Mapy rizika podle zemí

S cílem lépe porozumět ekonomickému a politickému prostředí, podnikatelským rizikům a financování na celém světě Allianz Trade určuje rizikové skóre země analýzou stovek ekonomických ukazatelů.

Allianz Trade pravidelně aktualizuje své rizikové ratingy zemí, které měří riziko neplacení ze strany podnikatelských subjektů v jednotlivých zemích. Celkové hodnocení rizika je založeno na 2 elementech: průběžném dané země (4 úrovně od 1 do 4) a krátkodobém hodnocení podnikatelského prostředí (6 úrovní od AA po D).

Průběžné hodnocení země (Country Grade)

  • posouzení makroekonomického rizika
  • strukturální hodnocení podnikatelského prostředí
  • hodnocení stability a efektivnosti politického systému (politické riziko)

Tyto ukazatele se kombinují tak, aby poskytly skóre země na 6-stupňové škále, kde AA představuje nejnižší riziko a D nejvyšší riziko (AA → A → BB → B → C → D).

Krátkodobé hodnocení země (Country Risk Level)

  • komerční rizika
  • finanční rizika

Uvedené ukazatele identifikují přímý dopad na ekonomické výsledky v následujících 6-12 měsících a jsou hodnoceny na 4-číselný škále, kde 1 představuje nejnižší riziko (1 → 2 → 3 → 4).

Naši analytici připravili komplexní analýzy jednotlivých zemí z celého světa, pravidelně aktualizují rating dané země, hodnotí její silné a slabé stránky, analyzují aktuální ekonomickou situaci a přinášejí přehled top exportních a importních lokalit.
Zajímá vás report konkrétní země a v tomto přehledu jste ji nenašli? Vyberte si danou zemi na následující mapě a kliknutím si report otevřete.
Podívejte se na aktualizaci rizik a ekonomický výhled v 241 zemích