Novinky a analýzy

Zůstaňte informovaní o vývoji ve Vašem sektoru a ekonomice prostřednictvím našich novinek a správ.
Místo pro všechny správy Allianz Trade, které vypracoval náš komunikační tým Allianz Trade CZ.
S cílem lépe porozumět ekonomickému a politickému prostředí, podnikatelským rizikům a financování na celém světě Allianz Trade určuje rizikové skóre země analýzou stovek ekonomických ukazatelů.
Analyzujeme rizika napříč ekonomickými sektory, abychom vám poskytli hodnotný náhled a informace pro vaše rozhodnutí.
Zde najdete přehled všech hospodářských odvětví. Naše odborné znalosti jsou vaším nejlepším obchodním spojencem.
Aplikace, která pomůže společnostem identifikovat rizika a exportní příležitosti.
nalyzujeme klíčové ekonomické, politické a společenské trendy, které formují budoucnost firem na celém světě.
Podívejte se na naše tipy jak bezpečně obchodovat a jak podpořit růst Vašeho podnikání.