Navzdory znovunastartování ekonomického růstu nelze polevit v obezřetnosti na trzích

13. října 2021

Globální ekonomický růst zůstává silný. Napříč jednotlivými trhy je však kvůli dynamicky se vyvíjející pandemické situaci nevyrovnaný. Zřetelná korelace mezi proočkovaností obyvatelstva a mírou oživení ekonomiky ukazuje, že náskok nejvyspělejších trhů před rozvojovými se bude zvětšovat, dokud očkovací kampaň jednotlivých států nedosáhne srovnatelných výsledků.

„S tím, jak vlády postupně přestávají chránit firmy před ekonomickou realitou, stále hrozí zvýšené množství insolvencí a bankrotů. Zvýšení podpory služeb spojené s jejich znovuoživením nyní opět polevuje, nedostatek práce a materiálu zase zpomaluje výrobu a stavebnictví. Narušení dodavatelského řetězce pravděpodobně donutí firmy operovat obezřetněji než za normálních okolností, k normalizaci přepravní kapacity by totiž mělo dojít nejdříve v roce 2023. To vše mírně snižuje prognózy růstu světového obchodu,“ líčí aktuální situaci Iva Palusková, Country manažerka společnosti Euler Hermes pro ČR.

V souvislosti s upevňováním oživování trhu dochází také k nárůstu inflace. Pravděpodobně se ale jedná o dočasný jev způsobený přechodnými faktory. Celkově lze očekávat, že v eurozóně inflace dosáhne 2,2 % v roce 2021 a 1,5 % v roce 2022, což je zhruba v souladu s příslušnými inflačními cíli.

Tempo růstu ekonomiky se v létě zmírnilo. Nejistota spojená s variantou delta bude mít ve vyspělých ekonomikách v roce 2021 za výsledek snížení míry růstu HDP o 0,2 % až
0,5 %. Očekáváme, že globální růst zůstane v roce 2021 na hodnotě 5,5 % a v roce 2022 pak 4,2 %. Až koncem příštího roku by se měla produkce vrátit na maximum svého potenciálu. Do té doby zůstane níže, což bude mít vliv především na rozvojové trhy, které jsou na ekonomické otřesy citlivější.

Jestli bude boj proti zpomalení ekonomiky efektivní, závisí do značné míry na úspěšnosti očkovací kampaně. Postup vakcinace umožňuje dále pokračovat v uvolňování zadržované poptávky. Z oživení ekonomiky, které přichází nad očekávání rychle, by mohl vzejít silnější impuls k růstu.

Dokud se očkováním nedosáhne kolektivní imunity a míra proočkovanosti se bude značně lišit mezi jednotlivými státy, hrozbu nových variant viru a opětovného zavádění omezení a protipandemických opatření nelze zcela vyloučit. Čím dál větší rozdíl pozorujeme zejména mezi evropskými trhy (viz graf níže). Navzdory značné akomodaci měnové politiky je ekonomické zpomalení značné a napříč různými zeměmi výrazně odlišné. Předčasné zrušení podpůrných ekonomických opatření firem by navíc mohlo podkopat zotavující se ekonomiku, což může na některé země dopadnout velmi závažně.

Příloha 1: Předpovědi vývoje růstu reálného HDP
Zdroje: Různé, Euler Hermes, Allianz Research