Ekonomické průzkumy

Allianz Trade & Allianz Economic Research je poskytovatel hospodářských publikací a sleduje ekonomické, politické a společenské trendy, jež formují budoucnost firem po celém světě

Publikujeme
článků ročně
Podporujeme
klientů, potenciálních klientů a partnerů při jejich rozhodování
Monitorujeme
zemí a 18 odvětví
Opíráme se o tři pilíře: analýzu rizika země, analýzu rizika odvětví a poznatky o klíčových tematických trendech s hlavním zaměřením na obchod, insolvenci a platební chování. Výsledky naší práce slouží klientům interním (globálním a regionálním CEO, finančnímu oddělení, upisovatelům rizik, marketingovému oddělení, oddělení pro komunikaci, ...) i externím (našim pojištěným a potenciálním klientům, makléřům, partnerům) a pravidelně se objevují v předních médiích po celém světě. 
Prozkoumejte naše nejnovější údaje a prognózy růstu globálního obchodu a exportních přírůstků pomocí naší interaktivní webové aplikace Trade Match. Pomocí tohoto online nástroje pro vizualizaci dat můžete snadno identifikovat exportní rizika a příležitosti po celém světě, vizualizovat globální trendy a dokonce exportovat data pro vlastní použití. Vyzkoušejte Trade Match a najděte nové cílové trhy pro vaše podnikání.