Pojištění pohledávek má jeden prostý cíl.  Podpořit Vaši společnost, pokud Vám zákazník nezaplatí obchodní pohledávku.   

Tato situace může nastat v případě, že zákazník upadne do insolvence nebo nezaplatí dle smluvních podmínek (dlouhodobé neplacení). Pojištění Vám nahradí část (až 95 %) nezaplacené pohledávky. Je však nutné, abyste obchodovali v rámci limitu, který jsme Vám pro tohoto zákazníka poskytli.

Pojistné se vypočítává přímo pro Vaši firmu a s ohledem na způsob, jakým obchodujete. Díky tomu Vám jsme schopni nabídnout nejvhodnější služby a rovněž cenově dostupné pojistné.

Výše pojistného se odvíjí od výše pojištěného obratu v řádu desetin procenta.   

Nezapomeňte, že výše pojistného se může každým rokem měnit. Výši pojistného ovlivňují škody, které jste utrpěli v minulosti, zákazníci, se kterými obchodujete, a odvětví, ve kterém podnikáte. Krytí politického a obchodního rizika je dražší. Všechny tyto faktory spolu s Vašimi potřebami zohledníme a vypočítáme nejlepší cenu pro Vaši situaci.

Obchodní pohledávky mohou tvořit i více než 40 % obchodních aktiv. Pouhých několik případů nezaplacení může mít velký dopad na Vaše cash flow. Náklady firmy na neplacení mohou být značné. Pokud jsou Vaše marže okolo 5 % a někdo Vám nezaplatí 100 000, budete potřebovat utržit 2 miliony, abyste nahradili ztracený zisk. 

Nedobytné pohledávky navíc mohou Vaši finanční pozici oslabit i jinými způsoby. Například zasažením Vašeho cash flow, což může snížit Vaši investiční kapacitu. Banky a poskytovatelé financí Vám mohou účtovat vyšší úrok. Pokud se Vaši zaměstnanci začnou obávat o svou budoucnost ve firmě, může to ovlivnit jejich morálku. Když budete přemýšlet o tom, co získáte pojištěním pohledávek, zvažte také tyto faktory a to, kam by se mohly vyšplhat jejich náklady.

Ano. Vývozci, kteří se obávají dopadu politických událostí, mohou rovněž profitovat z pojistného krytí v případě neplacení, které je přímým důsledkem událostí v zemi odběratele. Typickou situací může být válka nebo zrušení smlouvy místní vládou. Dalším příkladem je, pokud vláda omezí vývoz nebo dovoz zboží nebo pokud zákony brání převodům tvrdé měny.

Výhod dobrého řízení pohledávek může využívat jakákoli firma. Pojištění pohledávek je pro tento účel jedním z nejdůležitějších nástrojů. Pokud prodáváte jiným firmám na fakturu, může Vám pojištění pohledávek přinést řadu výhod. I když obchodujete za jiných podmínek, máme pro Vás v nabídce služby, které podpoří a posílí Vaši obchodní činnost.

Vytvořili jsme celé spektrum obchodních úvěrů pro různé typy obchodů a transakcí. Kontaktujte nás, abychom mohli probrat, který z nich je pro Vás nejvhodnější.

Naše pojištění je určeno pro firmy s minimálním ročním obratem 1 milion CZK. Pokud je Váš obrat nižší, nemusí pro Vás naše pojištění být vhodné. Doporučujeme, abyste kontaktovali svého pojišťovacího poradce nebo obchodního manažera banky, který Vám představí jiné způsoby ochrany Vašeho podnikání.

Mnoho firem dlouhodobě obchoduje se zákazníky, u nichž se zdá, že jsou v dobré finanční kondici. Tyto firmy věří, že na platby těchto zákazníků se mohou spolehnout. Avšak i ty nejsilnější koncerny mohou být ovlivněny ekonomickým cyklem a obchodními trendy. 

Shromažďování údajů, sledování finančního zdraví zákazníků a posouzení rizika neplacení vyžaduje nemalou investici. My tuto investici podstoupíme za Vás a analýzu Vám zpřístupníme. Pojištění založené na poznatcích Vám umožní obchodovat s jistotou během všech fází cyklu: dnes i zítra.

Ano, máme zkušenost s podporou dlouhodobých transakcí (například víceletých smluv). Kontaktujte nás a sdělte nám, co potřebujete. Rádi Vám poskytneme doporučení. 

Pojištění pohledávek má mnoho výhod. Pokud s pojištěním pohledávek právě začínáte, může být užitečné provést kontrolu Vašich procesů a postupů, abyste ze své pojistky získali maximální hodnotu. Můžeme Vám rovněž doporučit osvědčené postupy. Zde je několik příkladů:

  • Proškolte své zaměstnance v používání našich systémů. Využijte našich informací o limitech a hodnocení. Zlepšíte tak úvěrové řízení a ochráníte se proti katastrofickým ztrátám z nedobytných pohledávek.   
  • Prokažte zvýšenou kvalitu svých pohledávek při jednání s věřiteli, abyste získali lepší podmínky.
  • Integrujte naše informace do plánování svých prodejů, abyste mohli cílit na nové zákazníky, kteří překypují finančním zdravím.  
  • Při vytváření strategie a obchodních plánů určete s pomocí našich dat rizika a příležitosti na nových trzích.
  • Získejte přístup k našim možnostem pro vymáhání pohledávek a k naší síti pro zrychlení plateb. Sladění Vašich procesů s našimi systémy zvýší efektivitu. 
  • Posilte své cash flow tím, že pojistíte své faktury a obdržíte tak náhradu v případě nezaplacení.  
  • Koncipujte své finanční řízení a reporting tak, abyste rozpoznali potenciál pro zlepšení výkonu.