Indywidualne rozwiązania z zakresu gwarancji ubezpieczeniowych wspierają firmy realizujące kontrakty zagraniczne w bezpiecznym rozwoju

Rynek gwarancji ubezpieczeniowych przeżywa ”boom”. Dziś wyceniany jest na około 16 mld USD, a prognozy mówią o wzroście do poziomu 25 mld USD do 2027 roku. Rosnące zapotrzebowanie w wielu branżach (między innymi budowlanej, infrastruktury i produkcyjnej) jest jednym z głównych czynników napędzających globalny rynek gwarancji ubezpieczeniowych. Firmy, które chcą się rozwijać, szukają alternatywy w zakresie inżynierii finansowej związanej z optymalizacją swojego standingu finansowego, który zapewni im bezpieczeństwo, a przede wszystkim elastyczność finansową (uwolnienie środków pieniężnych, które obniży wykorzystanie limitów bankowych ) a to właśnie zapewniają ubezpieczyciele, którzy wystawiają gwarancje ubezpieczeniowe.

Szczególnie w przypadku przedsiębiorstw realizujących kontrakty międzynarodowe, gwarancja ubezpieczeniowa to fundamentalne narzędzie finansowe. Pozwala ono na ograniczenie ryzyka i pozyskanie nowych transakcji na rynkach, na których prowadzą działalność. W tym celu potrzebują jednak takiego dostawcy rozwiązań, który jest w stanie dorównać ich globalnemu zasięgowi.

Dlaczego firmy międzynarodowe potrzebują gwarancji ubezpieczeniowych

Przedsiębiorstwa międzynarodowe, korzystają z gwarancji ubezpieczeniowych w wielu krajach, począwszy od kraju macierzystego, a skończywszy na spółkach zależnych na całym świecie. Oznacza to, że muszą uwzględniać szereg różnych lokalnych przepisów i warunków rynkowych, a także złożoność transgranicznego handlu międzynarodowego. Współpracując z partnerem posiadającym zarówno lokalną wiedzę, jak i globalne doświadczenie, mogą radzić sobie z najtrudniejszymi scenariuszami i odnosić sukcesy.

Kompleksowe rozwiązania i możliwości

Jeśli chodzi o gwarancje ubezpieczeniowe, Allianz Trade wiele do zaoferowania! Nasz zespół specjalistów jest do Państwa dyspozycji, gotów zapewniać rozwiązania i strategie dostosowane do Państwa potrzeb.

Jak to wygląda w praktyce?
 

 • Ogromny zasięg
  Posiadamy łącznie ponad 25 jednostek operacyjnych Allianz Trade w Europie, Azji i obu Amerykach, które oferują rozwiązania w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych. Pozwala to na ciągłe ulepszanie globalnej propozycji wartości naszej organizacji.
  Np. współpracujemy z polskim zespołem międzynarodowej firmy, aby sprostać lokalnym potrzebom w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych dla projektu w Polsce – ale wiemy, że firma ta prowadzi również działalność za granicą. W takiej sytuacji możemy zapytać, w jakich krajach firma prowadzi działalność i w jaki sposób możemy jej pomóc.
  Powiedzmy, że potrzebują gwarancji wystawionych w Stanach Zjednoczonych i Niemczech.
  Proszę bardzo! Możemy to zrobić za pośrednictwem naszych biur zlokalizowanych w tych krajach.
 • Bogata oferta produktów
  Zapewniamy pełen zakres gwarancji ubezpieczeniowych wymaganych przez kontrahentów, w tym gwarancje przetargowe, należytego wykonania, płatności, dostawy i utrzymania. Oferujemy również różnorodne gwarancje komercyjne takie jak gwarancje sądowe, gwarancje dotyczące licencji i pozwoleń, gwarancje dotyczące potrąceń, gwarancje podatkowe i liczne inne gwarancje (zastępujące akredytywy typu „standby”).
 • Ogromna sieć partnerów
  Oferujemy duże gwarancje ubezpieczeniowe klientom międzynarodowym na podstawie lokalnych, scentralizowanych oraz międzynarodowych umów ramowych. Nasza rozległa sieć umożliwia również współpracę z innymi podmiotami. Zapewniamy szeroką gamę rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb – w tym gwarancji udzielanych wspólnie z innymi podmiotami, rozwiązań z udziałem banków oraz frontingu.
  Jesteśmy dostawcą rozwiązań konsorcjalnych, zarówno w charakterze uczestnika, jak i głównego podmiotu konsorcjum. Dzięki takiej współpracy, jesteśmy w stanie zabezpieczać naszych międzynarodowych klientów na polu gwarancji ubezpieczeniowych.
 • Międzynarodowy portfel klientów
  Duże firmy, szczególnie z branży infrastruktury i budownictwa, często łączą siły w przetargach na projekty. W przypadku wielu projektów współpracujemy z oboma partnerami we wspólnym przedsięwzięciu (joint venture). Dzięki temu jesteśmy w stanie oferować 100% wymaganych gwarancji.
  Jednym z ostatnich przykładów jest włoski klient, który brał udział w przetargu dotyczącego projektu w Norwegii. Drugim partnerem była norweska spółka, która również jest naszym klientem. Dlatego byliśmy w stanie zaspokoić całość zapotrzebowania w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych dla spółek bez konieczności tworzenia nowych struktur.

Allianz Trade to więcej niż siatka bezpieczeństwa, to katalizator wzrostu

Allianz Trade ma wyjątkową pozycję, która pozwala wspierać międzynarodowe firmy poszukujące wiarygodnego partnera w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych, o globalnym zasięgu i lokalnym doświadczeniu. Dzięki niezmiennie silnemu ratingowi AA (według agencji Standard & Poor's) i akceptacji na całym świecie, nasz zespół specjalistów jest w stanie pomagać klientom w wykorzystywaniu nowych możliwości i poszerzaniu horyzontów. Od wspólnych przedsięwzięć, przez dostosowane do potrzeb klientów instrumenty konsorcjalne, po spersonalizowane gwarancje ubezpieczeniowe – łączymy firmy i budujemy struktury, których potrzebują, aby odnieść sukces.

Allianz Trade jest nie tylko partnerem w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych – jest partnerem strategicznym firm międzynarodowych.

Zapraszamy do kontaktu!

Andrzej Puta
Andrzej Puta
Dyrektor Biura Gwarancji
Grzegorz Błachnio
Allianz Trade
Artur Niewrzędowski
MultiAN PR
Przewidujemy ryzyko handlowe i kredytowe dzisiaj, aby firmy mogły mieć pewność działania jutro

Allianz Trade jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń należności handlowych i uznanym specjalistą w obszarach gwarancji ubezpieczeniowych, odzyskiwania należności, strukturyzowanego kredytu handlowego i ryzyka politycznego. Nasza sieć pozyskiwania informacji gospodarczych zapewnia możliwość analizy bieżących zmian w zakresie wypłacalności ponad 80 mln firm. Dajemy firmom pewność poprzez możliwość zawierania transakcji z zabezpieczeniem płatności. W razie nieściągalności należności wypłacamy odszkodowanie, ale najważniejsze jest to, że pomagamy ich w ogóle uniknąć. Każdorazowo, gdy zapewniamy ubezpieczenie kredytu kupieckiego czy inne rozwiązania finansowe, naszym priorytetem jest zapewnienie ochrony opartej na analizie biznesowej. Jeśli jednak wydarzy się coś nieprzewidzianego, nasz rating kredytowy AA oznacza, że posiadamy zasoby, wspierane przez Allianz, które umożliwią nam wypłatę odszkodowania, które pozwoli utrzymać dalsze działanie ubezpieczanej firmie. Siedziba główna Allianz Trade mieści się w Paryżu, ale firma obecna jest w ponad 52 krajach i zatrudnia 5.500 pracowników. W roku 2021 nasze skonsolidowane obroty wyniosły 2,9 mld €, a transakcje ubezpieczane w skali globalnej wiązały się z ekspozycją na poziome 931 mld €. Więcej informacji można znaleźć na stronie allianz-trade.pl
Ostrzeżenie dotyczące oświadczeń prognostycznych

Niniejszy dokument zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, takie jak prognozy czy przewidywania, które opierają się na aktualnych poglądach i założeniach kierownictwa i które podlegają znanym i nieznanym ryzykom i niepewnościom. Rzeczywiste wyniki, dane czy zdarzenia mogą odbiegać znacząco od przewidywanych czy domniemywanych w takich oświadczeniach prognostycznych. Różnice mogą wynikać ze zmian czynników, między innymi: (i) ogólnej sytuacji gospodarczej i konkurencyjnej w kluczowej działalności i na kluczowych rynkach Allianz, (ii) wyników na rynkach finansowych (szczególnie w zakresie zmienności, płynności, zdarzeń kredytowych), (iii) częstotliwości i wagi zdarzeń szkodowych, w tym w odniesieniu do szkód wynikających z katastrof naturalnych, a także zmian w kosztach szkód, (iv) trendów poziomów umieralności i zachorowalności, (v) poziomu odporności, (vi) poziomu braku płatności - szczególnie w segmencie bankowości, (vii) poziomu stóp procentowych, (viii) kursów walutowych, szczególnie EUR/USD, (ix) przepisów prawnych i regulacji, szczególnie podatkowych, (x) wpływu przejęć, w tym kwestii związanych z integracją i reorganizacją oraz (xi) ogólnych warunków konkurencyjnych w zakresie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wiele z tych czynników może cechować się zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia lub wyższą wagą skutków ich wystąpienia w przypadku wystąpienia ataków terrorystycznych i ich konsekwencji.