Vážení obchodní partneři,

vzhledem k rychlému šíření korona viru Covid-19 Vás chceme ubezpečit, že v naší společnosti kontinuálně řešíme následné kroky týkající se této situace. Představenstvo Euler Hermes, tak jako ostatní týmy, které se zabývají ekonomickým výzkumem a hodnocením rizik, sledují celkový vývoj situace každou hodinu. Vytvořena byla i krizová pracovní skupina, která má na starosti zabezpečit ta nejúčinnější opatření.

Mimo výše uvedené jsme aktivovali náš lokální plán kontinuity. Většina našich zaměstnanců pracuje z domova a je Vám nadále k dispozici. Momentálně nejsme sice dostupní pro osobní setkání, ale náš tým a systémy jsou na takovéto skutečnosti připraveny. Nadále jsme schopni poskytovat naše služby a komunikovat s Vámi na dálku.

V případě dotazů na naše služby se obraťte na naši klientskou linku: 0042 232 000 777 nebo naše account manažery.  

Přejeme v tuto dobu hlavně hodně zdraví a jsme tu pro Vás!