Simplicity

Zjednodušte obchodování, zvyšte ziskovost a snižte úvěrové riziko

Pokud se potýkáte s nedobytnými pohledávkami, které brzdí Vaše podnikání, řešení je na dosah ruky. Simplicity je navrženo tak, aby Vám ušetřilo čas strávený se správou pohledávek Vašich zákazníků. Můžete se tak soustředit na rozvoj podnikání.
  • Řešení Simplicity: zahrnuje pojištění odběratelů ve 26 zemích pro pohledávky nad 5.000 Kč s maximální splatností 90 dnů po vystavení faktury.
  • Specifikujte svůj roční pojistitelný obrat: Vezmeme celkový obrat Vaší společnosti (včetně DPH) za uplynulý rok, od kterého se odečtou vešekeré platby realizované v hotovosti nebo na předplatbu.
  • Zjistěte své celkové krytí: Částka pokrývá 60 % jakékoli pohledávky až do výše maximální částky na zákazníka.
  • Zvyšte své krytí: Využijte naši analýzu k hodnocení Vašich odběratelů, ke zvýšení krytí zákazníka až na 90 %.
  • Použijte formulář pojistné události: Pojistnou událost nárokujte nejpozději do 90 dnů po nezaplacení faktury.  Pokud se nám nepodaří získat Vaše peníze, zaplatíme Vám do 120 dnů.
Díky fixním poplatkům je pojištění pohledávek srozumitelné a můžete je snadno spravovat. S důvěrou využijte našich prediktivních informací k růstu svého podnikání.
Sjednání pojistky je díky našemu procesu jednoduché a snadné. Můžete obchodovat na fakturu a předstihnout konkurenci doma i na exportních trzích.
Okamžité pojistné krytí dostane Vaše pohledávky pod kontrolu a ochrání Vaše cash flow. Získejte výhodnější podmínky od bank a ostatních věřitelů.
Jako podnikatel se neustále snažíte budovat své podnikání a věčně nemáte čas. Každý den přijímáte rozhodnutí, ve kterých se honba za atraktivními příležitostmi střetává s řízením rizik. Pokud Vám zákazník nezaplatí, může to mít vážné důsledky – může být ohrožen růst, nebo dokonce i další pokračování Vašeho podnikání. Jako hlavní hráč v oblasti pojištění pohledávek a záruk úzce spolupracujeme s malými a středními podniky, které investují do svého růstu. Nasloucháme Vašim potřebám a reagujeme na ně pojištěním připraveným tak, jak ho chcete. Simplicity je pojištění pohledávek pro podnikatele, kteří chtějí profesionálně řídit riziko a s jistotou budovat své podnikání.