Corporate Advantage

Chraňte a rozšiřujte své podnikání. Mějte jistotu, že Vám Vaši odběratelé zaplatí.

Corporate Advantage je pojištění, které pokrývá pohledávky z obchodního styku na domácích i exportních trzích. Je to ochrana proti nezaplacení Vašich pohledávek za Vašimi zákazníky z důvodu jejich insolvence nebo nezaplacení v dohodnuté lhůtě splatnosti.

Má jednoznačnou pojistnou strukturu, která nabízí výběr z více než 80 možností a jednoduché formulace umožňující rychlé nalezení informací. Nejprospěšnější je pro středně velké a velké společnosti, které vyžadují vlastní řešení svých firemních, odvětvových a růstových potřeb.

  • Kontrola finančního zdraví zákazníka: Důvěryhodnost a finanční stabilitu Vašeho zákaznického portfolia prověřujeme v naší databázi 40 milionů firem.
  • Stanovení úvěrového limitu: Pečlivě vypočítané limity spoluutvářejí Vaše rozhodnutí, jak velké riziko při řízení vztahů se zákazníky přijmout.
  • Běžné podnikání: Obchodujete se svými stávajícími zákazníky až do limitu, a máte tak kontrolu nad zákaznickým portfoliem.
  • Aktualizace limitů: Automatické aktualizace přinášejí nový pohled na Vaše řízení vztahů se zákazníky a chuť přijímat úvěrové riziko.
  • Online informace:  Kdykoli můžete mít přístup ke své pojistce, spravovat ji a přijímat online rozhodnutí o jejím rozsahu kliknutím na tlačítko v našem online nástroji EOLIS.
  • Vznik pojistné události: Jestliže Vám zákazník, na kterého se vztahuje Vaše pojistka, nezaplatí, sdělíte nám podrobnosti a my Vám v případě, že dluh nelze inkasovat, vyplatíme pojistnou částku.
Jednoznačná pojistná struktura a formulace. Každý subjekt je jasně identifikován ve zvláštním oddíle, takže můžete rychle zjistit potřebné informace.
Obchodujete v zahraničí? Doma? S třetími stranami? Corporate Advantage nabízí výběr z více než 80 možností, díky čemuž Vám dodáme řešení na míru, které Vám umožní bezpečně obchodovat doma i v zahraničí.
Koncipováno v zájmu optimalizace každého kroku správy pojištění pohledávek. Zvláštní důraz je kladen na snadnou ovladatelnost s cílem snížit čas strávený administrací.
Jako ředitel nebo manažer středně velké společnosti jste konfrontováni s výzvou v podobě řízení pohledávek za stávajícími i novými zákazníky. Vidíte přínos rozhodovacích nástrojů, které snižují riziko nezaplacení, když usilujete o růst. Corporate Advantage Vám přináší podporu společnosti Allianz Trade, která je jedním z hlavních hráčů v oblasti pojištění pohledávek a záruk. Nabízíme řadu služeb navržených pro potřeby malých a středně velkých společností a úzce spolupracujeme i s nadnárodními společnostmi. Spoluprací s námi získáte přístup k online informacím, které monitorují Vaše současné i potenciální zákazníky. S naší podporou se můžete soustředit na budování svého podnikání s jistotou.