Brytyjskie sztuczki handlowe w celu zmniejszenia inflacji po Brexicie - ruszają brytyjskie kontrole graniczne na żywność z UE, w tym z Polski

Analiza omawiająca sytuację w Wielkiej Brytanii, która jest bardzo ważnym partnerem dla polskich firm, gdyż jest drugim pod względem wartości rynkiem eksportu polskiej żywności, a wartość obrotów dotychczas rosła (eksport żywności z Polski do UK w wzrósł w 2023r. o 14% r/r i wyniósł 4,2 mld euro - za Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa KOWR). Dotychczas jedną z najistotniejszych kategorii produktów eksportowanych na Wyspy z Polski był drób i produkty drobiowe (584 mln. euro w roku ubiegłym), które ostatnio zostały objęte monitoringiem brytyjskich służb w związku z często wykrywanym ich zakażeniem salmonellą.

Niestety – wkrótce skończy się kolejna duża część dotychczasowych ułatwień w eksporcie żywności, obowiązujących jeszcze od czasów członkostwa Wlk. Brytanii w UE. Od końca stycznia obowiązują już nowe świadectwa bezpieczeństwa produktów zwierzęcych przy ich eksporcie z UE do Wlk. Brytanii. To był początek fundamentalnych zmian: Wielka Brytania od 30 kwietnia wprowadza kontrole unijnej żywności – 4 lata po Brexicie, dotychczas pięciokrotnie już przekładane. Jak szacowała Komisja Europejska, koszt wprowadzonych od tej daty kontroli dokumentów, tożsamości i kontroli fizycznej produktów i obowiązków z tym związanych odpowiada taryfom w wysokości 10%.

Jednocześnie Brytyjski Krajowy Związek Rolników (NFU) nagłaśniał ostatnio kwestię osłabienia tegorocznej produkcji żywności w Wielkiej Brytanii w związku z powodziami i ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Bez dalszej (i trwałej) pomocy publicznej produkcja żywności w Wlk. Brytanii ma być zagrożona w związku z m.in. zmianami klimatycznymi. Stąd aby przeciwdziałać wzrostowi cen rząd brytyjski zapowiedział redukcję taryf importowych na masową skalę – na blisko połowę importowanych dóbr przez okres dwóch lat.

Grzegorz Błachnio
Allianz Trade
Artur Niewrzędowski
MultiAN PR
Przewidujemy ryzyko handlowe i kredytowe dzisiaj, aby firmy mogły mieć pewność działania jutro

Allianz Trade jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń należności handlowych i uznanym specjalistą w obszarach gwarancji ubezpieczeniowych, odzyskiwania należności, strukturyzowanego kredytu handlowego i ryzyka politycznego. Nasza sieć pozyskiwania informacji gospodarczych zapewnia możliwość analizy bieżących zmian w zakresie wypłacalności ponad 80 mln firm. Dajemy firmom pewność poprzez możliwość zawierania transakcji z zabezpieczeniem płatności. W razie nieściągalności należności wypłacamy odszkodowanie, ale najważniejsze jest to, że pomagamy ich w ogóle uniknąć. Każdorazowo, gdy zapewniamy ubezpieczenie kredytu kupieckiego czy inne rozwiązania finansowe, naszym priorytetem jest zapewnienie ochrony opartej na analizie biznesowej. Jeśli jednak wydarzy się coś nieprzewidzianego, nasz rating kredytowy AA oznacza, że posiadamy zasoby, wspierane przez Allianz, które umożliwią nam wypłatę odszkodowania, które pozwoli utrzymać dalsze działanie ubezpieczanej firmie. Siedziba główna Allianz Trade mieści się w Paryżu, ale firma obecna jest w ponad 52 krajach i zatrudnia 5.500 pracowników. W roku 2021 nasze skonsolidowane obroty wyniosły 2,9 mld €, a transakcje ubezpieczane w skali globalnej wiązały się z ekspozycją na poziome 931 mld €. Więcej informacji można znaleźć na stronie allianz-trade.pl
Ostrzeżenie dotyczące oświadczeń prognostycznych

Niniejszy dokument zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, takie jak prognozy czy przewidywania, które opierają się na aktualnych poglądach i założeniach kierownictwa i które podlegają znanym i nieznanym ryzykom i niepewnościom. Rzeczywiste wyniki, dane czy zdarzenia mogą odbiegać znacząco od przewidywanych czy domniemywanych w takich oświadczeniach prognostycznych. Różnice mogą wynikać ze zmian czynników, między innymi: (i) ogólnej sytuacji gospodarczej i konkurencyjnej w kluczowej działalności i na kluczowych rynkach Allianz, (ii) wyników na rynkach finansowych (szczególnie w zakresie zmienności, płynności, zdarzeń kredytowych), (iii) częstotliwości i wagi zdarzeń szkodowych, w tym w odniesieniu do szkód wynikających z katastrof naturalnych, a także zmian w kosztach szkód, (iv) trendów poziomów umieralności i zachorowalności, (v) poziomu odporności, (vi) poziomu braku płatności - szczególnie w segmencie bankowości, (vii) poziomu stóp procentowych, (viii) kursów walutowych, szczególnie EUR/USD, (ix) przepisów prawnych i regulacji, szczególnie podatkowych, (x) wpływu przejęć, w tym kwestii związanych z integracją i reorganizacją oraz (xi) ogólnych warunków konkurencyjnych w zakresie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wiele z tych czynników może cechować się zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia lub wyższą wagą skutków ich wystąpienia w przypadku wystąpienia ataków terrorystycznych i ich konsekwencji.