Koronavirus způsobí světové ekonomice trojfázový šok. Oživení bude možné očekávat až v roce 2021

Pandemie koronaviru bude mít výrazné následky ve všech oblastech hospodářského života. Mimo možného kolapsu zdravotnictví výrazně ovlivní vývoj v obchodě, ve financích i ve spotřebě. Experti Euler Hermes odhadují, že ztráty na exportu budou celosvětově dosahovat výše 317 miliard dolarů.

Důsledky šíření nákazy COVID-19 způsobí trojfázový šok ve světové ekonomice: v první řadě je to recese v obchodu se zbožím a službami, který podle analýzy společnosti Euler Hermes klesne v roce 2020 o -3,7 %. Dalším šokem je index akcií MSCI World, který ztratil za 90 dní až 30 % své hodnoty. Jde o nejostřejší korekci od krize na trhu s hypotékami v roce 2008-2009. Globální měnová politika tak signalizuje o mnoho přísnější finanční podmínky. A nakonec šok v důsledku pandemie, která povede celosvětově k nejzávažnější recesi století. V okamžiku zveřejnění této analýzy jsou ¾ globálního HDP nějakým způsobem omezené, což vytváří sekundární efekty na investiční chování, protože šok je exponenciální a kolektivní.

V základním scénáři jsme modelovali tříměsíční šok s kompletní blokádou na jeden měsíc a následně částečnou aktivitu. Zohlednili jsme také zmírňující se účinky politických opatření. Při odhadu rozsahu škod jsme se inspirovali čínskými údaji za leden až únor, kde měsíc blokády způsobil pokles spotřebitelských výdajů o 13 %, pokles investicí o 20 % a pokles exportu o 16 %,“ uvedla Iva Palusková, Country manažerka Euler Hermes ČR.

Základní linie vývoje bude následující: vážná recese v roce 2020 a zotavení ve tvaru křivky U v roce 2021. Odborníci Euler Hermes tvrdí, že svět zažije v prvním půlroce letošního roku prudkou recesi a odhad globálního růstu HDP do roku 2020 by mohl být na úrovni + 0,8 %. Očekává se růst HDP v USA + 0,5 % a pokles HDP v eurozóně -1,8 %.

„Za předpokladu, že budou ochranná opatření úspěšná, oživení hospodářské činnosti očekáváme v druhé polovině roku 2020. Scénář oživení kopírující křivku U by znamenal + 1 % v Evropě a více jak 3 % v USA (kvartální srovnání), s obnovením některých odvětví jako maloobchod či cestovní ruch,“ dodala Iva Palusková.

Reálný růst HDP a předpoklady růstu (%, meziroční změna)
Zdroj: Allianz Research

Experti Euler Hermes však připomínají, že není možné vyloučit ani dlouhotrvající krizový scénář (křivka ve tvaru L), který by mohl trvat 12 – 18 měsíců. A to za předpokladu, že hranice zůstanou zavřené a převládat bude domácí karanténa. Různé vlivy onemocnění COVID-19 způsobí, že žádné odvětví nezůstane netknuté. „První fáze krize už masivně zasáhla všechny čínské sektory, počínaje těmi B2C, ale rychle se rozšiřuje i do sektorů B2B. V další fázi následují už všechny sektory globálního trhu, které mají propojení na Čínu jako na klíčový trh (poptávkový šok), anebo jako na klíčového dodavatele (šok dodavatelského řetězce). Patří sem především doprava, automobilový průmysl, energetika, kovy, elektronika, počítače a nepotravinářský průmysl,“ poznamenává Iva Palusková.

Analytici společnosti Euler Hermes odhadují, že v eurozóně je ohrožených na 13 000 malých a středních podniků s celkovým obratem více než 500 miliard euro (4 % HDP eurozóny). Globální platební neschopnost se pravděpodobně v roce 2020 zvýší o + 14 %, ale státním intervencionizmem by se dalo zabránit alespoň velkým úpadkům.

Globální a regionální index insolvencí (meziroční změna v %)
Zdroje: národní statistiky, Euler Hermes, Allianz Research

1. Do centra pozornosti by se měly vrátit investice do zdravotnictví, po několika letech podfinancování.

2. Čína může ještě více posílit svou pozici a její vliv se ještě zvýší v důsledku poskytnutí pomoci Evropě a USA v souvislosti se zvládáním pandemie.

3. Tato situace je další silnou ranou pro globalizaci, např. USA už ohlásily zájem snížit svou závislost na generických léčivech z Číny. Globálně se proto očekává důraz na silnější kontrolu zboží proudícího přes hranice.

4. Může se změnit způsob, jakým bojujeme s jinými exponenciálními a kolektivními šoky, jakým je např. klimatická krize. Význam jednotlivých aktivit bude více úměrný aktuální urgentnosti situace spíše než zdrojům.

Důsledky krize na akciových trzích by mohly změnit způsob investování směrem k opatrnějším investičním strategiím.