Ekonomické výhledy na pozadí přetrvávající pandemie:

31% nárůst insolvencí a omezení cestování až do roku 2022

Nové vlny šíření infekce koronaviru jsou více viditelné v zemích, které postupně uvolnily krizová opatření. Dle předpokladů by po Evropě další vlny šíření koronaviru měly postihnout také Afriku a Latinskou Ameriku. Oproti tomu situace v Pacifické Asii by měla zůstat pod kontrolou. Ke konci roku 2021 se rovněž bude zvedat globální úroveň insolvencí. Očekávaný nárůst bude činit +31 % jako důsledek ukončení dočasných schémat finanční podpory společností.

Vzhledem ke skutečnosti, že se od 3. čtvrtletí letošního roku až do konce roku 2021 neočekává normalizace situace okolo pandemie koronaviru, dojde k uplatnění tzv. strategie stop and go, která spočívá v alternaci mezi úplným uzavřením jednotlivých států (tzv. lockdown), případně přísnými opatřeními limitujícími povolenou vzdálenost osob a mezi rozvolňováním těchto opatření v období, kdy budou počty nakažených opět pod kontrolou. Současně se počítá s kolísáním ekonomické aktivity v důsledku střídání přísných opatření a jejich následovného rozvolňování. Cestování za hranice jednotlivých států bude omezeno až do roku 2022, kdy se předpokládá konec sanitární krize.

Stringency index (Index restrikce) se budou ve většině zemí pohybovat mezi hodnotou 10 – 20, tedy mezi hodnotami podobnými období před sanitární krizí. Návrat k hodnotě ~ 0 je pravděpodobný ke konci prvního čtvrtletí roku 2022, po šestiměsíčním období vakcinace, plánované na poslední čtvrtletí roku 2021.

Global stringency ukazuje zatížené HDP a import cestovních služeb (travel services imports)

 

Globální insolvenční index společnosti Euler Hermes ukazoval ve druhém čtvrtletí meziroční pokles o -13 % a v prvním pololetí o -7 %. Tento propad oficiálních registrací platebních neschopností pokračoval během léta ve většině zemí díky opatřením, která regulovala likviditu firem a díky změnám insolvenčních rámců, které byly vytvořeny za účelem poskytnutí větší časové rezervy a flexibility firmám před tím, než budou nuceny přistoupit k vyhlášení oficiálního bankrotu.

Ukončení dočasných podpůrných faktorů však povede k obratu tohoto trendu, a to již od třetího, případně posledního čtvrtletí tohoto roku. Obrat bude záviset na situaci v jednotlivých zemích a na zrychlování jejich ekonomik v prvním pololetí roku 2021. Globální insolvenční index Euler Hermes se však prudce zvedne ke konci roku 2021 (+31 %) ve všech regionech. Pokud obnova ekonomik bude kopírovat křivku L, nárůst bude až o 50 až 60 procentních bodů vyšší.

Forecast insolvencí ve vybraných zemích
Forecast insolvencí Česká Republika