Spojené státy, Německo a Dánsko znovu vévodí indexu společnosti Euler Hermes (EDI), který hodnotil digitální způsobilost jednotlivých států za rok 2020 (na základě dat z konce roku 2019). Příčku mezi čtyřicítkou těch nejlepších získala také ČR, přestože si však v porovnání s výsledky z roku 2018 pohoršila o dvě místa – na 29. pozici. Index EDI měří schopnost a flexibilitu zemí z hlediska toho, jak dokážou podpořit digitální společnosti k prosperitě a ty tradiční k využívání digitálních dividend.

Index hodnotil dohromady 115 zemí, a to na základě 5 kritérií: regulace, know-how, internetové připojení (konektivita), infrastruktura a velikost trhu. Rok 2020 s přehledem vedly Spojené státy díky perfektnímu vědomostnímu ekosystému, konkurenceschopnému trhu a příznivé regulaci. Skóre hodnocení kvality internetového připojení USA dokonce znovu vzrostlo o 1,8 bodu, a to po výrazném +5,1 bodovém nárůstu z roku 2018 (tabulka 1).

„To, že země s dobrou digitální infrastrukturou budou daleko odolnější proti ekonomickému šoku způsobenému pandemií, je fakt potvrzený našimi průzkumy. V České republice sice evidujeme pokles jeho relativního skóre, avšak absolutní skóre EDI v zemi se ve skutečnosti zvýšilo. To znamená, že prostředí umožňující digitalizaci v České republice se v posledních několika letech zvýšilo, ale ne tak rychle jako u ostatních. Pokrok nepochybně spočívá ve znalostech, jako je budování lidského kapitálu a inovační potenciál. To představuje největší změnu ve všech jejích EDI komponentách. Mnoho zemí v ekvivalentních řadách však mělo stejné nebo lepší zlepšení. Země navíc utrpěla pokles ve skóre konektivity, které se týká zabezpečených a přístupných sítí pro digitální transformaci. Kombinace těchto dvou faktorů vysvětluje, proč Česká republika klesla o dvě místa v žebříčku.,“ komentuje výsledky indexu EDI Iva Palusková, Country manažerka Euler Hermes ČR.

Na základě výsledků indexu EDI se nejlepším vědomostním ekosystémem a obchodní infrastrukturou může pochlubit Německo. Zaznamenalo rovněž mírné zlepšení v celkovém skóre u kategorií regulace a velikost trhu, avšak kvalita internetového připojení ve vztahu ke zbytku světa poklesla. Důvodem tohoto poklesu je méně mobilních linek na 100 obyvatel a lehce klesající podíl internetových uživatelů. Co do kvality internetového připojení však do roku 2020 vstoupilo jako jasný lídr Dánsko. Po trojnásobném navýšení počtu zabezpečených serverů v roce 2018 došlo k opětovnému navýšení na dvojnásobek, aby země dokázala předstihnout Čínu, Kanadu či Francii – a to při celkové hodnotě 6 milionů dánské populace.

„Pokud bychom mohli říci, že zlepšení digitální způsobilosti bylo v roce 2020 u některého ze států skutečně nezadržitelné, s jistotou bychom poukázali na Čínu. V předchozích třech letech před propuknutím pandemické krize se Čína v našem indexu dokázala posunout ze 17. příčky na 4. místo
a zaznamenala plošně rostoucí skóre. V kategorii regulace se Čína dokázala polepšit o +7.4 bodů poté, co v roce 2018 skóre zlepšila dokonce o 15 bodů. Rovněž úroveň čínského internetového připojení poskočila o 1,3 bodu v důsledku zvýšení schopnosti Číny inovovat v roce 2019,“
dodala Iva Palusková. Data však poukázala na to, že podle stejného vzorce se neodvíjel rozvoj Číny v oblasti digitálních dovedností. Ukázalo se, že v této oblasti má čínská populace stále prostor ke zlepšení, který by čínským společnostem umožnil využití inovačního potenciálu naplno.

Index rovněž upozorňuje na skutečnost, že i jiné asijské země udělaly pokrok v letech předcházejících covidovou krizi: v současnosti 7. Hong Kong byl původně na 11. příčce, Jižní Korea poskočila z 16. místa na 12. Ke konci roku 2019 pocházelo šest z patnácti nejlepších digitálních klíčových hráčů z regionu Pacifické Asie. O dvě příčky se také polepšila Francie, která se nyní nachází na 15. pozici, Španělsko se dokázalo polepšit dokonce o 4 místa, a zařadilo se tak na 20. pozici.  Výrazného pokroku dosáhl rovněž Vietnam (původně 67. pozice, nyní 57.) a Saudská Arábie (původně 53. pozice, nyní 41.) a oba tyto pozoruhodné pokroky v digitální oblasti jasně potvrzují vůli směrem k novým modelům obchodního růstu.

Tabulka 1 – výsledky nejlepších 40 zemí podle indexu EDI Euler Hermes 2020