Počet podniků v insolvenci vzroste v příštím roce globálně o 15 %. Vyplývá to z predikce společnosti Euler Hermes, která každoročně sestavuje globální Index platební neschopnosti. Podle jejích analytiků bude mít na nárůst počtu insolvencí světových firem vliv postupné ukončování státních podpor souvisejících s pandemií Covid -19 a také tempo hospodářského růstu.

Masivnímu nárůstu insolvencí loni zabránila státní podpora

Podle analytiků z Euler Hermes zabránila očekávané vlně insolvencí především masívní pomoc států prostřednictvím podpůrných programů pro podniky. Globálně podle nich zamezila více než 35% nárůstu insolvencí, které v důsledku pandemie odborníci předpovídali pro loňský rok. Globální ekonomický šok mohl vést až ke 40% nárůstu insolvencí. Státními podpůrnými programy se podařil tento rapidní růst výrazně zpomalit, nejvýznamněji ve Velké Británii a Spojených státech Ve 4 z 5 zemí, kde jsme šetření prováděli, došlo naopak k výraznému, až dvoucifernému poklesu počtu insolvencí. Roli v tom hraje také zvyšující se počet mimosoudních vyrovnání pohledávek věřitelů, které se v oficiálních statistikách počtu insolvencí nevyskytují.

Příští rok očekávají odborníci nárůst insolvencí až o 15 %

Přestože masivní státní intervence pomohly zabránit polovině insolvencí v západní Evropě a třetině insolvencí v USA, analytici očekávají, že s ustáváním podpůrných programů pro podniky bude počet firem v platební neschopnosti globálně narůstat. Na počty insolvencí bude mít vliv pět faktorů. Od rychlosti hospodářského oživení, přes útlum státních podpor, míry rizika v podnicích, které mají problémy ještě z doby před pandemií a zhoršení finanční situace firem až po zakládání nových podniků, což bude vytvářet základnu pro potenciální insolvence. Poslední bod se týká firem, které mají nejisté vyhlídky podnikání, například dovážkové služby.

Podle analytiků se nejvíce s insolvencemi celosvětově potýkají firmy, které podnikají ve službách, tedy například v pohostinství a cestovním ruchu. Z celkového počtu společností v platební neschopnosti zaujímají tři čtvrtiny. Nejméně je insolvencemi postiženo odvětví zemědělství.

Nerovnoměrné výsledky v EU: Nárůst ve Španělsku, ve Francii a Německu zpomalení

Podle Indexu platební neschopnosti jsou nárůsty insolvencí v EU značně nerovnoměrné. Zatímco například ve Španělsku už nárůst počtu insolvencí překonal čísla z doby před pandemií a činí bezmála 38 %, v Německu a Francii zaznamenali naopak 30 % pokles a pro příští rok očekávají výrazné zpomalení počtu insolvencí vlivem dobíhajících kompenzačních programů. Jižní státy EU, tedy především Španělsko, se potýkají s vyšším nárůstem insolvencí kvůli velikosti sektorů ekonomiky, které ovlivnila pandemie Covid -19. Ekonomiky Francie a Německa jsou oproti tomu lépe chráněny, vlády zde zavedly velké kompenzační programy a lépe se obě země brání i díky struktuře svého průmyslu. I přesto u nich v platební neschopnosti zůstávají nejčastěji obchodníci s potravinami, ubytovací služby nebo stavebnictví.  Obecně firmám doporučujeme v tomto nejistém období pojištění pohledávek, které dokáže vyrovnat firemní cash flow při výkyvech na světových trzích vlivem nenadálých událostí.