Po dlouhém období hojnosti nejsou vyhlídky ve světovém stavebnictví zrovna růžové. V příštím roce očekávají analytici společnosti Euler Hermes globální pokles sektoru o 3 %. Na vině je několik různých faktorů současně, v rezidenční výstavbě například skokové zdražení nemovitostí, zvyšování úrokových sazeb a zpřísňování hypoték. Sektor stavebnictví v Česku však dokázal navzdory globálním sestupným trendům udržet svou pozici a prognózy pro příští rok předpokládají růst o 2,6  %.

Rok 2018 se stal pomyslným vrcholem předchozího desetiletého růstu ve světovém stavebnictví. Hlavní příčinou tohoto kontinuálního rozkvětu však rozhodně nebyly již zavedené stavební trhy, ale především trhy nově vznikající. Zatímco se stavebnický průmysl významných zemích jako Německo, Francie, Itálie či USA dosud nedokázal dostat zpět na původní úroveň před krizí v roce 2008, trhy, které se teprve rozvíjejí, zaznamenaly za stejné období nárůst o 57 %. Data získaná napříč 70 zeměmi ukazují, že navzdory předchozímu globálnímu růstu se nepodařilo zlepšit průměrný rizikový rating poptávky, profitability a likvidity stavebního sektoru. Očekávaný sestupný trend se tak bude v příštím roce pohybovat okolo 3 %.

 „Výsledky studie hodnotím jako poněkud znepokojivé, protože v důsledku nepříznivých ratingů nebude sektor na očekávaný pokles dostatečně připraven. A právě míra připravenosti je pro zvládnutí recese naprosto klíčová. Stavebnictví je totiž důležitou součástí všech ekonomik a má výrazný dopad na hospodářské výkyvy. Experti očekávají, že stavební aktivity v nově vznikajících ekonomikách budou nepříznivě ovlivňovány především nestabilitou obchodu, zpřísňováním měnové politiky USA, náročnějšími podmínkami pro získání úvěrů a zvyšováním globálního politického rizika. V důsledku tedy může být ohrožen vznik celé řady stavebních projektů,“ vysvětluje závěry analýzy Jakub Cerman, Risk Director společnosti Euler Hermes v České republice

I na české stavitelství pochopitelně působí celá řada faktorů a experti z oboru se shodují, že pro jeho další příznivý vývoj je potřeba zaměřit se především na tři klíčové body: prvním z nich je legislativa a problematika povolování staveb, dále nutnost řešit nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a v neposlední řadě je nezbytné mít reálnou a jasnou investiční vizi. Přesto však podle analýzy zpracované společností CEEC Research stavební produkce v Česku vzrostla meziročně ve třetím čtvrtletí roku 2018 o 13, 2 %. V rezidenčním bydlení zaznamenal tuzemský trh v roce 2018 pětinový nárůst v počtu dokončených bytů (nicméně počet nově zahájených bytů meziročně klesl o 1,6 %). Příznivou prognózu si české stavebnictví uchovává i pro rok 2019, kdy se očekává nárůst zejména inženýrského stavitelství, a to o 5,4 % oproti 1,5 % v pozemním stavitelství. Celkový růst sektoru v příštím roce se potom odhaduje na 2, 6 % procent oproti roku 2018.

Globálně se recese se předpokládá v rezidenčním segmentu stavebnictví, zpomalí ale rovněž segmenty infrastrukturní i komerční výstavby. V rezidenční výstavbě se recese začala projevovat již v roce 2017, což negativně ovlivnilo stavební odvětví globálně, vzhledem k tomu, že rezidenční stavby představují 40 % globálního stavebnického průmyslu. Za hlavní příčiny zpomalování rozvoje rezidenčního segmentu v západních ekonomikách analytici dále označili především raketový nárůst cen nemovitostí, zvyšování úrokových sazeb a také očekávané zpřísňování podmínek poskytování hypoték.

Oproti tomu výstavba infrastruktury je ovlivňována zejména politickými rozhodnutími a od roku 2016 sektor globálně zaznamenal zrychlení. Nicméně v současné fázi je tento vzestupný trend opět na ústupu, protože finanční prostředky investované vládami jednotlivých zemí do rozvoje infrastruktury neodpovídaly aktuálním potřebám. Avšak ve světle současné vysoké poptávky po infrastrukturních stavbách z důvodu stále rostoucí populace, urbanistických ploch i zvyšující se poptávce internetového pokrytí se tato skutečnost jeví poněkud paradoxně. Se zcela odlišnými specifiky se musí vypořádat sektor výstavby komerčních staveb. Zvyšující se popularita různých typů e-shopů a jiných forem      on-line nákupů má za následek úbytek klientů v kamenných obchodech. Typickým příkladem tohoto jevu je USA.

 „Každý ze segmentů stavebního odvětví se musí vypořádat s rozlišnými výzvami. Pokud k tomu připočteme ještě fakt, že se stavební sektor i přes relativně úspěšný a expanzivní cyklus nebyl schopen plně vzpamatovat z následků krize v roce 2008, globálně to z něj činí potenciálního kandidáta na jednu z největších obětí další krize. Dle našich pravidelných reportů analyzujících poptávku, profitabilitu a likviditu obchodního prostředí se v globálním stavebním průmyslu nyní nachází 69 trhů, které nemají důvod k oslavám. V současnosti se tedy jedná o druhý nejrizikovější sektor v našem portfoliu, hned za trhem s kovy. Není navíc žádnou novinkou, že se stavebnictví dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků i jejich vzrůstajícím průměrným věkem, což také značně limituje aktivitu sektoru,“ komentuje současné vyhlídky globálního stavebnictví Jakub Cerman.