Každá druhá země zaznamená v roce 2020 vyšší počet insolvencí než v období před finanční krizí

Letošek se tak stane již čtvrtým rokem v řadě, ve kterém bude platební neschopnost firem na vzestupu. Ačkoli se od roku 2016 tento nárůst vyznačuje stále pomalejším tempem, analytici Euler Hermes přesto předpokládají meziroční navýšení počtu globálních insolvencí o 6 %. Neubývá ani krachů velkých společností s obratem nad 50 milionů eur.

V letošním roce se firmy budou muset postavit čelem především umírněnému tempu hospodářského růstu. Klíčovým přispěvatelem zvyšování počtů globálních insolvencí se stane Asie (meziročně +8 %), a to zejména kvůli Číně (+10 %) a Indii (+11 %). Také většina zemí západní Evropy zaznamená mírnější nárůst insolvencí – Německo (+3 %), Itálie (+4 %) a Španělsko (+5 %) či Spojené království (+3 %). Ekonomický růst v této oblasti se však bude držet pod historickou hranicí, což obvykle stabilizuje počet insolvencí (+1,7 %). Klíčovými výjimkami v celosvětově rostoucím trendu platebních neschopností bude Brazílie (-3 %) a Francie (0 %).

Zpomalení ekonomického růstu se však netýká pouze vyspělých ekonomik, potýká se s ním také industriální odvětví jako takové. Řadu společností budou letos nadále držet pod tlakem i přetrvávající efekty obchodních válek, politická nejistota v mnoha oblastech a také společenské napětí,“ přibližuje současné obchodní vyhlídky Iva Palusková, Country Manager Euler Hermes. Současně dodává, že zatímco uvolnění globálních měnových a finančních podmínek přinese určité zlepšení, sílící cenová konkurenceschopnost a vyšší výplaty omezí ziskové marže, což přinese starosti velké řadě společností ve většině zemí.

Trend obchodních insolvencí byl na vzestupu i v roce 2019, meziročně o 9 %. A to zejména díky dlouhotrvající vlně platební neschopnosti v Číně (+20 %) a v menším rozsahu také vlivem zvratu trendu v západní Evropě (+2 %) a Severní Americe (+3 %). V tomto kontextu poklesl globální insolvenční index Euler Hermes mírně pod úroveň, na které se nacházel v roce 2013.

Rok 2019 poznamenaly dva klíčové faktory, které ovlivnily loňský vývoj insolvencí: zpomalení makroekonomického růstu a vyšší úroveň nejistoty, která je přímým důsledkem politického vývoje
a obchodních válek. Firmy se takto loni musely vyrovnávat se slabší globální poptávkou i slabším celosvětovým obchodem, především co se týkalo zboží a jeho hodnoty. Tyto obtíže nakonec komplikovaly výrobu a přispívaly ke zvyšování cen. Komplikace se společnostem nevyhýbaly ani v otázkách zásobování, které ztěžovalo preventivní shromažďovaní zásob (např. díky brexitu) nebo nadměrná nabídka (např. v automobilovém sektoru).

Indikátory platební neschopnosti v konkrétních zemích či sektorech si firmy či potenciální investoři mohou jednoduše ověřovat také on-line. „Jako expert na pojištění pohledávek nabízíme společnostem monitorovací nástroj, který umožňuje jednoduchou on-line analýzu kritických ukazatelů nezbytných při ověřování úvěrového rizika. Výstupy analýz jsou založeny na milionech sesbíraných dat v čase napříč zeměmi a jednotlivými obory. Do aplikace Hlídejte si své pohledávky má přístup každý přímo z webové stránky naší společnosti,“ uzavírá výhody této unikátní analýzy Iva Palusková, Country Manager Euler Hermes.

Schéma předpokládaných insolvencí v roce 2020 (meziroční vývoj v %), zdroj: Národní zdroje, Solunion, Euler Hermes, Allianz Research