Allianz Trade ve světě

Confidence in tomorrow

Protože budoucnost není vždy taková, jakou ji očekáváme, předvídáme dnes obchodní a úvěrová rizika, abychom zítra ochránili cash flow.   

Vaše obchodní rozhodnutí v průběhu roku vyžadují hlubokou znalost Vašich trhů a ekonomického cyklu, navíc podpořenou nástroji pro financování, které Vašim plánům dávají větší jistotu.   

A v tom Vám můžeme pomoci. Naše globální obchodní znalosti a nástroje jsou díky více než 100leté investici do dat bezkonkurenční. Naši zkušení analytici využívají technologiemi řízené procesy, aby vytvořili znalosti a předali využitelné informace firmám všech velikostí a ve všech odvětvích.   

Naším cílem je umožnit Vám uvolnění provozního kapitálu nebo generovat vysoké výnosy z peněžních prostředků. Současně můžete snížit náklady, lépe využít kapitál a minimalizovat riziko ztráty likvidity v dodavatelském řetězci.    

S našimi službami si můžete vybrat nejlepší zákazníky a trhy pro své podnikání, zlepšit své finanční zdraví a chránit své cash flow před ztrátami z nedobytných pohledávek.   Můžete podat nabídky na další smlouvy, přepracovat své zákaznické portfolio nebo nastartovat nové podnikání.

Navrhli jsme pojištění, záruky, garance a další nástroje, které splňují požadavky průmyslových odvětví celého světa.  

Stojíme při Vás, i když se riziko změní ve skutečnost. Pokud Vám klient nezaplatí, postaráme se o pojistné plnění za škodu a vymáhání přímo, abyste se mohli dále soustředit na řízení a budování svého podnikání.  

S podporou společnosti Allianz poskytujeme firmám jistotu pro obchodování doma i v zahraničí.

Máme kanceláře ve více než 50 zemích světa. Začněte profitovat z našich odborných znalostí v oblasti pojištění pohledávek, obchodního vymáhání třetí stranou, outsourcingu správy pohledávek, mezinárodního vymáhání a služeb zmírnění dluhu. 

Nemusíte dát jenom na naše slova: poslechněte si firmy, kterým jsme pomohli obchodovat a dostat zaplaceno.

Prediktivní informace
Pomocí našich informačních nástrojů můžete pozorně sledovat finanční stabilitu svých klientů a sledovat riziko portfolia. Naše data jsou porovnávána s ekonomickými znalostmi a nástroji, tržními trendy a analýzou rizik všech odvětví, aby dodala sílu a správnost Vašim obchodním rozhodnutím.
Usilujete o nové potenciální zákazníky? Snažíte se proniknout na nevyužité exportní trhy? Chcete oslovit stávající klienty s novým dodavatelským úvěrem? Budeme s Vámi spolupracovat, abychom Vám dodali jistotu, že dostanete zaplaceno, ať už jsou Vaše plány na růst jakékoli.
Pravidelně monitorujeme Vaše klienty, vyhlížíme nová rizika a nebezpečí na Vašich trzích. Doporučujeme nejlepší postupy v oblasti řízení pohledávek, abyste se udrželi před konkurencí.

Jsme podporováni Allianz, největší světovou pojišťovnou. To znamená, že máme k dispozici prostředky na zajištění kompenzace pro udržení Vašeho podnikání. Naším zájmem je poskytnout Vám jistotu obchodovat a dostat zaplaceno. Vaše podnikání tak můžete posouvat kupředu, ať už jsou Vaše cíle jakékoli.  

Pojďme společně převzít kontrolu nad zítřkem.

Abychom pomohli růst Vašemu podnikání, kombinujeme sílu digitálních systémů s hlubokou znalostí zrozenou ze zkušenosti. Spolupráce s Allianz Trade Vám poskytne jistotu při rozhodování o zákaznických a dodavatelských rizicích a při hledání služeb potřebných ke zmírnění těchto rizik. Ať už si vyberete pojištění pohledávek, záruky nebo jeden z našich odborných produktů, naše týmy zákaznických služeb s Vámi budou spolupracovat, abychom porozuměli Vašim požadavkům. Pokud se potýkáte s pozdními platbami nebo s neplacením, náš tým pro pojistné události Vám pomůže a zpřístupní naše služby vymáhání pohledávek. A co je nejdůležitější, chápeme, že potřebujete chránit své cash flow a optimalizovat využití kapitálu. Pokud využijete naše služby, budete schopni vstoupit na nové trhy, přilákat nové zákazníky, ucházet se o další kontrakty a rozšiřovat své podnikání na místní i mezinárodní trhy.