Wzrost cen energii w czwartym kwartale - perspektywy energetyczne – bez nadciągającego kryzysu, ale wyższe ceny pozostaną z nami na dłużej

Niemcy i Chiny bezsprzecznie przeżywają bieżące trudności. Allianz Trade przeanalizował nie tylko jaka jest ich natura, ale i sposób wyjścia z nich, bo to determinować będzie sytuację wielu polskich firm – zarówno w sferze zaopatrzenia (Chiny), jak i eksportu od polskich dostawców (tu szybko zmieniające swoją strukturę przemysłu – a więc i zamówień od polskich kooperantów Niemcy).

Chiny – tutaj ciekawe jest spostrzeżenie, iż w tej chwili eksportują one przede wszystkim… deflację, co obniża inflację u ich odbiorców! W Chinach liczy się konsumpcja, ale istotne są także programy wsparcia przedsiębiorców – w tym nie tylko dużych państwowych firm, ale i sektora MSP.

Niemcy - Kluczem do ożywienia gospodarczego w Niemczech jest szczuplejsze państwo i inwestycje zamiast dotacji. Transformacja wymaga współpracy między rządem a przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy – powinni zbudować bardziej elastyczne struktury, rozwinąć nowe kompetencje (m.in. w dziedzinie usług), zainwestować w nowe ekologiczne technologie. Niedobór siły roboczej – remedium jest nie tylko imigracja, ale dalej idąca automatyzacja łagodząca lukę w umiejętnościach i niedoborze siły roboczej (jest tu pole nawet w tak nowoczesnych sektorach, jak np. niemiecka motoryzacja).

Tym niemniej warto zauważyć, że jakkolwiek sporo zostało do zrobienia co oddaje chwytliwe hasło o „chorym człowieku Europy”, to równocześnie postęp w pożądanym kierunku już ma miejsce. Niemcy znajdują się w samym sercu obiecującej unijnej bazy produkcyjnej zielonych technologii. Żaden inny kraj G7 - ani Chiny - nie wyeksportował więcej ekologicznych towarów niż Niemcy (jako % ich udziału w PKB).

Grzegorz Błachnio
Allianz Trade
Artur Niewrzędowski
MultiAN PR
Przewidujemy ryzyko handlowe i kredytowe dzisiaj, aby firmy mogły mieć pewność działania jutro

Allianz Trade jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń należności handlowych i uznanym specjalistą w obszarach gwarancji ubezpieczeniowych, odzyskiwania należności, strukturyzowanego kredytu handlowego i ryzyka politycznego. Nasza sieć pozyskiwania informacji gospodarczych zapewnia możliwość analizy bieżących zmian w zakresie wypłacalności ponad 80 mln firm. Dajemy firmom pewność poprzez możliwość zawierania transakcji z zabezpieczeniem płatności. W razie nieściągalności należności wypłacamy odszkodowanie, ale najważniejsze jest to, że pomagamy ich w ogóle uniknąć. Każdorazowo, gdy zapewniamy ubezpieczenie kredytu kupieckiego czy inne rozwiązania finansowe, naszym priorytetem jest zapewnienie ochrony opartej na analizie biznesowej. Jeśli jednak wydarzy się coś nieprzewidzianego, nasz rating kredytowy AA oznacza, że posiadamy zasoby, wspierane przez Allianz, które umożliwią nam wypłatę odszkodowania, które pozwoli utrzymać dalsze działanie ubezpieczanej firmie. Siedziba główna Allianz Trade mieści się w Paryżu, ale firma obecna jest w ponad 52 krajach i zatrudnia 5.500 pracowników. W roku 2021 nasze skonsolidowane obroty wyniosły 2,9 mld €, a transakcje ubezpieczane w skali globalnej wiązały się z ekspozycją na poziome 931 mld €. Więcej informacji można znaleźć na stronie allianz-trade.pl
Ostrzeżenie dotyczące oświadczeń prognostycznych

Niniejszy dokument zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, takie jak prognozy czy przewidywania, które opierają się na aktualnych poglądach i założeniach kierownictwa i które podlegają znanym i nieznanym ryzykom i niepewnościom. Rzeczywiste wyniki, dane czy zdarzenia mogą odbiegać znacząco od przewidywanych czy domniemywanych w takich oświadczeniach prognostycznych. Różnice mogą wynikać ze zmian czynników, między innymi: (i) ogólnej sytuacji gospodarczej i konkurencyjnej w kluczowej działalności i na kluczowych rynkach Allianz, (ii) wyników na rynkach finansowych (szczególnie w zakresie zmienności, płynności, zdarzeń kredytowych), (iii) częstotliwości i wagi zdarzeń szkodowych, w tym w odniesieniu do szkód wynikających z katastrof naturalnych, a także zmian w kosztach szkód, (iv) trendów poziomów umieralności i zachorowalności, (v) poziomu odporności, (vi) poziomu braku płatności - szczególnie w segmencie bankowości, (vii) poziomu stóp procentowych, (viii) kursów walutowych, szczególnie EUR/USD, (ix) przepisów prawnych i regulacji, szczególnie podatkowych, (x) wpływu przejęć, w tym kwestii związanych z integracją i reorganizacją oraz (xi) ogólnych warunków konkurencyjnych w zakresie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wiele z tych czynników może cechować się zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia lub wyższą wagą skutków ich wystąpienia w przypadku wystąpienia ataków terrorystycznych i ich konsekwencji.