kredytu kupieckiego czy inne rozwiązania finansowe, naszym priorytetem jest zapewnienie ochrony opartej na analizie biznesowej. Jeśli jednak wydarzy się coś nieprzewidzianego, nasz rating kredytowy AA oznacza, że posiadamy zasoby, wspierane przez Allianz, które umożliwią nam wypłatę odszkodowania, które pozwoli utrzymać dalsze działanie ubezpieczanej firmie. Siedziba główna Allianz Trade mieści się w Paryżu, ale firma obecna jest w ponad 52 krajach i zatrudnia 5.500 pracowników. W roku 2021 nasze skonsolidowane obroty wyniosły 2,9 mld €, a transakcje ubezpieczane w skali globalnej wiązały się z ekspozycją na poziome 931 mld €. Więcej informacji można znaleźć na stronie allianz-trade.pl
Ostrzeżenie dotyczące oświadczeń prognostycznych

Niniejszy dokument zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, takie jak prognozy czy przewidywania, które opierają się na aktualnych poglądach i założeniach kierownictwa i które podlegają znanym i nieznanym ryzykom i niepewnościom. Rzeczywiste wyniki, dane czy zdarzenia mogą odbiegać znacząco od przewidywanych czy domniemywanych w takich oświadczeniach prognostycznych. Różnice mogą wynikać ze zmian czynników, między innymi: (i) ogólnej sytuacji gospodarczej i konkurencyjnej w kluczowej działalności i na kluczowych rynkach Allianz, (ii) wyników na rynkach finansowych (szczególnie w zakresie zmienności, płynności, zdarzeń kredytowych), (iii) częstotliwości i wagi zdarzeń szkodowych, w tym w odniesieniu do szkód wynikających z katastrof naturalnych, a także zmian w kosztach szkód, (iv) trendów poziomów umieralności i zachorowalności, (v) poziomu odporności, (vi) poziomu braku płatności - szczególnie w segmencie bankowości, (vii) poziomu stóp procentowych, (viii) kursów walutowych, szczególnie EUR/USD, (ix) przepisów prawnych i regulacji, szczególnie podatkowych, (x) wpływu przejęć, w tym kwestii związanych z integracją i reorganizacją oraz (xi) ogólnych warunków konkurencyjnych w zakresie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wiele z tych czynników może cechować się zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia lub wyższą wagą skutków ich wystąpienia w przypadku wystąpienia ataków terrorystycznych i ich konsekwencji.