Financování obchodů pro mezinárodní společnosti

Allianz Trade pro nadnárodní společnosti 

Ochrana vaší organizace před zpožděnými platbami nebo nezaplacením je složitější, když působíte ve více státech a provádíte různorodé obchodní operace. Proto při managementu složitých obchodních dohod potřebujete mít ve všem naprosto jasno a mít vše pod kontrolou.

Pojištění úvěrů v mezinárodním obchodě neposkytuje jen dodatečnou ochranu vaší společnosti a vašeho hospodářského výsledku. Nabízí vám také jedinečné poznatky a údaje pro rozšiřování vašich trhů a ziskový růst.

Allianz Trade pro nadnárodní společnosti vám nabízí relevantní poznatky o trzích a ekonomice a pojištění obchodních úvěrů, abyste měli klid v duši a mohli se soustředit na strategii a operace své společnosti.

Náš tým odborníků vám přináší kombinaci našich místních poznatků a globální kontakty na podniky a finanční instituce. Spolupracujeme s vámi, abychom vám pomáhali přijímat rychlá, informovaná rozhodnutí týkající se rizik, která odpovídají globálně koordinovaným standardům v oblasti dodržování souladu, optimalizovali vaše řízení rizik v mezinárodním obchodu a přitom odstraňovali překážky obchodování.

Kromě vyhrazených řešení zaměřených na mezinárodní rizika můžete očekávat prvotřídní technologie, které vám pomohou přijímat informovaná rozhodnutí o řízení rizik a spravovat vaše strategie v reálném čase. 

World Program je na míru šité řešení pro mezinárodní podniky působící ve dvou nebo více státech, které chtějí navazovat ziskovější partnerství v globální ekonomice.

Žádné dva World Programs nejsou stejné, protože každý je přizpůsoben konkrétním požadavkům vaší společnosti a jejím ambicím v globálním obchodě. Přizpůsobujeme se vaší geografické struktuře a obchodní strategii, ať už raději řídíte svůj program z centrály nebo chcete, aby vaše subjekty spolupracovaly přímo s našimi týmy v terénu.

Hlavní výhody:

 • Globální rámec s místní flexibilitou
 • Ochrana před zpožděnými platbami a platební neschopností
 • Pokrytí politického rizika
 • Služba mezinárodního vymáhání dluhů

World Program je na míru šité řešení pro banky a finanční instituce, které nabízí celou řadu produktů pro financování pohledávek, závazků a sekuritizaci pohledávek z obchodního styku.

Toto řešení přizpůsobíme, abychom splnili požadavky vašich konkrétních transakcí v oblasti financování obchodů. Jeho struktura je navržena tak, aby odrážela vaši organizaci, maximalizovala výhody spojené s blízkostí rizika a vašich místních poboček, ve spojitosti s globálním vnímáním.

Hlavní výhody:

 • Rozšířit spektrum vhodných pohledávek používaných k financování
 • Zvýšit kapacitu financování
 • Potenciál optimalizace kapitálové úlevy
 • Náš rating AA: Jelikož jsme součást skupiny Allianz, naše finanční stabilita je bezkonkurenční

Naše strategie Excess of Loss je zaměřena na společnosti s mohutnými postupy řízení úvěrů, které hledají flexibilní řešení řízení svého úvěrového rizika a jejím cílem je chránit rozvahu před katastrofickými ztrátami, s přidaným benefitem ve formě 12měsíčních limitů bez možnosti zrušení.

Naše na míru šité programy mají svůj vlastní specializovaný tým upisování a mohou se pochlubit následujícími hlavními výhodami:

 • Kontrola nad vaším každodenním úvěrovým řízením s vysokým libovolným limitem
 • Jistota krytí s 12měsíčními limity bez možnosti zrušení
 • Přizpůsobení a vytvoření produktu, který plní vaše potřeby
 • Zvýšení provozní efektivnosti

Působení ve stále globalizovanějším světě ztěžuje řízení rizik. Organizacím, které požadují krytí politického rizika, střednědobé strategie, strukturované obchody nebo jednorázové transakce, nabízí náš Specialty Credit celou řadu na míru šitých řešení, jejichž úkolem je zmírňovat a řídit rizika.

Společnosti spoléhají na naše prvotřídní zkušenosti a odbornost v oblasti analyzování rizik, aby zajistily svá aktiva a zajistily dodržování regulačních a finančních orgánů a partnerů.

Hlavní výhody:

• Zmírňuje tlak na expozice protistranám a kapitálovou úlevu pro finanční instituce
• Individuální podmínky strategie
• Limity bez možnosti zrušení
• Krytí politického rizika v jednom nebo více státech
• Flexibilní sdílení rizika

Odemkněte plný potenciál globálního obchodování

Jako globální lídr pojištění obchodních úvěrů poskytujeme služby více než 66 000 klientům a na celém světě chráníme obchodní transakce v hodnotě 962 miliard EUR.

Ať už vstupujete na nový trh, obchodujete s novými zákazníky, hledáte vhodné partnery nebo provádíte centralizaci svých globálních provozů, díky nám budete o krok vpředu. Sledujeme a analyzujeme společnosti aktivně na trzích, které reprezentují 92 % celosvětového HDP, abychom vaši mezinárodní společnost ochránili před hospodářskou nejistotou.

Dodatečná podpora na odstraňování překážek obchodování

 • Mezinárodní vymáhání dluhů: Skutečně kompletní služba globálního vymáhání komerčních dluhů.
 • Garanční pojistky a záruky: Naše garanční pojistky vám poskytují vyšší bezpečnost při obchodování a zvětšování vašeho podniku, když to potřebujete.
 • Produkty doplňkového krytí: Ideální při obchodování se zvýšeným rizikem a na problematických trzích, kde krátkodobé transakce vyžadují dodatečnou podporu.
 • Pojištění podniku proti podvodům „Fidelity“: „Fidelity“ pokrývá finanční ztráty, které způsobili vaši zaměstnanci a dodavatelé.
V naše služby můžete mít důvěru. Jako světový lídr na trhu máme k dispozici rozsáhlé zdroje a hluboké odborné znalosti, takže dokážeme poskytovat ty správné služby všude, kde obchodujete.

Sledujte vývoj na svých trzích, finanční strukturu a rizika. Přizpůsobte řízení rizik svého portfolia obchodním příležitostem a místním podmínkám.
Získejte kdykoli a kdekoli přístup ke službám, které potřebujete, pomocí našich užitečných online systémů a webových technologií. Propojte se s našimi systémy v zájmu bezproblémové podpory.
Každý nový trh vnáší do mezinárodního podnikání nové výzvy i hrozby pro Vaši ziskovost. Úspěch závisí na pohotové identifikaci, hodnocení a monitorování rizik, používání propracovaných nástrojů a práci s pokročilými daty. Naše služby jsou navrženy pro podporu Vašeho úspěchu. Pracujeme po boku našich klientů a nabízíme řadu řešení pro řízení rizik. Nadnárodním společnostem poskytujeme rozhodovací nástroje a poradenství v klíčových tématech. Například jak stanovit nejlepší platební podmínky pro mezinárodní obchod. Naše interní informace máte k dispozici pro účinnější rozhodování o budoucnosti svého plánu obchodního rozvoje. Poté je dále využijte k monitorování výsledků svých činností a výkonnosti své firmy.