Ekonomické průzkumy

Allianz Trade & Allianz Economic Research je poskytovatel hospodářských publikací a sleduje ekonomické, politické a společenské trendy, jež formují budoucnost firem po celém světě

Publikujeme
článků ročně
Podporujeme
klientů, potenciálních klientů a partnerů při jejich rozhodování
Monitorujeme
zemí a 18 odvětví
Opíráme se o tři pilíře: analýzu rizika země, analýzu rizika odvětví a poznatky o klíčových tematických trendech s hlavním zaměřením na obchod, insolvenci a platební chování. Výsledky naší práce slouží klientům interním (globálním a regionálním CEO, finančnímu oddělení, upisovatelům rizik, marketingovému oddělení, oddělení pro komunikaci, ...) i externím (našim pojištěným a potenciálním klientům, makléřům, partnerům) a pravidelně se objevují v předních médiích po celém světě. 
Cílem našich hodnocení je posoudit riziko na odběratele v dané zemi, a pomoci Vám tak při kvalifikovaném rozhodování ohledně mezinárodní obchodní činnosti. Naše metodologie spočívá v analýze stovek kvantitativních i kvalitativních ekonomických ukazatelů, abyste co nejlépe porozuměli ekonomickému, politickému a podnikatelskému prostředí a obchodním a finančním rizikům.