Negativní informace ze světových trhů se hromadí, analytici a ekonomové s nimi ve svých odhadech jen stěží drží krok.

Výsledky Německé ekonomiky naznačují pokračování obchodní recese ve druhém čtvrtletí roku 2019 (-0,8% q/q). Pokud nedojde ke zlepšení brzy, světový obchod zaznamená pokles za celý rok 2019, první od velké finanční krize. Tato odvážná korelace je založena mimo jiné na studii analytiků společností Euler Hermes a Allianz, která odvozuje úzký vztah německé ekonomiky a vývoje globálního obchodu. Německá ekonomika je zvláště vhodná jako první ukazatel vývoje světového obchodu. Důvodem je kromě podílu na světových exportech a mimořádné otevřenosti ekonomiky také silná diverzifikace vývozu, a to jak geograficky, tak v odvětvích. Mezi hlavními exportéry se Německo v geografické a sektorové diverzifikaci umísťuje jen za USA. Vývozní závislost Němců se v současnosti ukazuje být jejich největší Achillovou patou. Je to výsledek kombinace celkově slabého světového obchodu a rozmanitosti negativních rizik, která ovlivňují další výhled. Zejména obchodní konflikt mezi USA a Čínou a rizika Brexitu.

„Na obloze je zamračeno a pravděpodobně bez výhledu rozjasnění,“ říká Katharina Utermöhl z Euler Hermes Německo. „Naše výpočty ukazují, že recese světového obchodu s největší pravděpodobností pokračovala i ve druhém čtvrtletí. Očekávání vývozu ve zpracovatelském sektoru jsou na sedmiletém minimu, nové objednávky jsou dokonce nejnižší za téměř deset let. Bez rychlého oživení dynamiky se světový obchod pravděpodobně za celý rok 2019 sníží. To by byl první pokles od velké finanční krize.“


Výše uvedená studie není jediný znepokojující indikátor

Úpadky v Německu: velké škody rostou. Velikost škod z insolvencí se v Německu od roku 2015 zdvojnásobily. To znamená: Pokud dojde k problému, tak pořádně! V prvních čtyřech měsících roku již počet bankrotů vzrostl také v 8 z 20 sektorů v Německu.

Úpadky ve světě rostou. V roce 2019 (po zvýšení o 8 % v roce 2018) vzrostou insolvence globálně o dalších + 5 %. Mnoho zemí roste pomaleji, než je nezbytné k udržení stabilní míry insolvencí.

Brexit: Nekonečný příběh. U Brexitu je vlastně možné pouze omezovat míru způsobených škod (a zda to lze očekávat od Borise Johnsona, je s otazníkem). Mnoha společnostem již sahá voda až po krk. Jisté je ale pouze jedno: celý proces bude pokračovat, nejistota zůstane.

Čínská ekonomika oslabuje. Čínská ekonomika roste nejpomaleji za téměř 30 let. Řešení obchodního sporu s USA se táhne. Uklidnění není na dohled, naopak. Nejistotu nyní pociťují také evropské společnosti.

Itálie se třese. Mraky se kupí také v Itálii. Počet insolvencí je již značně nad úrovní před krizí: za posledních 12 měsíců požádalo o prohlášení úpadku více než 11 tis. společností. Před krizí v roce 2007 to bylo méně než 8 tis.

Turecko v krizi. Poté, co Erdogan odvolal prezidenta centrální banky, obavy stoupají: ekonomové, analytici a investoři se nyní obávají, že prezident vrhne Turecko ještě hlouběji do již existující krize.

Pohledávky po splatnosti rostou. Jako pojišťovna pohledávek z obchodního styku si Euler Hermes všímá, že počet pohledávek po splatnosti v Německu v posledních 18 měsících neustále rostl. Jinými slovy: platební morálka se zhoršuje, jasný náznak problémů, které již mnohé společnosti mají.

V případě negativního očekávání vývoje ekonomik a když se obávají ekonomického zpomalení mají obchodníci sklon kotvit své peníze do  bezpečných amerických vládních dluhopisů. Když dostačují dlouhodobé výnosy, pozorovatelé trhu to považují za předpověď vývoje. Výnos desetiletého klesl z 2,02% 31. července na méně než 1,60% v průběhu srpna. 30letý výnos také dosáhl rekordně nízké úrovně.