Ve dvou ze tří zemí vzroste v roce 2019 index platební neschopnosti. Celosvětově předpokládají globální previze nárůst insolvence v letošním roce až o 6%

Pokračující trend zvyšující se globální platební neschopnosti započal už v roce 2018, a to především díky vlně insolvence v Číně (60 %) a nárůstu v západní Evropě (2%). Oproti tomu se však regionální insolvenční index v centrální a východní Evropě v loňském roce mírně stabilizoval (-1%). Předpokládá se, že rok 2019 se stane třetím rokem v řadě, kdy insolvenční křivka celosvětově poletí vzhůru. Globální zpomalení ekonomiky a zpřísňování finančních podmínek se stanou hlavními příčinami růstu platební neschopnosti ve většině zemí.

Výsledky globální analýzy společnosti Euler Hermes, která má k dispozici data ze 43 zemí napříč všemi kontinenty, potvrzují už od roku 2018 vzrůstající tendenci insolvenčního indexu ve 20 zemích z analyzovaného vzorku. Stále rostoucí riziko platební neschopnosti je důsledkem souhry tří hlavních faktorů – slabších makroekonomických ukazatelů, čištění obchodních rejstříků skrze oficiální insolvenční procedury a v neposlední řadě také vstřícnost ve využívání insolvenčního rámce v Číně.

I přes očekávané zpomalení eurozóny bude insolvenční křivka v České republice stoupat velmi pomalu (z -17 % v roce 2018 na -10 % v roce 2019). Stejnou skutečnost však nelze konstatovat např. v případě našich slovenských nebo polských sousedů. Kvůli změnám v insolvenčním zákoně z roku 2017, který podporuje bankroty individuálních podnikatelských subjektů, se na Slovensku počítá s nárůstem platební neschopnosti až +16 %, v Polsku zase previze předpokládají značné zpomalení ekonomiky vlivem strukturálních problémů ovlivňujících profitabilitu. Platební neschopnost tak v Polsku vzroste o 5 %.  Detailní přehled stavu vývoje tendencí platební neschopnosti v jednotlivých zemí mapuje tabulka v závěru textu.

V souvislosti s výrobními náklady, refinancováním firemních výdajů a strukturními výzvami začne zpomalování růstu globální ekonomiky postupně pociťovat více společností ve většině zemí. Klesající poptávka zvyšuje zranitelnost firem, které mají vysoko zafixované náklady, vyšší skladové zásoby či řeší otázky spojené s provozním kapitálem. „Poměrně stále aktuální riziko platební neschopnosti by mohlo mít dominový efekt na dodavatele. Uvážíme-li, že nejvíce insolvencí zasaženými sektory byly v roce 2018 stavebnictví, retail a zemědělství, a to v regionech západní, centrální i východní Evropy a dále potom v Asii, je nezbytně nutné volat po větší selektivitě a zvyšovat preventivní opatření – např. pečlivou správu úvěrového managementu. Důslednější bychom měli být také v monitoringu politických a strategických rizik, protože ta budou velkou měrou přispívat k velké nestálosti globální ekonomiky v průběhu celého roku 2019, např. nyní aktuální otázka dopadu Brexitu na evropskou ekonomiku, kde má mnoho finančních institucí nemalé expozice, předesílá vývoj situace Jan Synek, vedoucí oddělení Claim & Collection CEE  společnosti Euler Hermes.