Allianz Trade je ochranná známka používána pro označení řady služeb poskytovaných skupinou Euler Hermes (dále jen Euler Hermes).

Euler Hermes, člen skupiny Allianz, je globálním lídrem v oblasti pojištění obchodních pohledávek a uznávaným specialistou v oblasti ručení, vymáhání pohledávek, strukturovaného obchodního úvěru a politického rizika. Euler Hermes působí ve více než 50 zemích a zaměstnává 5.800 zaměstnanců.

V této části našich webových stránek naleznete informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, například jak a jaké kategorie osobních údajů budou shromažďovány, zpracovávány a používány, proč jsou shromažďovány, s kým jsou sdíleny a jaká máte v této souvislosti práva.

Zásady ochrany osobních údajů jsou přizpůsobeny Vaší situaci, ať už jste:

-        Návštěvník webových stránek: Navštěvujete naše webové stránky.

-        Partner: Jste společností, která je ve smluvním vztahu s Euler Hermes, nebo pro ni pracujete či ji zastupujete

-        Třetí strana: Jste třetí stranou nebo pro ni pracujete či ji zastupujete.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst kliknutím na příslušnou záložku na levé straně této stránky.

 

Můžete patřit do více než jedné z těchto kategorií; v takovém případě se zde dozvíte, jak Vaše osobní údaje zpracováváme v každém z těchto různých scénářů.

 

Podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů podléhají jakýmkoli dalším podmínkám, prohlášením nebo jiným smluvním podmínkám, které jste s Euler Hermes uzavřeli, jako jsou prohlášení o ochraně osobních údajů klientů, jakož i všem závazným právním předpisům.

Jste-li uchazečem o zaměstnání, můžete se s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů seznámit v kariérní sekci našich webových stránek.  

 

Jakožto člen skupiny Allianz je společnost Euler Hermes vázána Závaznými firemními pravidly Allianz (ZFP). Tato pravidla upravují mezinárodní předávání osobních údajů mezi společnostmi skupiny Allianz působícími v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a společnostmi skupiny Allianz mimo tento prostor a popisují Vaše práva v souvislosti s tímto předáváním, postupy, pokud chcete svá práva uplatnit či podat stížnost na takové předávání, a jak nás v této souvislosti kontaktovat. Závazná firemní pravidla Allianz jsou k dispozici zde.

 

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, jak používáme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů poštou nebo e-mailem prostřednictvím níže uvedených údajů:

 

Email:                  privacy.group@allianz-trade.com

 

Adresa: Euler Hermes

Group Data Protection Officer

1, place des Saisons

92048 Paris – La Défense CEDEX

France [JB1]

 

Vzhledem k tomu, že tyto zásady ochrany osobních údajů neustále aktualizujeme, pravidelně je, prosím, kontrolujte.

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 01 February 2023. 

1. Úvod

 

1.1      Allianz Trade a Euler Hermes

 

Allianz Trade je ochranná známka používaná pro označení řady služeb poskytovaných skupinou Euler Hermes (dále jen Euler Hermes). Euler Hermes, člen skupiny Allianz, je globálním lídrem v oblasti pojištění obchodních pohledávek a uznávaným specialistou v oblasti ručení, vymáhání pohledávek, strukturovaného obchodního úvěru a politického rizika. Euler Hermes působí ve více než 50 zemích a zaměstnává 5.800 zaměstnanců.

Pokud zpracováváme informace týkající se fyzické osoby, jako je například živnostník, osobní společnost nebo ředitel společnosti, jedná se o osobní údaje a tyto informace zpracováváme v souladu s platnými zákony a právními předpisy. Euler Hermes při nakládání s osobními údaji dodržuje platné zákony a právní předpisy.

1.2      Rozsah těchto zásad ochrany osobních údajů

 

Euler Hermes si váží Vaší návštěvy těchto webových stránek a Vašeho zájmu o naše služby a produkty. Vaše soukromí je pro nás důležité a chceme, abyste se při návštěvě našich stránek cítili bezpečně. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak a jaký typ osobních údajů bude shromažďován, zpracováván a používán během Vašich návštěv těchto webových stránek a po nich, proč jsou shromažďovány, s kým jsou sdíleny a jaká jsou v tomto ohledu Vaše práva.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré informace, které Euler Hermes získá při Vašem používání těchto webových stránek. Nevztahují se na žádné webové stránky spravované třetími stranami, které nejsou přidruženy k Euler Hermes a na které mohou tyto webové stránky odkazovat. Prostudujte si, prosím, zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách třetích stran, jelikož Euler Hermes neodpovídá za obsah nebo postupy ochrany osobních údajů na webových stránkách třetích stran a nemá na ně žádný vliv.

Podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů podléhají jakýmkoli dalším podmínkám, prohlášením nebo jiným smluvním podmínkám, které jste s Euler Hermes uzavřeli, jako jsou prohlášení o ochraně osobních údajů klientů, jakož i všem závazným právním předpisům.

Pro další informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, pokud jste společností, která má uzavřenou smlouvu s Euler Hermes, nebo pro ni pracujete či ji zastupujete, nebo jste třetí stranou či pro ni pracujete či ji zastupujete, klikněte, prosím, na příslušnou záložku v levé části této stránky, pokud si chcete přečíst příslušné zásady ochrany osobních údajů.
Jste-li uchazečem o zaměstnání, můžete se s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů seznámit v kariérní sekci našich webových stránek.

Vzhledem k tomu, že tyto zásady ochrany osobních údajů neustále aktualizujeme, pravidelně je, prosím, kontrolujte.

 

1.3      Správce osobních údajů

Správce osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která dohlíží na a je zodpovědná za uchovávání a používání osobních údajů v papírové nebo elektronické podobě. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na následující správce osobních údajů, jak jsou definování příslušnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů:

 

EULER HERMES SA, sídlem Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles, Belgické království, číslo zápisu jiného rejstříku: 0403248596 s organizační složkou EULER HERMES SA, organizační složka, sídlem Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, IČO: 241 81 161 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 74831 Euler Hermes SA / NV

operating through its branches

Kunstlaan 56 Avenue des Arts

1000 Brussel / Bruxelles

Belgium

Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o.  sídlem Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, IČO: 241 81 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 69978Euler Hermes Group SAS

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

France

Euler Hermes Services SAS

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

France[JB1]

 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

2.1      Když procházíte tyto webové stránky

 

Když navštívíte naše webové stránky, náš webový server automaticky zaznamenává podrobnosti o Vaší návštěvě, včetně: IP adresy, webové stránky, z níž jste nás navštívili, typu použitého softwaru prohlížeče, navštívených podstránek v rámci našich webových stránek a doby trvání Vaší návštěvy těchto webových stránek.

Tyto osobní údaje budeme používat k následujícím účelům:

§  pro technickou správu, průzkum a vývoj těchto webových stránek;

§  k provádění průzkumů a analýz s ohledem na naše obchodní vztahy;

§  k prevenci a odhalování podvodů;

§  k plnění zákonných povinností (např. daňových, účetních a administrativních povinností);

§  ke komunikaci s Vámi.

Informujeme Vás v případech, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů potřebujeme Váš souhlas. V ostatních případech zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem naplňování našich oprávněných obchodních zájmů (včetně ochrany našich systémů a provádění průzkumů a analýz trhu) nebo v případech, kdy je to nutné pro splnění zákonné povinnosti.

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo pro splnění zákonných povinností, nebo jak povoluje zákon, např. pro účely obrany právních nároků. Poté Vaše osobní údaje vymažeme. Analytické soubory cookies jsou smazány po 13 měsících a předvolby souborů cookies jsou smazány po 6 měsících.

 

2.2      Když nás kontaktujete prostřednictvím těchto webových stránek

 

Když nás kontaktujete prostřednictvím těchto webových stránek (například vyplněním webového formuláře), můžeme shromažďovat a zpracovávat různé typy osobních údajů, včetně: příjmení, jména, titulu, adresy, pohlaví, kontaktních údajů, pracovní pozice, názvu společnosti, oboru podnikání a/nebo povolání a/nebo čísla akcionáře.

Tyto údaje shromažďujeme pouze v případě, že se rozhodnete nám je poskytnout.

Tyto osobní údaje budeme používat k následujícím účelům:

§  pro správu zákazníků a uživatelů a marketing;

§  k udržování obchodních vztahů;

§  k provádění průzkumů a analýz s ohledem na naše obchodní vztahy;

§  abychom Vás informovali o našich akcích, službách, produktech a novinkách, když navštívíte tyto webové stránky nebo když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru či mailing listů;

§  k zajištění souladu s právem cenných papírů, požadavky na kótování veřejných společností a souvisejícími zákony a předpisy;

§  k plnění zákonných povinností (např. daňových, účetních a administrativních povinností)

Informujeme Vás v případech, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů potřebujeme Váš souhlas. V ostatních případech zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem naplňování našich oprávněných obchodních zájmů (včetně udržování kontaktu s klienty, poskytování novinek a informací o Euler Hermes, pořádání a organizování akcí a provádění průzkumů a analýz trhu) nebo v případech, kdy je to nutné pro splnění zákonné povinnosti. Kromě toho můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem uzavření smlouvy s Vámi nebo za účelem plnění našich povinností vyplývajících ze stávající smlouvy s Vámi.

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné ke splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo pro splnění zákonných povinností, nebo jak povoluje zákon, např. pro účely obrany právních nároků. Poté Vaše osobní údaje vymažeme.

 

2.3      Když jste potenciální zákazník

 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu za účelem informování o našich produktech, službách a nabídkách.

Za tímto účelem můžeme zpracovávat: Vaše jméno, pohlaví, společnost, profesi a/nebo pracovní pozici, pracovní poštovní adresu, pracovní e-mailovou adresu a pracovní telefonní číslo. Tyto informace získáváme přímo od Vás.

Tyto informace budou uchovány tak dlouho, dokud si budete přát zůstat v kontaktu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

3. Soubory cookies a pluginy sociálních médií

3.1 Jsou na těchto stránkách používány soubory cookies?

 

Sledovací technologie nám pomáhá spravovat a zlepšovat funkčnost webových stránek Euler Hermes například tím, že zjišťuje, zda v minulosti došlo ke kontaktu mezi Vaším počítačem a námi, a identifikuje nejčastěji navštěvované sekce těchto webových stránek.

Na základě podrobnějšího popisu používání souborů cookies Vám náš nástroj pro správu souborů cookies pomůže spravovat Vaše preference souborů cookies, včetně poskytnutí souhlasu. Odkaz na příslušný nástroj pro správu souborů cookies najdete níže. Svůj souhlas s používáním určitých souborů cookies můžete kdykoliv odvolat pomocí výše uvedeného nástroje.

Pokud nastavení souborů cookies uložíte, mělo by se vztahovat i na Vaše budoucí návštěvy těchto webových stránek. Z technických důvodů, které nemůžeme ovlivnit, to však nelze zaručit. Pokud například resetujete prohlížeč, vymažete soubory cookies nebo vstoupíte na tyto webové stránky z jiného prohlížeče nebo zařízení, může dojít ke ztrátě nastavení souborů cookies. V zájmu dodržení platných zákonů a předpisů můžete být v některých zemích při první návštěvě těchto webových stránek požádáni o potvrzení nastavení souborů cookies. Pokud se nacházíte v zemi, kde je nastavení souborů cookies automaticky vyžadováno, můžete být při další návštěvě požádáni o jeho opětovné nastavení.

V mnoha případech můžete sledovací technologie ovládat také pomocí svého prohlížeče. Ujistěte se, prosím, že nastavení Vašeho prohlížeče odráží, zda si přejete být upozorněni na sledovací technologie (jako jsou právě soubory cookies) a/nebo zda je chcete přijmout, pokud je to možné. Konkrétní možnosti Vašeho prohlížeče a pokyny k jejich použití obvykle naleznete v příručce nebo souboru nápovědy Vašeho prohlížeče.

Bez sledovacích technologií může být dostupnost služeb poskytovaných těmito webovými stránkami omezena, případně některé části našich webových stránek nemusí správně fungovat.

[Tlačítko]

3.2. Jak jsou na těchto webových stránkách používány pluginy sociálních sítí?

 

Webové stránky Euler Hermes používají následující pluginy sociálních sítí (dále jen „pluginy"):

§  Tlačítko Sdílet na Facebooku, provozované společností Meta Platforms, Inc, 251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, New Castle, DE, 19808Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA; [JB2]

§  Tlačítko Tweetnout, provozované společností Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107;

§  Tlačítko Xing, provozované společností XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Německo;

§  Tlačítko Sdílet na LinkedIn, provozované společností LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Všechny pluginy jsou označeny značkami příslušných provozovatelů Facebook, Twitter, Xing a LinkedIn (dále jen „Provozovatel“). Pro zvýšení úrovně ochrany údajů a v souladu s platnými zákony a předpisy jsme doplňkové programy implementovali prostřednictvím „řešení dvou kliknutí“. Tento postup zajišťuje, že při návštěvě webových stránek Euler Hermes nedochází k přímému spojení Vašeho prohlížeče se servery Provozovatele. Pouze pokud aktivujete pluginy kliknutím na ně a udělíte tak souhlas s přenosem dat, Váš prohlížeč naváže přímé spojení se serverem příslušného Provozovatele. Obsah pluginů je pak Provozovateli přenášen přímo do Vašeho prohlížeče a je jimi integrován do webové stránky.

Přijetím pluginu získá Provozovatel informaci, že Váš prohlížeč navštívil webové stránky Euler Hermes. Pokud jste se při návštěvě webových stránek Euler Hermes přihlásili ke svému účtu, může Provozovatel propojit Vaši návštěvu přímo s Vaším účtem. Pokud s pluginem interagujete, např. kliknutím na tlačítko Facebook a tlačítko Tweetnout nebo tlačítko „Sdílet“ na LinkedIn, budou údaje z Vašeho prohlížeče přeneseny přímo Provozovateli a Provozovatel je uloží. Kromě toho budou informace zveřejněny na příslušné sociální síti nebo na Vašem účtu na Twitteru a budou viditelné pro Vaše kontakty. Pokud si tento přenos dat k Provozovatelům nepřejete, musíte se před kliknutím na pluginy a jejich aktivací odhlásit ze svého účtu. Společnost XING AG používá Vaše údaje pouze k nabídce sdílených funkcí (např. výpočet / zobrazení počítadla), nikoli k ukládání Vašich osobních údajů nebo k vyhodnocování Vašeho uživatelského chování.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování, zpracování a používání údajů naleznete v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů:

§  Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/

§  Twitter: https://twitter.com/privacy

§  XING AG: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

§  LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány způsobem, který je v souladu s výše uvedenými účely.

Pro uvedené účely mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny následujícím stranám, které působí jako správci osobních údajů třetích stran:

§  Ostatním společnostem skupiny Allianz;

§  Pověřeným zástupcům a poskytovatelům služeb třetích stran.

Pro uvedené účely můžeme Vaše osobní údaje sdílet také s následujícím stranami, které na náš pokyn působí jako zpracovatelé osobních údajů:

§  Ostatní společnosti skupiny Allianz;

§  Oprávnění zástupci, poskytovatelé služeb, kteří usnadňují a/nebo poskytují části našich služeb, a agentury pro analýzu výzkumu; a

§  Zprostředkovatelé, konzultanti nebo odborníci, kteří řídí komunikaci a akce sponzorované Euler Hermes.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet v následujících případech:

§  S orgány činnými v trestním řízení, soudy, vládními a regulačními orgány, abychom splnili příslušné právní nebo regulační povinnosti, pokud jsme k tomu ze zákona povinni.

5. Kde budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v Evropském hospodářském prostoru (EHP) i mimo něj výše uvedenými stranami, vždy však s výhradou smluvních omezení týkajících se důvěrnosti a bezpečnosti v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme stranám, které nejsou oprávněny je zpracovávat.

Pokud předáváme Vaše osobní údaje ke zpracování mimo EHP jiné společnosti ze skupiny Allianz, činíme tak na základě Závazných firemních pravidel Allianz (ZFP) známých jako Allianz standard na ochranu soukromí, která stanoví odpovídající ochranu osobních údajů a jsou pro společnosti skupiny Allianz právně závazná. Veřejná verze Allianz standardu na ochranu soukromí a seznam společností skupiny Allianz, které je dodržují, jsou k dispozici zde.

V případech, kdy se Allianz standard na ochranu soukromí neuplatňuje, podnikneme kroky k zajištění toho, aby přenos Vašich osobních údajů mimo EHP měl odpovídající úroveň ochrany jako v EHP. O tom, na jaká bezpečnostní opatření se při takovém předávání spoléháme (například Standardní smluvní doložky EU), se můžete informovat, když nás kontaktujete, jak je uvedeno níže.

6. Jaká jsou Vaše práva spojená s Vašimi osobními údaji?

6.1      Práva dle GDPR

 

Pokud je to umožněno platnými zákony nebo předpisy, máte právo:

§  Na přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás uchováváme, a na informace o původu údajů, účelech a prostředcích zpracování, údajích o správci (správcích) údajů, zpracovateli (zpracovatelích) údajů a stranách, kterým mohou být údaje zpřístupněny.

§  Kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány s Vaším souhlasem.

§  Na aktualizace a opravu svých osobních údajů tak, aby byly přesné.

§  Na výmaz Vašich osobních údajů z našich záznamů, pokud již nejsou potřebné pro výše uvedené účely.

§  Na omezení zpracování Vašich osobních údajů za určitých okolností, např. pokud jste popřeli přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu, která nám umožní jejich přesnost ověřit.

§  Vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nebo nám říci, abychom je přestali zpracovávat (včetně zpracování pro účely přímého marketingu).

§  Získat své osobní údaje v elektronické podobě.

§  Podat stížnost u nás a/nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete a uvedete své jméno, e-mailovou adresu a účel své žádosti prostřednictvím Formuláře žádost subjektu údajů, který je k dispozici na adrese: Formulář žádosti subjektu údajů.[JB3] 

6.2      Obyvatelé Kalifornie


Kalifornský zákon o ochraně spotřebitelů (CCPA) poskytuje spotřebitelům (obyvatelům Kalifornie) zvláštní práva týkající se ochrany jejich osobních údajů. Níže uvedená část popisuje tato práva.

Přístup ke konkrétním informacím a práva na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, aby vám Euler Hermes poskytla určité informace o shromažďování a používání Vašich osobních údajů za posledních 12 měsíců. Jakmile obdržíme a potvrdíme Vaši ověřitelnou žádost spotřebitele, sdělíme vám v přenosném formátu:

§  Kategorie osobních údajů, které jsme o Vás shromáždili.

§  Kategorie zdrojů osobních údajů, které jsme o Vás shromáždili.

§  Naše obchodní nebo komerční účely shromažďování nebo prodeje těchto osobních údajů.

§  Kategorie třetích stran, s nimiž tyto osobní údaje sdílíme.

§  Konkrétní osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili.

Výmaz informací

Máte právo požadovat výmaz svých údajů v rámci práv stanovených CCPA. Právo na výmaz se nevztahuje na případy, kdy je uchovávání osobních údajů nutné k provedení některého z následujících kroků:

§  Poskytování zboží nebo služeb;

§  Zjištění nebo vyřešení problémů souvisejících s bezpečností nebo funkčností;

§  Dodržení právních předpisů;

§  Provádění průzkumu ve veřejném zájmu;

§  Zajištění práva na svobodu projevu; nebo

§  Provedení jakýchkoli činností pro interní účely, které můžete důvodně očekávat.

Nediskriminace

Euler Hermes Vás nebude diskriminovat za uplatňování jakéhokoli z Vašich práv podle CCPA. Pokud to CCPA nepovoluje, nebudeme:

 • Vám odepírat zboží nebo služby.
 • Vám účtovat rozdílné ceny nebo sazby za zboží či služby, včetně poskytování slev, rabatů nebo jiných výhod, nebo ukládat sankce.
 • Vám poskytovat jinou úroveň nebo kvalitu zboží nebo služeb.
 • Naznačovat, že můžete obdržet jinou cenu nebo sazbu za zboží nebo služby nebo jinou úroveň kvality zboží nebo služeb.

Prodej osobních údajů

Euler Hermes neprodává a v posledních 12 měsících neprodala žádné osobní údaje návštěvníků svých webových stránek.

7. Ochrana Vašich osobních údajů

7.1      Jaká bezpečnostní opatření chrání informace shromážděné prostřednictvím těchto webových stránek?

 

Zavedli jsme přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu Vašich osobních údajů shromážděných prostřednictvím našich webových stránek před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou nebo zničením.

7.2      Jak zacházíme s elektronickými zprávami zasílanými do a od Euler Hermes?

 

Veškeré elektronické zprávy odesílané do a od Euler Hermes jsou chráněny přiměřenými technickými a organizačními opatřeními a mohou být zpřístupněny pouze v odůvodněných případech v souladu s platnými zákony a předpisy (např. soudní příkaz, podezření z trestné činnosti, porušení regulačních povinností) konkrétním osobám v určitých funkcích (např. právní oddělení, oddělení compliance, oddělení rizik). Všechny e-maily jsou po uplynutí příslušné doby uchovávání zlikvidovány.

7.3      Co byste měli zvážit při odesílání dat přes internet?

 

Internet obecně není považován za bezpečné prostředí a k informacím zasílaným prostřednictvím internetu (například na webové stránky Euler Hermes či z nich nebo prostřednictvím elektronických zpráv) mohou mít přístup neoprávněné třetí strany, což může vést k úniku informací, změnám obsahu nebo technickým poruchám. I když se odesílatel i příjemce nacházejí ve stejné zemi, informace zaslané prostřednictvím internetu mohou být přenášeny přes hranice a mohou být předány do země s nižší úrovní ochrany údajů než v zemi Vašeho bydliště.

Euler Hermes nepřebírá odpovědnost za bezpečnost Vašich informací během přenosu přes internet k Euler Hermes. V zájmu ochrany svého soukromí si můžete zvolit jiný způsob komunikace s Euler Hermes, pokud to považujete za vhodné.

8. Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, jak používáme Vaše osobní údaje, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů poštou nebo e-mailem prostřednictvím níže uvedených údajů:

 

Adresa: Euler Hermes

Group Data Protection Officer

1, place des Saisons

92048 Paris – La Défense CEDEX

France

 

Email:                  privacy.group@allianz-trade.com [JB4]

 

9. Jak často aktualizujeme tyto zásady ochrany osobních údajů?

Tyto zásady ochrany osobních údajů neustále kontrolujeme a čas od času je měníme. Zajistíme, aby zde byla k dispozici jejich nejnovější verze. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 01 February 2023.

 

1. Úvod

1.1      Allianz Trade a Euler Hermes

 

Allianz Trade je ochranná známka používaná pro označení řady služeb poskytovaných skupinou Euler Hermes (dále jen Euler Hermes). Euler Hermes, člen skupiny Allianz, je globálním lídrem v oblasti pojištění obchodních pohledávek a uznávaným specialistou v oblasti ručení, vymáhání pohledávek, strukturovaného obchodního úvěru a politického rizika. Euler Hermes působí ve více než 50 zemích a zaměstnává 5.800 zaměstnanců.

Pokud zpracováváme informace týkající se fyzické osoby, jako je například živnostník, osobní společnost nebo ředitel společnosti, jedná se o osobní údaje a tyto informace zpracováváme v souladu s platnými zákony a právními předpisy. Euler Hermes při nakládání s osobními údaji dodržuje platné zákony a právní předpisy.

1.2      Rozsah těchto zásad ochrany osobních údajů

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré informace, které Euler Hermes získá, pokud jste společností, která má uzavřenou smlouvu s Euler Hermes, nebo pro ni pracujete či ji zastupujete.

Podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů podléhají jakýmkoli dalším podmínkám, prohlášením nebo jiným smluvním podmínkám, které jste s Euler Hermes uzavřeli, jako jsou prohlášení o ochraně osobních údajů klientů, jakož i všem závazným právním předpisům.

Pro další informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, pokud jste návštěvníkem našich webových stránek, nebo jste společníkem, ředitelem či zástupcem společnosti, klikněte, prosím, na příslušnou záložku v levé části této stránky, pokud si chcete přečíst příslušné zásady ochrany osobních údajů. Jste-li uchazečem o zaměstnání, můžete se s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů seznámit v kariérní sekci našich webových stránek.

Vzhledem k tomu, že tyto zásady ochrany osobních údajů neustále aktualizujeme, pravidelně je, prosím, kontrolujte.

1.3      Správce osobních údajů

 

Správce osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která dohlíží na a je zodpovědná za uchovávání a používání osobních údajů v papírové nebo elektronické podobě. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na následující správce osobních údajů, jak jsou definování příslušnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů:

EULER HERMES SA, sídlem Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles, Belgické království, číslo zápisu jiného rejstříku: 0403248596 s organizační složkou EULER HERMES SA, organizační složka, sídlem Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, IČO: 241 81 161 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 74831 Euler Hermes SA / NV

operating through its branches

Kunstlaan 56 Avenue des Arts

1000 Brussel / Bruxelles

Belgium Euler Hermes SA / NV

operating through its branches

Kunstlaan 56 Avenue des Arts

1000 Brussel / Bruxelles

Belgium

Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o.  sídlem Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, IČO: 241 81 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 69978Euler Hermes Group SAS

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

FranceEuler Hermes Group SAS

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

France

Euler Hermes Services SAS

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

FranceEuler Hermes Services SAS

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

France

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

2.1      Účely

 

Vaše osobníme údaje používáme k následujícím účelům:

§  k přípravě nabídek našich produktů pro Vás a poskytování našich služeb;

§  k plnění našich vzájemných smluvních závazků nebo závazků mezi Euler Hermes a společností, pro který pracujete nebo jej zastupujete;

§  ke zřizování a správě uživatelských účtů pro naše zákazníky a partnery a k poskytování technické podpory;

§  k udržování obchodních vztahů a organizaci a pořádání schůzek a dalších událostí;

§  k informování Vás o akcích, službách, produktech a novinkách;

§  k provádění průzkumu a analýzy týkající se našich služeb a obchodních vztahů;

§  k předcházení a odhalování podvodů a zabezpečení nástrojů a systémů Euler Hermes a Allianz;

§  k zajištění souladu s právem cenných papírů, požadavky na kótování veřejných společností a souvisejícím zákony a předpisy;

§  k plnění dalších zákonných povinností (např. daňových, účetních a administrativních povinností).

2.2      Právní základ

 

Vaše osobní údaje zpracováváme podle potřeby připravit a/nebo plnit smlouvu uzavřenou s Vámi a na základě našich oprávněných obchodních zájmů pro výše uvedené účely, včetně plnění smlouvy se společností, pro kterou pracujete nebo kterou zastupujete.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také na základě našich zákonných povinností, abychom vyhověli žádostem orgánů činných v trestním řízení nebo postupům odhalování, nebo pokud tak vyžadují platné zákony, soudní příkazy, vládní nařízení nebo orgány, pokud je to nezbytné pro vyšetřování, prevenci nebo přijetí opatření týkajících se nezákonných činností, podezření z podvodu, situací zahrnujících potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby nebo porušení našich zásad nebo podmínek. Patří sem například plnění našich povinností známých jako „Know Your Customer“.

Informujeme Vás v případech, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů potřebujeme Váš souhlas.

2.3      Kategorie osobních údajů

 

Tyto údaje zahrnují (pokud je to relevantní):

§  Jméno, příjmení, pohlaví, titul;

§  Kontaktní údaje firmy, včetně adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy;

§  Pracovní pozice, obchodní role a kompetence;

§  Název společnosti, obchodní činnost a/nebo profese;

§  Údaje o akcionářích.

2.4      Zdroje informací

 

Tyto informace nám poskytujete Vy, Váš zaměstnavatel, společnost, kterou zastupujete, nebo třetí strany.

Zajistěte, aby příslušné údaje, které Euler Hermes poskytujete, byly spolehlivé, přesné a aktuální. V případě, že je třeba tyto údaje aktualizovat, upravit nebo vymazat, zavazujete se neprodleně písemně informovat Euler Hermes.

2.5      Doba uchovávání

 

Tyto údaje uchováváme tak dlouho, dokud jsou relevantní pro smluvní vztah a nezbytné pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo pro splnění našich zákonných povinností, nebo jak povoluje zákon pro ochranu našich oprávněných obchodních a právních zájmů, např. pro účely obrany právních nároků. Poté Vaše osobní údaje vymažeme.

3. Profilování

Podle článku 4.4 GDPR se „profilováním“ rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

Naše služby zahrnují profilování podniků za účelem posouzení úvěrového rizika prostřednictvím hodnocení rozesílaného našim zákazníkům, kteří působí v oblasti B2B. Toto profilování může zahrnovat automatické rozhodování.

Hodnocení Euler Hermes je vyjádřením našeho posouzení finanční stability podniku podle dostupných informací a s pravděpodobností 12 měsíců předpovídá, zda podnik pravděpodobně uhradí faktury včas, zda obdrží úvěr nebo zda je vystaven jiným specifickým rizikům.

Hodnocení Euler Hermes může mít dopad na pojistné krytí. V závislosti na udělené známce budou moci zákazníci Euler Hermes využít pojistné krytí svých úvěrových rizik. Naše známka nezahrnuje žádné doporučení Euler Hermes k uzavření jakýchkoli smluv nebo uskutečnění dodávky. Naši zákazníci obdrží příslušnou dokumentaci, která jim umožní pochopit a interpretovat jednotlivé stupně hodnocení.

V souladu s článkem 22 GDPR mohou všichni živnostníci, jednočlenné společnosti, společníci, zástupci a vlastníci podniků, pokud jsou fyzickými osobami, jejichž údaje byly použity v rámci klasifikačních činností Euler Hermes, získat vysvětlení rozhodnutí přijatého po takovém posouzení a mohou napadnout výsledek doplněním nebo opravou informací, na nichž bylo hodnocení založeno, a to tak, že se obrátí na Euler Hermes na adresu uvedenou v kapitole 1.3.

Pro účely klasifikace používáme různé modely a algoritmy, které neustále monitorujeme a vylepšujeme. Nepoužíváme blacklisty a nezpracováváme žádné osobní údaje zvláštní kategorie popsané v článku 9.1 GDPR.

Naše klasifikační činnost je prováděna pro účely vyplývající z oprávněného zájmu Euler Hermes poskytovat informace a služby pojištění obchodních pohledávek svým zákazníkům, a zejména plnit své závazky vyplývající ze smluv o poskytování služeb a pojistných smluv. Jako pojišťovna je naše činnost přísně regulována a podléhá dohledu příslušných orgánů.

4. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány způsobem, který je v souladu s výše uvedenými účely.

Pro uvedené účely mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny následujícím stranám, které působí jako správci osobních údajů třetích stran:

§  Ostatním společnostem skupiny Allianz;

§  Pověřeným zástupcům, makléřům a poskytovatelům služeb třetích stran.

Pro uvedené účely můžeme Vaše osobní údaje sdílet také s následujícím stranami, které na náš pokyn působí jako zpracovatelé údajů:

§  Ostatní společnosti skupiny Allianz;

§  Oprávnění zástupci, makléři, poskytovatelé služeb, kteří usnadňují a/nebo poskytují části našich služeb, a agentury pro analýzu výzkumu; a

§  Zprostředkovatelé, konzultanti nebo odborníci, kteří řídí komunikaci a akce sponzorované Euler Hermes.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet v následujících případech:

§  S orgány činnými v trestním řízení, soudy, vládními a regulačními orgány, abychom splnili příslušné právní nebo regulační povinnosti, pokud jsme k tomu ze zákona povinni.

5. Kde budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v Evropském hospodářském prostoru (EHP) i mimo něj výše uvedenými stranami, vždy však s výhradou smluvních omezení týkajících se důvěrnosti a bezpečnosti v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme stranám, které nejsou oprávněny je zpracovávat.

Pokud předáváme Vaše osobní údaje ke zpracování mimo EHP jiné společnosti ze skupiny Allianz, činíme tak na základě Závazných firemních pravidel Allianz (ZFP) známých jako Allianz standard na ochranu soukromí, která stanoví odpovídající ochranu osobních údajů a jsou pro společnosti skupiny Allianz právně závazná. Veřejná verze Allianz standardu na ochranu soukromí a seznam společností skupiny Allianz, které je dodržují, jsou k dispozici zde.

V případech, kdy se Allianz standard na ochranu soukromí neuplatňuje, podnikneme kroky k zajištění toho, aby přenos Vašich osobních údajů mimo EHP měl odpovídající úroveň ochrany jako v EHP. O tom, na jaká bezpečnostní opatření se při takovém předávání spoléháme (například Standardní smluvní doložky EU), se můžete informovat, když nás kontaktujete, jak je uvedeno níže.

6. Jaká jsou Vaše práva spojená s Vašimi osobními údaji?

6.1      Práva dle GDPR

 

Pokud je to umožněno platnými zákony nebo předpisy, máte právo:

§  Na přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás uchováváme, a na informace o původu údajů, účelech a prostředcích zpracování, údajích o správci (správcích) údajů, zpracovateli (zpracovatelích) údajů a stranách, kterým mohou být údaje zpřístupněny.

§  Kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány s Vaším souhlasem.

§  Na aktualizace a opravu svých osobních údajů tak, aby byly přesné.

§  Na výmaz Vašich osobních údajů z našich záznamů, pokud již nejsou potřebné pro výše uvedené účely.

§  Na omezení zpracování Vašich osobních údajů za určitých okolností, např. pokud jste popřeli přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu, která nám umožní jejich přesnost ověřit.

§  Vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nebo nám říci, abychom je přestali zpracovávat (včetně zpracování pro účely přímého marketingu).

§  Získat své osobní údaje v elektronické podobě.

§  Podat stížnost u nás a/nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete a uvedete své jméno, e-mailovou adresu a účel své žádosti prostřednictvím Formuláře žádost subjektu údajů, který je k dispozici na adrese: Formulář žádosti subjektu údajů.

6.2      Obyvatelé Kalifornie


Kalifornský zákon o ochraně spotřebitelů (CCPA) poskytuje spotřebitelům (obyvatelům Kalifornie) zvláštní práva týkající se ochrany jejich osobních údajů. Níže uvedená část popisuje tato práva.

Přístup ke konkrétním informacím a práva na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, aby vám Euler Hermes poskytla určité informace o shromažďování a používání Vašich osobních údajů za posledních 12 měsíců. Jakmile obdržíme a potvrdíme Vaši ověřitelnou žádost spotřebitele, sdělíme vám v přenosném formátu:

§  Kategorie osobních údajů, které jsme o Vás shromáždili.

§  Kategorie zdrojů osobních údajů, které jsme o Vás shromáždili.

§  Naše obchodní nebo komerční účely shromažďování nebo prodeje těchto osobních údajů.

§  Kategorie třetích stran, s nimiž tyto osobní údaje sdílíme.

§  Konkrétní osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili.

Výmaz informací

Máte právo požadovat výmaz svých údajů v rámci práv stanovených CCPA. Právo na výmaz se nevztahuje na případy, kdy je uchovávání osobních údajů nutné k provedení některého z následujících kroků:

§  Poskytování zboží nebo služeb;

§  Zjištění nebo vyřešení problémů souvisejících s bezpečností nebo funkčností;

§  Dodržení právních předpisů;

§  Provádění průzkumu ve veřejném zájmu;

§  Zajištění práva na svobodu projevu; nebo

§  Provedení jakýchkoli činností pro interní účely, které můžete důvodně očekávat.

Nediskriminace

Euler Hermes Vás nebude diskriminovat za uplatňování jakéhokoli z Vašich práv podle CCPA. Pokud to CCPA nepovoluje, nebudeme:

 • Vám odepírat zboží nebo služby.
 • Vám účtovat rozdílné ceny nebo sazby za zboží či služby, včetně poskytování slev, rabatů nebo jiných výhod, nebo ukládat sankce.
 • Vám poskytovat jinou úroveň nebo kvalitu zboží nebo služeb.

§  Naznačovat, že můžete obdržet jinou cenu nebo sazbu za zboží nebo služby nebo jinou úroveň kvality zboží nebo služeb.

Prodej osobních údajů

Některé osobní údaje, které zpracováváme, jak je popsáno v kapitole 2, mohou být sdíleny s jinými společnostmi skupiny Allianz.

7. Ochrana Vašich osobních údajů

7.1      Jaká bezpečnostní opatření chrání informace?

 

Zavedli jsme přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou nebo zničením.

7.2      Jak zacházíme s elektronickými zprávami zasílanými do a od Euler Hermes?

 

Veškeré elektronické zprávy odesílané do a od Euler Hermes jsou chráněny přiměřenými technickými a organizačními opatřeními a mohou být zpřístupněny pouze v odůvodněných případech v souladu s platnými zákony a předpisy (např. soudní příkaz, podezření z trestné činnosti, porušení regulačních povinností) konkrétním osobám v určitých funkcích (např. právní oddělení, oddělení compliance, oddělení rizik). Všechny e-maily jsou po uplynutí příslušné doby uchovávání zlikvidovány.

7.3      Co byste měli zvážit při odesílání dat přes internet?

 

Internet obecně není považován za bezpečné prostředí a k informacím zasílaným prostřednictvím internetu (například na webové stránky Euler Hermes či z nich nebo prostřednictvím elektronických zpráv) mohou mít přístup neoprávněné třetí strany, což může vést k úniku informací, změnám obsahu nebo technickým poruchám. I když se odesílatel i příjemce nacházejí ve stejné zemi, informace zaslané prostřednictvím internetu mohou být přenášeny přes hranice a mohou být předány do země s nižší úrovní ochrany údajů než v zemi Vašeho bydliště.

Euler Hermes nepřebírá odpovědnost za bezpečnost Vašich informací během přenosu přes internet k Euler Hermes. V zájmu ochrany svého soukromí si můžete zvolit jiný způsob komunikace s Euler Hermes, pokud to považujete za vhodné.

8. Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, jak používáme Vaše osobní údaje, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů poštou nebo e-mailem prostřednictvím níže uvedených údajů:

Adresa: Euler Hermes

Group Data Protection Officer

1, place des Saisons

92048 Paris – La Défense CEDEX

France

 

Email:                  privacy.group@allianz-trade.com

9. Jak často aktualizujeme tyto zásady ochrany osobních údajů?

Tyto zásady ochrany osobních údajů neustále kontrolujeme a měníme. Zajistíme, aby zde byla k dispozici jejich nejnovější verze. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 01 February 2023. 

1. Úvod

1.1      Allianz Trade a Euler Hermes

 

Allianz Trade je ochranná známka používaná pro označení řady služeb poskytovaných skupinou Euler Hermes (dále jen Euler Hermes). Euler Hermes, člen skupiny Allianz, je globálním lídrem v oblasti pojištění obchodních pohledávek a uznávaným specialistou v oblasti ručení, vymáhání pohledávek, strukturovaného obchodního úvěru a politického rizika. Euler Hermes působí ve více než 50 zemích a zaměstnává 5.800 zaměstnanců.

Pokud zpracováváme informace týkající se fyzické osoby, jako je například živnostník, osobní společnost nebo ředitel společnosti, jedná se o osobní údaje a tyto informace zpracováváme v souladu s platnými zákony a právními předpisy. Euler Hermes při nakládání s osobními údaji dodržuje platné zákony a právní předpisy.

1.2      Rozsah těchto zásad ochrany osobních údajů

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace, které Euler Hermes získá, pokud jste společností třetí strany, pracujete pro ni či ji zastupujete.

Podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů podléhají jakýmkoli dalším podmínkám, prohlášením nebo jiným smluvním podmínkám, které jste s Euler Hermes uzavřeli, jako jsou prohlášení o ochraně osobních údajů klientů, jakož i všem závazným právním předpisům.

Pro další informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, pokud jste návštěvníkem našich webových stránek, nebo jste společností, která má uzavřenou smlouvu s Euler Hermes, nebo pro ni pracujete či ji zastupujete, klikněte, prosím, na příslušnou záložku v levé části této stránky, pokud si chcete přečíst příslušné zásady ochrany osobních údajů. Jste-li uchazečem o zaměstnání, můžete se s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů seznámit v kariérní sekci našich webových stránek.

Vzhledem k tomu, že tyto zásady ochrany osobních údajů neustále aktualizujeme, pravidelně je, prosím, kontrolujte.

1.3      Správce osobních údajů

 

Správce osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která dohlíží na a je zodpovědná za uchovávání a používání osobních údajů v papírové nebo elektronické podobě. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na následující správce osobních údajů, jak jsou definování příslušnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů:

 

EULER HERMES SA, sídlem Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles, Belgické království, číslo zápisu jiného rejstříku: 0403248596 s organizační složkou EULER HERMES SA, organizační složka, sídlem Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, IČO: 241 81 161 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 74831 Euler Hermes SA / NV

operating through its branches

Kunstlaan 56 Avenue des Arts

1000 Brussel / Bruxelles

Belgium Euler Hermes SA / NV

operating through its branches

Kunstlaan 56 Avenue des Arts

1000 Brussel / Bruxelles

Belgium

Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o.  sídlem Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, IČO: 241 81 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 69978Euler Hermes Group SAS

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

FranceEuler Hermes Group SAS

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

France

Euler Hermes Services SAS

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

FranceEuler Hermes Services SAS

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

France

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

2.1      Účely

 

Zpracováváme informace týkající se (potenciálních) zákazníků našich zákazníků (dále jen „kupujících“), abychom:

 • potvrdili Vaši obchodní identitu;
 • podpořili hodnocení rizik společnosti pro obchodní, finanční a compliance operace;
 • vytvořili profily úvěrového hodnocení;
 • poskytovali informace o úvěrovém riziku;
 • pojišťovali úvěrová rizika pro naše pojistníky;
 • vydávali záruky;
 • vyhodnotili a sledovali naše vlastní rizika;
 • vymáhali pohledávky pro sebe a pro naše zákazníky;
 • podpořili řádné řízení Euler Hermes a dalších společností skupiny Allianz;
 • chránili naše právní zájmy, vykonávali naše práva a byli schopni se bránit proti vzneseným nárokům;
 • prováděli průzkumy a analýzy týkající se našich obchodních operací;
 • splnili naše zákonné povinnosti, včetně dodržování výkonu práv na ochranu osobních údajů.

 

2.2      Právní základ

 

Toto zpracování je založeno na oprávněných zájmech Euler Hermes a případně dalších společností skupiny Allianz a našich zákazníků, aby bylo možné sledovat výše uvedené účely, pokud je takové zpracování pro tyto účely nezbytné.

Před zpracováním jakýchkoli osobních údajů poměřujeme tyto oprávněné zájmy s možnými dopady na zájmy a práva a svobodu dotčených osob.

Dbáme na to, abychom z tohoto zpracování vyloučili všechny zvláštní kategorie osobních údajů a zohlednili přiměřená očekávání dotčených osob.

2.3      Kategorie osobních údajů

 

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů společníků, jednatelů a zástupců podniků:

Podniky (povětšinou obchodní entity, ale identita některých podniků je spojena s identitou jejich vlastníka, jako jsou živnostníci, osobní společnosti nebo jednočlenné společnosti s ručením omezeným):

§  Obchodní jméno (které může odpovídat jménu fyzické osoby) a právní forma;

§  Podnikatelská činnost, odvětví a rozsah podnikání;

§  Podnikatelský úvěrový rating;

§  Kontaktní údaje, jako jsou: poštovní adresa podniku, e-mailová adresa podniku, telefonní číslo podniku, faxové číslo podniku. Pokud je to možné, bude se jednat spíše o obecné údaje společnosti než o osobní údaje (například, pokud jsou k dispozici, použijeme adresu info@company.com než john.doe@company.com);

§  DIČ a další identifikační čísla společnosti (od vládních orgánů, obchodních komor, Euler Hermes a/nebo zprostředkovatelů údajů)

§  Finanční informace týkající se podniku, jako je bankovní domicilace, bankovní účet, finanční situace, majetek a čisté jmění;

§  Platební historie a situace podniku, ziskovost a další informace týkající se úvěruschopnosti (např. platební a rizikové incidenty) včetně insolvenční situace.

Společníci, jednatelé a zástupci podniků:

§  Jméno, příjmení, pohlaví, titul, pracovní pozice;

§  Vazby s různými podniky (minulé a současné);

§  Údaje o akcionářích.

2.4      Zdroje informací

 

Uvedené informace shromažďujeme v souladu se všemi platnými předpisy od:

§  Vás;

§  Vaší webové stránky nebo jiných publikací, které jste zpřístupnili veřejnosti;

§  Společnosti pro níž pracujete či jí zastupujete;

§  Našich zákazníků;

§  Našich obchodních partnerů;

§  Poskytovatelů služeb v oblasti prevence před zneužitím (kteří spravují databáze s identifikačními čísly koncových zařízení);

§  Poskytovatelů služeb v oblasti ověřování totožnosti;

§  Společnosti zabývající se přímým marketingem;

§  Veřejně dostupných zdrojů, jako jsou obchodní rejstříky, živnostenské rejstříky, veřejné statistické databáze a webové stránky.

Pokud shromažďujeme Vaše osobní údaje přímo od Vás, nejste povinni nám poskytnout osobní údaje, které požadujeme. V některých případech to však může mít vliv na rozsah, v jakém Vám a Vašim obchodním partnerům můžeme poskytovat služby usnadňující obchodování.

2.5      Doba uchovávání

 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů, nebo pro splnění našich zákonných povinností, v souladu s naším Standardem pro správu Informací a Dokumentů.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budou existovat zákonné požadavky na jejich uchovávání nebo dokud budou přicházet v úvahu právní nároky, pro jejichž obhajobu jsou osobní údaje potřebné.

Údaje o platební historii jsou vymazány ve chvíli, kdy již nejsou relevantní pro posouzení úvěruschopnosti Vašeho podniku.

Je v zájmu Euler Hermes používat pouze relevantní, správné a aktuální informace. Všechny údaje, které zpracováváme, jsou průběžně aktualizovány a kontrolovány.

Tyto údaje uchováváme tak dlouho, dokud jsou relevantní pro smluvní vztah a nezbytné pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo pro splnění našich zákonných povinností, nebo jak povoluje zákon pro ochranu našich oprávněných obchodních a právních zájmů, např. pro účely obrany právních nároků. Poté Vaše osobní údaje vymažeme.

3. Profilování

Podle článku 4.4 GDPR se „profilováním“ rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

Naše služby zahrnují profilování podniků za účelem posouzení úvěrového rizika prostřednictvím hodnocení rozesílaného našim zákazníkům, kteří působí v oblasti B2B. Toto profilování může zahrnovat automatické rozhodování.

Hodnocení Euler Hermes je vyjádřením našeho posouzení finanční stability podniku podle dostupných informací a s pravděpodobností 12 měsíců předpovídá, zda podnik pravděpodobně uhradí faktury včas, zda obdrží úvěr nebo zda je vystaven jiným specifickým rizikům.

Hodnocení Euler Hermes může mít dopad na pojistné krytí. V závislosti na udělené známce budou moci zákazníci Euler Hermes využít pojistné krytí svých úvěrových rizik. Naše známka nezahrnuje žádné doporučení Euler Hermes k uzavření jakýchkoli smluv nebo uskutečnění dodávky. Naši zákazníci obdrží příslušnou dokumentaci, která jim umožní pochopit a interpretovat jednotlivé stupně hodnocení.

V souladu s článkem 22 GDPR mohou všichni živnostníci, jednočlenné společnosti, společníci, zástupci a vlastníci společností podniků, pokud jsou fyzickými osobami, jejichž údaje byly použity v rámci klasifikačních činností Euler Hermes, získat vysvětlení rozhodnutí přijatého po takovém posouzení a mohou napadnout výsledek doplněním nebo opravou informací, na nichž bylo hodnocení založeno, a to tak, že se obrátí na Euler Hermes na adresu uvedenou v kapitole 1.3.

Pro účely klasifikace používáme různé modely a algoritmy, které neustále monitorujeme a vylepšujeme. Nepoužíváme blacklisty a nezpracováváme žádné osobní údaje zvláštní kategorie popsané v článku 9.1 GDPR.

Naše klasifikační činnost je prováděna pro účely vyplývající z oprávněného zájmu Euler Hermes poskytovat informace a služby pojištění obchodních pohledávek svým zákazníkům, a zejména plnit své závazky vyplývající ze smluv o poskytování služeb a pojistných smluv. Jako pojišťovna je naše činnost přísně regulována a podléhá dohledu příslušných orgánů.

4. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány způsobem, který je v souladu s výše uvedenými účely.

Pro uvedené účely mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny následujícím stranám, které působí jako správci osobních údajů třetích stran:

§  Ostatním společnostem skupiny Allianz;

§  Pověřeným zástupcům, makléřům a poskytovatelům služeb třetích stran.

§  Našim zákazníkům, pokud jste jejich zákazník nebo potenciální zákazník.

Pro uvedené účely můžeme Vaše osobní údaje sdílet také s následujícím stranami, které na náš pokyn působí jako zpracovatelé údajů:

§  Ostatní společnosti skupiny Allianz;

§  Oprávnění zástupci, makléři, poskytovatelé služeb, kteří usnadňují a/nebo poskytují části našich služeb, a agentury pro analýzu výzkumu; a

§  Zprostředkovatelé, konzultanti nebo odborníci, kteří řídí komunikaci a akce sponzorované Euler Hermes.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet v následujících případech:

§  S orgány činnými v trestním řízení, soudy, vládními a regulačními orgány, abychom splnili příslušné právní nebo regulační povinnosti, pokud jsme k tomu ze zákona povinni.

5. Kde budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v Evropském hospodářském prostoru (EHP) i mimo něj výše uvedenými stranami, vždy však s výhradou smluvních omezení týkajících se důvěrnosti a bezpečnosti v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme stranám, které nejsou oprávněny je zpracovávat.

Pokud předáváme Vaše osobní údaje ke zpracování mimo EHP jiné společnosti ze skupiny Allianz, činíme tak na základě Závazných firemních pravidel Allianz (ZFP) známých jako Allianz standard na ochranu soukromí, která stanoví odpovídající ochranu osobních údajů a jsou pro společnosti skupiny Allianz právně závazná. Veřejná verze Allianz standardu na ochranu soukromí a seznam společností skupiny Allianz, které je dodržují, jsou k dispozici zde.

V případech, kdy se Allianz standard na ochranu soukromí neuplatňuje, podnikneme kroky k zajištění toho, aby přenos Vašich osobních údajů mimo EHP měl odpovídající úroveň ochrany jako v EHP. O tom, na jaká bezpečnostní opatření se při takovém předávání spoléháme (například Standardní smluvní doložky EU), se můžete informovat, když nás kontaktujete, jak je uvedeno níže.

6. Jaká jsou Vaše práva spojená s Vašimi osobními údaji?

6.1      Práva dle GDPR

 

Pokud je to umožněno platnými zákony nebo předpisy, máte právo:

§  Na přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás uchováváme, a na informace o původu údajů, účelech a prostředcích zpracování, údajích o správci (správcích) údajů, zpracovateli (zpracovatelích) údajů a stranách, kterým mohou být údaje zpřístupněny.

§  Kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány s Vaším souhlasem.

§  Na aktualizace a opravu svých osobních údajů tak, aby byly přesné.

§  Na výmaz Vašich osobních údajů z našich záznamů, pokud již nejsou potřebné pro výše uvedené účely.

§  Na omezení zpracování Vašich osobních údajů za určitých okolností, např. pokud jste popřeli přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu, která nám umožní jejich přesnost ověřit.

§  Vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nebo nám říci, abychom je přestali zpracovávat (včetně zpracování pro účely přímého marketingu).

§  Získat své osobní údaje v elektronické podobě.

§  Podat stížnost u nás a/nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete a uvedete své jméno, e-mailovou adresu a účel své žádosti prostřednictvím Formuláře žádost subjektu údajů, který je k dispozici na adrese: Formulář žádosti subjektu údajů.

6.2      Obyvatelé Kalifornie


Kalifornský zákon o ochraně spotřebitelů (CCPA) poskytuje spotřebitelům (obyvatelům Kalifornie) zvláštní práva týkající se ochrany jejich osobních údajů. Níže uvedená část popisuje tato práva.

Přístup ke konkrétním informacím a práva na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, aby vám Euler Hermes poskytla určité informace o shromažďování a používání Vašich osobních údajů za posledních 12 měsíců. Jakmile obdržíme a potvrdíme Vaši ověřitelnou žádost spotřebitele, sdělíme vám v přenosném formátu:

§  Kategorie osobních údajů, které jsme o Vás shromáždili.

§  Kategorie zdrojů osobních údajů, které jsme o Vás shromáždili.

§  Naše obchodní nebo komerční účely shromažďování nebo prodeje těchto osobních údajů.

§  Kategorie třetích stran, s nimiž tyto osobní údaje sdílíme.

§  Konkrétní osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili.

Výmaz informací

Máte právo požadovat výmaz svých údajů v rámci práv stanovených CCPA. Právo na výmaz se nevztahuje na případy, kdy je uchovávání osobních údajů nutné k provedení některého z následujících kroků:

§  Poskytování zboží nebo služeb;

§  Zjištění nebo vyřešení problémů souvisejících s bezpečností nebo funkčností;

§  Dodržení právních předpisů;

§  Provádění průzkumu ve veřejném zájmu;

§  Zajištění práva na svobodu projevu; nebo

§  Provedení jakýchkoli činností pro interní účely, které můžete důvodně očekávat.

Nediskriminace

Euler Hermes Vás nebude diskriminovat za uplatňování jakéhokoli z Vašich práv podle CCPA. Pokud to CCPA nepovoluje, nebudeme:

 • Vám odepírat zboží nebo služby.
 • Vám účtovat rozdílné ceny nebo sazby za zboží či služby, včetně poskytování slev, rabatů nebo jiných výhod, nebo ukládat sankce.
 • Vám poskytovat jinou úroveň nebo kvalitu zboží nebo služeb.

§  Naznačovat, že můžete obdržet jinou cenu nebo sazbu za zboží nebo služby nebo jinou úroveň kvality zboží nebo služeb.

Prodej osobních údajů

Některé osobní údaje, které zpracováváme, jak je popsáno v kapitole 2, mohou být sdíleny s jinými společnostmi skupiny Allianz. To se týká kategorií údajů týkajících se identifikace Vás jako podnikatele podniků, které vlastníte, zastupujete nebo pro které pracujete.

7. Ochrana Vašich osobních údajů

7.1      Jaká bezpečnostní opatření chrání informace?

 

Zavedli jsme přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou nebo zničením.

7.2      Jak zacházíme s elektronickými zprávami zasílanými do a od Euler Hermes?

 

Veškeré elektronické zprávy odesílané do a od Euler Hermes jsou chráněny přiměřenými technickými a organizačními opatřeními a mohou být zpřístupněny pouze v odůvodněných případech v souladu s platnými zákony a předpisy (např. soudní příkaz, podezření z trestné činnosti, porušení regulačních povinností) konkrétním osobám v určitých funkcích (např. právní oddělení, oddělení compliance, oddělení rizik). Všechny e-maily jsou po uplynutí příslušné doby uchovávání zlikvidovány.

7.3      Co byste měli zvážit při odesílání dat přes internet?

 

Internet obecně není považován za bezpečné prostředí a k informacím zasílaným prostřednictvím internetu (například na webové stránky Euler Hermes či z nich nebo prostřednictvím elektronických zpráv) mohou mít přístup neoprávněné třetí strany, což může vést k úniku informací, změnám obsahu nebo technickým poruchám. I když se odesílatel i příjemce nacházejí ve stejné zemi, informace zaslané prostřednictvím internetu mohou být přenášeny přes hranice a mohou být předány do země s nižší úrovní ochrany údajů než v zemi Vašeho bydliště.

Euler Hermes nepřebírá odpovědnost za bezpečnost Vašich informací během přenosu přes internet k Euler Hermes. V zájmu ochrany svého soukromí si můžete zvolit jiný způsob komunikace s Euler Hermes, pokud to považujete za vhodné.

8. Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, jak používáme Vaše osobní údaje, bez ohledu na to, o jaký subjekt Euler Hermes se jedná, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů poštou nebo e-mailem prostřednictvím níže uvedených údajů:

Adresa: Euler Hermes

Group Data Protection Officer

1, place des Saisons

92048 Paris – La Défense CEDEX

France

 

Email:                  privacy.group@allianz-trade.com

 

9. Jak často aktualizujeme tyto zásady ochrany osobních údajů?

Tyto zásady ochrany osobních údajů neustále kontrolujeme a měníme. Zajistíme, aby zde byla k dispozici jejich nejnovější verze. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 01 February 2023.