České strojírenství čeká v příštím roce zpomalení růstu, ředitelé firem přesto vidí situaci optimisticky

Většina strojírenských společností očekává v následujícím roce zpomalení ekonomického růstu na 2,9%. Vyplývá to z analýzy úvěrové pojišťovny Euler Hermes. Výhled obecně reflektuje vývoj světové ekonomiky i problémy, jimž výrobci aktuálně čelí na tuzemském trhu. Ředitelé firem ovšem přesto vidí situaci ve svém sektoru výroby do budoucna příznivě. Věří ve vlastní schopnosti inovovat, zefektivnit výrobu a využít rezervy v produktivitě práce.

„Na jedné straně jsou zde obavy z následků ukončení intervence ČNB, přehřátí ekonomiky a nejisté situace na zahraničních trzích, a na straně druhé pak zvýšení cen vstupních surovin a mzdových nákladů, což vede ke snížení růstu tržeb, marží a ziskovosti. Za nejvýznamnější faktor brzdící růst strojírenské výroby je dnes jednoznačně pokládán nedostatek kvalifikovaných pracovních sil,“ říká Jakub Cerman, Risk Director společnosti Euler Hermes v České republice.

Sektor v současné době charakterizuje především tlak na zefektivnění a reorganizaci výroby a inovaci produktů. Společnosti jsou však kvůli nedostatku pracovních sil mnohdy na hranici svých výrobních možností – omezují příjem nových zakázek a napjatou situaci zažívají také při plnění těch stávajících v nasmlouvaných termínech. Dalším negativním faktorem je stále nepřehledná a složitá administrativa spojená s čerpáním dotací z evropských fondů.

Nejtíživěji dopadá tento stav obecně na malé a střední podniky, jejichž strojní kapacity jsou vytíženy méně než u velkých společností. Současně s tím odborové svazy s poukazem na vývoj mezd v zahraničí vyvíjejí tlak na zvyšování mezd zaměstnanců – dvouciferné navýšení platů ovšem nelze akceptovat bez adekvátního růstu produktivity práce, a pokud se společnostem po zvýšení mzdových prostředků nepodaří udržet ziskovost, chybí jim pak investiční prostředky a začínají bojovat o holé přežití.

Společnost Euler Hermes zaznamenala problémy strojírenské produkce v oblasti dodávek velkých investičních celků koncentrovaných na velkého zahraničního odběratele, a tato nepříznivá situace měla negativní vliv na hospodaření celého koncernu, ale rovněž i některých významných subdodavatelských firem. Kvůli nedodržení termínu při modernizaci elektrárny Chvaletice skončila v insolvenci společnost KP RIA. Problémy se objevily rovněž u společností v oblasti výroby a dodávek obráběcích strojů do Ruska. U některých došlo vlivem okolností na straně zákazníků k časovému posunu v projektech a odložení expedice – to zkomplikovalo finanční situaci výrobců, což někteří z nich řešili příchodem nového investora.

Strojírenství má v České republice nejen bohatou historickou tradici, ale dodnes tvoří důležitý pilíř našeho průmyslu. Podle údajů ministerstva průmyslu a obchodu bylo loni strojírenství co do celkových tržeb třetím největším odvětvím výroby a také jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů. Jde již tradičně o významný exportní sektor – Česko vyváží až 80 % až 90 % své strojírenské produkce. Díky trvale se zlepšující kvalitě a technické úrovni, a tím i zvyšující se konkurenceschopnosti výrobků přilákal strojírenský sektor do Česka významné zahraniční investory, jako jsou Siemens, Doosan, Mazak, Bosch, ABB, Ingersoll Rand a mnoho dalších.