Proč pojistit pohledávky?

Pohledávky představují 40 % celkového majetku a jsou významnou částí aktiv v rozvaze společnosti. Aktiva jako například stroje, budovy, zásoby atd., jsou proti škodám obvykle pojištěny…
Aktiva tvořena pohledávkami, by měla být také pojištěna!
Pojistné krytí se vztahuje na obchodní dodavatelské úvěry (faktury vydané), které pojištěný poskytne svým odběratelům při dodávce zboží nebo služeb (odložená platba např. 60 dní apod.).
Vztahuje se na situaci, ve které odběratel tuto pohledávku nezaplatí v důsledku platební nevůle či platební neschopnosti.
Vizualizace služby pojištění pohledávek

Naše služba zahrnuje

 

  • Prvotní informace o odběrateli: Bonitu a v dnešní době i pravost odběratele...
  • Průběžné sledování rizika: Pravidelný monitoring sektoru a země kde Vaši odběratelé obchodují
  • Výplatu odškodnění: Vaše ztráty vám vrátíme zpátky
  • Využití pojištění při financování: V případě pojištění jste pro banky více bonitní
  • Vymáhání pohledávek: Vaše pohledávky se v kratším časovém horizontu budeme snažit řešit s vaším odběratelem a získat je zpátky
S námi můžete obchodovat po celém světě a vstupovat na nové trhy i do neznáma…