Koronakrize negativně ovlivnila polovinu evropských firem;
čeští podnikatelé počítají v příštím roce s výrazným poklesem obratu

Společnosti v Evropě, Českou republiku nevyjímaje, čelí poklesu svých podnikatelských příjmů v důsledku pandemie koronaviru. Krize však nezasáhla všechny společnosti do stejné míry, negativní vlivy dopadly na 54 % nich. Poukázal na to průzkum společnosti Euler Hermes, který koncem léta proběhl za účelem získání klíčových informací o vývoji jejich obratu.

Až 20 % zákazníků uvedlo, že jejich podnikání nebylo pandemií ovlivněno vůbec, a 19 % z nich dokonce dosáhlo růstu prodejů. Takové odpovědi uváděly především skandinávské země. Celkově průzkum zahrnoval 14 zemí a více než 1000 respondentů. Zasažené podnikatelské subjekty mimo poklesu příjmů nejčastěji uváděly opoždění plateb od zákazníků (32 %) a přerušení dodavatelského řetězce (27 %).
16 % uvedlo, že pociťuje tlak na likviditu svého podnikání. Výjimkou je Rusko, kde respondenti označili opožděné platby za největší výzvu tohoto krizového období.

V ČR 68 % společností, které se účastnily této studie, uvedlo, že čelily poklesu poptávky. 20% českých firem též evidovalo opožděné platby od zákazníků.

Dopady covidu 19 na obchodní aktivity firem – Evropa  (portfolio EH)

Vnímání krize pohledem jednotlivých odvětví

 19 % klientů z průzkumu Euler Hermes zaznamenalo nárůst poptávky, a to především odvětví IT/Telekoma sektor vybavení pro domácnost. Na druhou stranu dodavatelé automobilových komponentů, sektory textilu a kovovýroby odpověděli, že poptávka po jejich zboží velmi výrazně poklesla. Pokles objednávek pocítilo celkově 54 % respondentů.  32 % dotázaných eviduje faktury po době splatnosti. Nejvýznamněji se tento fenomén projevil v odvětví textilu, mezi dodavateli automobilových součástek a ve farmacii.

 Třetina firem přijala vládní stimuly

 Třetina účastníků studie Euler Hermes uvedla, že ve snaze utlumit negativní důsledky pandemie přijala určitou formu vládních stimulů na podporu podnikání po dobu krize. Nejčastěji to uváděli polští
a britští respondenti (50 %), následovaní respondenty z Holandska (40 %). Mezi další nástroje na zmírnění dopadů krize patřily identifikace nových trhů, zákazníků či oblastí podnikání (26 %) a zmenšování nebo restrukturalizace podnikání (24 %).

 Firmy v ČR (40%) respondentů uvedlo, že musí přehodnocovat platební podmínky vůči svým dodavatelům či zákazníkům. Platí to především pro klienty ze sektorů Energetiky, Elektronického průmyslu a Dopravy.  Překvapivě vysoké procento společností nepřijalo žádné výrazné opatření na zvládnutí nejisté doby (36 %).

 Obrat v roce 2020 versus 2019

 Co se týče prognózy obratu v letošním roce v porovnání s tím minulým, tak více než 40 % evropských zákazníků očekává pokles a 33 % společností předpokládá stejný obrat jako loni.

České společnosti jsou opatrnější, až 44 % z nich počítá s poklesem obratu a dalších 40 % očekává, že jejich tržby dosáhnou podobné úrovně jako předcházející rok. Nejdramatičtěji v Evropě pocítili pokles obratu dodavatelé automobilových součástek, kovovýroba a textilní průmysl. Nejoptimističtěji se jeví sektor IT/Telekom a též vybavení domácností, kde většina zákazníků deklarovala vyšší obrat nebo přinejmenším neuváděla výraznější pokles.

 Většina podnikatelů (30 %) odhadovala meziroční pokles obratu v roce 2020 mezi -6 až -10 %. Pokles mezi -11 až -20 % uvedlo 28 % respondentů.

V ČR vnímají dotázaní podnikatelé (45 %) situaci negativněji; většina z nich očekává pokles -11% až -20%, případně -21 až -40 % (27 % dotázaných).