Pojistit si své pohledávky a tím ochránit svůj byznys před insolvencí má smysl. A mnohé firmy v Česku to vědí. Podle souhrnné analýzy společnosti Euler Hermes vzrostla celková výše pojistného ze smluv uzavřených s novými klienty v roce 2018 o 21 %. Ze statistik vyplývá, že pojištění pohledávek je hojně vyhledávaným produktem a čeští podnikatelé kvitují možnosti jeho využití v praxi.

Firmy v tuzemsku stále častěji myslí na to, jak ochránit svůj byznys před potenciálním rizikem ztráty v důsledku neproplacených závazků ze strany obchodního partnera. Navíc široká škála firem napříč odvětvími, které pojištění pohledávek využívají, poukazuje na skutečnost, že podnikatelé jsou o možnostech této služby stále lépe informováni. Zejména v zemědělském, textilním a oděvním sektoru Euler Hermes zaznamenal v roce 2017 až 300% nárůst. Významně stoupl zájem o produkt také v oborech stavebnictví, dopravy a logistiky, paliv či nábytku.

V loňském roce jsme uzavírali řadu smluv na vyšší pojistné částky než v předchozích letech, na druhou stranu však můžeme konstatovat, že pojištění pohledávek nevyužívají pouze společnosti se silnou pozicí na trhu, ale rovněž střední a menší rodinné firmy s relativně nižším obratem. Nepodcenit potenciální ztráty může být pro budoucí kondici společnosti klíčové. Náklady k vykrytí neuhrazených pohledávek se totiž mohou výrazně lišit v závislosti na výši ziskové marže společnosti. Ne každý podnikatel si tak uvědomuje, že pro pokrytí ztrátové pohledávky musí firma leckdy vygenerovat nepoměrně vyšší obrat, než je výše pohledávky samotné “, upozorňuje na možná rizika Barbora Blašková, Head of Market Management & Marketing ve společnosti Euler Hermes v České republice.

Eviduje-li firma pohledávku ve výši např. 200 000 korun, při 2% ziskové marži tak musí obrat dosáhnout 10 milionů korun, aby bylo možné zmiňovanou pohledávku pokrýt. Pro menší či střední firmu tak může mít jedna neproplacená faktura skutečně fatální následky.

Dle průzkumů však stále platí, že tuzemské společnosti využívají možnosti pojistit své pohledávky méně často než firmy v zemích západní Evropy. Euler Hermes má v současnosti přímé zastoupení ve více jak 50 zemích a pokrývá 34 % světového trhu úvěrového pojištění. Za období své 20leté existence společnost vyplatila v ČR na pojistném plnění částku v řádu miliard českých korun. Více než 50 % škod bylo přitom vyplaceno za společnosti, které byly zpočátku vnímány jako spolehliví plátci.

O společnosti Euler Hermes

Společnost Euler Hermes je světovým lídrem na trhu pojištění pohledávek. Poskytuje však také pojištění záruk (rating SaP společnosti Euler Hermes je AA) a v některých zemích i pojištění rizik fraudů. V rámci své on-line databáze má přístup k informacím o více než 60 milionech podnikatelských subjektů, které jsou průběžně aktualizovány. Tato informační báze společnosti umožňuje vytvářet unikátní analýzy včetně globálních srovnání, a pomáhat tak v obchodním rozhodování společnostem či investorům z celého světa.