allianz-trade-rebranding-faq

Euler Hermes se stává  Allianz Trade:
rebranding FAQ

Dne 28. března 2022 proběhla změna naší značky na Allianz Trade. Přechod na Allianz Trade nezmění nic ve vaší pojistné smlouvě ani našich dohodách. Máme novou značku a vizuální identitu, ale některé věci se nemění: obětavost našich týmů, vášeň pro naši profesi a  především  naše neochvějné odhodlání pomáhat vám bezpečně růst.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně našeho rebrandingu z Euler Hermes na Allianz Trade nebo jak by vás mohla změna ovlivnit, podívejte se na odpovědi v našich FAQ.

Díky této nové značce můžeme využít síly skupiny Allianz – její rozsáhlou globální síť znalosti a zkušenosti. Pomůže nám to zůstat v popředí technologických transformací, které se objeví. Zaměříme se na nové služby, které podpoří vaše podnikání a zároveň přinesou zjednodušení a efektivitu.
Pro Vás a Váš každodenní vztah s námi se nic nezmění. Stále budete v kontaktu se stejnými lidmi. Telefonní čísla zůstávají stejná. Naše e-mailové adresy se mírně změní, ale ty staré budou stále fungovat – můžete nás tedy kdykoli zastihnout.
Nemusíte dělat nic – na vaší dosavadní spolupráci s námi se nic nemění.
Ne, změna se týká pouze názvu značky. Náš právní subjekt zůstává stejný – stejně jako způsob, jakým s Vámi spolupracujeme.
Ne, v naší akcionářské struktuře nedochází k žádné změně. Stále budeme 100% vlastněni Allianz, jak tomu je již několik let.
Ano. Ratingy jsou spojeny s právnickou osobou. Jako takové se nezmění a budou nadále platné.

Nově vystupujeme pod značkou Allianz Trade, kterou budou označeny všechny naše produkty a služby, avšak název naší společnosti je stále Euler Hermes, z tohoto důvodu zůstává název společnosti na všech dokumentech stejný.

Pracujeme na procesních změnách všech našich systémů a aplikací. Vše by mělo probíhat bez větších problémů. V případě jakéhokoli zpoždění se budeme snažit problémy co nejrychleji odstranit. Náš tým a náš závazek pomáhat vám a vašim podnikům bezpečně růst se nemění. 

Ano, změna se týká pouze názvu značky a vizuální identity – ale právní subjekt je stále stejný. To znamená, že všechny Vaše dokumenty o zásadách zůstanou platné a není třeba je měnit.
Ne, zde není nutné provádět jakékoli změny. Změna se týká pouze naší značky, právní subjekt zůstává stejný. I když mají faktury nové logo a nový vzhled, subjekt, který je vystavuje, je stejný.

Adresa URL klientské platformy se změní, ale stará se přesměruje na novou, takže ji můžete stále používat. V každém případě, pokud byste ji chtěli aktualizovat, navštivte prosím:  online.allianz-trade.com.

Vaše uživatelské jméno a heslo pro přístup na platformu zůstává stejné – zde se nic nemění.